RUAMPHAT HOSPITAL

โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์

276 Sawanwitee Rd.,Mueng,Nakornsawan,Thailand

เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดนครสวรรค์ ที่ผ่านการรับรอง ISO 9002

ประวัติความเป็นมา

โรงพยาบาล ถือเป็นที่พึ่งแหล่งสุดท้ายของประชาชนทุกระดับชั้น ในด้านการบำบัดรักษาตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และนี่คือจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ บนเนื้อที่ 2 ไร่เศษๆ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อ 16 พฤศจิกายน 2529 เป็นเพียง รวมแพทย์โพลีคลีนิค นับได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของแพทย์เฉพาะทางจำนวนมากที่สุด เปิดให้การบริการดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง และมีผู้ป่วยมารับการบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งผู้ป่วยที่มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ โรงพยาบาลรวมแพทย์ ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธาจากข้าราชการ,รัฐวิสาหกิจ,พ่อค้า,ประชาชนทั่วไปทุกระดับชั้น

และจากการที่โรงพยาบาลรวมแพทย์ นครสวรรค์ ได้รับความเชื่อถือจากผู้ป่วย ทำให้แผนกผู้ป่วยนอกคับแคบลงไป ไม่เพียงพอแก่การบริการผู้ป่วย ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลจึงได้มีการขยายห้องตรวจเพิ่มเป็น 6 ห้องและได้ก่อสร้างตึกพักผู้ป่วยในใหม่สูง 5 ชั้น ขนาดเตียง 60 เตียง โรงพยาบาลรวมแพทย์ ได้เปิดใช้ตึกผู้ป่วยในใหม่ เมื่อ 1 มีนาคม 2537 และมีปรัชญาในการบริหารงาน ฉ บริการจริงใจ ห่วงใยสุขภาพคุณ ฉ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนทั่วไป นำมาซึ่งความเป็นอยู่ดีกินดีในการดำรงชีวิต เปิดบริการรักษาผู้ป่วยด้วยทีมงานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการรักษาเฉพาะโรคอย่างดีเยี่ยม ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ได้ผลอย่างทันท่วงที

ข่าวสารโรงพยาบาล

เมื่อวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2542 “บึงบอระเพ็ดเกมส์” คณะแพทย์ +และพยาบาลโรงพยาบาลรวมแพทย์ได้ออกหน่วยปฐมพยาบาล ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2542 ฝ่ายการพยาบาลโดยคุณวาสนา เพ็งศิริพยาบาลหัวหน้าตึกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน และคุณเบญจมาส อุตรพงษ์ หัวหน้าตึกผู้ป่วยหนัก ได้จัดการอบรมให้ความรูเรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพ” เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้ช่วยพยาบาล ณ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกหน้า โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

เมื่อเร็วๆ นี้ ทางโรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ได้เห็นความสำคัญจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบต่อเนื่อง ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการก้าวไปสู่ การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HOSPITAL ACCREDITATION) และขณะนี้ยังมีการดำเนินกิจกรรม 5 ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) ซี่งเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวไปสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเช่นกัน

วันที่ 10 มีนาคม 2542 เวลา 20.00-20.30 น. พญ.เนตรชนก ดุริยะบรรเลง ได้ไปออกรายการ “คลินิกห้องแพทย์ เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง โรคถุงลมโป่งพอง ณ คลื่น F.M. 98.25 MHz.

ทางโรงพยาบาลได้ให้ความร่วมมือกับสังคม โดยการออกบริการตรวจรักษา และจ่ายยาให้กับประชาชนที่ อ.ท่าตะโก โดยร่วมกับสโมสรโรตารี่นครสวรรค์

หน่วยไตเทียม คืออะไร

หน่วยไตเทียมคือหน่วยงานที่ให้บริการบำบัดรักษาแก่ผู้ป่วยไตวาย โดยใช้เครื่องมือทำหน้าที่แทนไตของผู้ป่วยซึ่งเสื่อมสมรรถภาพไป หรือที่เรียกว่า “เป็นโรคไตวาย”นั่นเอง เครื่องมือที่ทำหน้าที่แทนไตของผู้ป่วย เรียกว่า “เครื่องไตเทียม”

บริษัทคู่สัญญา

เพื่ออำนวยความสะดวกกับท่านผู้ทำประกันไว้กับบริษัท

ประกันชีวิต ท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่ต้อง

สำรองจ่ายเงินสดล่วงหน้า เมื่อท่านมารักษาในโรงพยาบาลฯ

ยกเว้น ส่วนที่เกินจากสิทธิในกรมธรรม์และโรคที่ยกเว้น

เอ ไอ เอ เฮลท์ แคร์

เงื่อนไข รับทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล

เอ ไอ เอ แฟ็กซ์ เคลม เซอร์วิส ( F.C.S )

เงื่อนไข รับเฉพาะคนไข้นอนพักในโรงพยาบาลเท่านั้น

รับประกันหมู่ที่ซื้อเฉพาะแบบสุขภาพและทำศัลยกรรม

บัตรสิทธิพิเศษ เอ ไอ เอ ( AIA CARE CARD )

