web อันเก่ามันล่มเพราะว่าเราใช้

Hostingของไทยตอนนี้เลยเปลี่ยน

มาใช้ของ yahoo แทนแล้ว

คิดว่าคงไม่มีปัญหาwebล่มอีกแล้ว

ล่ะมั้ง แต่ว่าใช้หน้าตา webของ

เก่าไปก่อนละกันนะเอาไว้ว่างๆแล้ว

เราค่อยทำใหม่ให้แล้วกันนะ -_-"

we_are_we20@yahoo.com

ข่าวหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ มาเม้าท์กันดีก่า Link นี้เพื่อความรู้
รวมรูปของปีเรา ข่าวหรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ Link นี้เพื่อความรู้ รวมชื่อ & เบอร์ของรุ่นเรา
อยากให้เพิ่มหรือแก้ไขอะไรบอกมาได้นะ
google.co.th http://www.yahoo.com/