เงื่อนไข รับเฉพาะอุบัติเหตุ ทั้งคนไข้นอกและนอนพักในโรงพยาบาล

เมืองไทย แฟ็กซ์ เคลม

เงื่อนไข รับทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุ ( AI ) ที่ต้องนอนพักในโรงพยาบาล

พีเอ เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

เงื่อนไข รับเฉพาะคนไข้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้น

รับทั้งคนไข้นอก และคนไข้นอนพักในโรงพยาบาล

ในกรณีคนไข้นอนพักในโรงพยาบาล ห้อง ไอซียู วงเงินค่ารักษาพยาบาลเพิ่มอีก 25 % ของวงเงินในบัตร

เอเพ็กซ์ ประกันสุขภาพ APEX

เงื่อนไข รับทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

ประกันคุ้มภัย จำกัด ( SUPER SAFE CARD )

เงื่อนไข รับเฉพาะอุบัติเหตุ ทั้งคนไข้นอก และนอนพักในโรงพยาบาล

บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด

เงื่อนไข รับเฉพาะอุบัติเหตุ ทั้งคนไข้นอกและนอนพักในโรงพยาบาล

ถ้าเจ็บป่วยทั่วไปต้องจ่ายเงินสด มีส่วนลดให้ 10 %

บลูพา บลูครอส

เงื่อนไข รับทั้งสุขภาพและอุบัติเหตุทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

บัตรสิทธิพิเศษ พีพีโอ

เงื่อนไข รับทั้งประกันอุบัติเหตุ และสุขภาพ

บัตรสิทธิพิเศษ AIG ( AIG CASHLESS CARD )

เงื่อนไข รับเฉพาะอุบัติเหตุ ทั้งคนไข้นอก และคนไข้นอนพักในโรงพยาบาล

ถ้าเจ็บป่วยทั่วไป ต้องจ่ายเงินสด มีส่วนลดให้ 10 %

บัตรสิทธิพิเศษ AXA HOSPICARE

เงื่อนไข รับเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น

รับทั้งคนไข้นอก และคนไข้นอนพักในโรงพยาบาล

หมายเหตุ ทุกบริษัทต้องมีหลักฐานดังนี้

1.บัตรประกันตน

2.บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ สกุล

 

พฤกษานานาพรรณ

เล็บมือนาง หอมเมื่อพลบ

ดอกไม้ชนิดนี้ เป็นไม้เลื้อยที่นิยมปลูกไว้สำหรับพันรั้ว หรือพันซุ้มประตูหน้าบ้านเพื่อให้แลดูครึ้มและสดใสตามสไตล์คนโบราณ เวลาออกดอกเป็นพวงจะสวยงามเตะตากินใจเหลือเกิน โดยเฉพาะในช่วงเวลาพลบค่ำ ดอกเล็บมือนางจะส่งกลิ่นหอมตลบอบอวลไปไกลทำให้ผู้ที่ผ่านไปมาและอยู่บริเวณใกล้ๆ สามารถดื่มด่ำสูดดมกลิ่นรัญจวนใจของดอกไม้ชนิดนี้อย่างเต็มอิ่ม

เล็บมือนางมีชื่ออื่นๆ หลายชื่อเช่น จะมั่ง จ๊ามั่ง มะจีมั่ง

( ภาคเหนือ ) อะดอนิ่ง ( มาเลย์ ) มีต้นขนาดใหญ่ แข็งแรง ให้ดอกดก อายุยืน เป็นไม้กลางแจ้ง ชอบดินร่วนซุย ใบเป็นใบเดี่ยวใหญ่ เป็นรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม ออกเรียงกันเป็นคู่ขนานไปตาม

ข้อลำต้น ออกดอกเป็นช่อใหญ่ แน่นเป็นพวง มีทั้งดอกซ้อนและดอกรา ยาวประมาณ 8-10 นิ้ว มีลักษณะดอกคล้ายดอกเข็มมี 5 กลีบ ขนาดดอกกว้างประมาณ 1 ซ.ม.มีก้านดอกยาวกลิ่นหอมเย็น และจะหอมจัดในเวลากลางคืน

พันธุ์ไม้นี้ คนไทยใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายชนิด เช่น ใบตำพอกแผล ฝี เมล็ดมีสารจำพวกกรดไขมันหลายชนิด และ อัลคาลอยด์ ชื่อ Trigonelline ใช้ขับพยาธิไส้เดือนในตัวเด็ก แก้ตานขโมย แต่ถ้าใช้เกินขนาด จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะได้เหมือนกัน

 

 

 

 

 

 

 

สาระน่ารู้

ระวัง….ยาเสื่อมคุณภาพ

ปัจจุบัน ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมซื้อยากินเอง โดยเฉพาะภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่คนตกงานเผชิญมรสุมปัญหาชีวิตมากมาย โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้ยาตามคำแนะนำของคนขายที่ไม่ใช่แพทย์ หรือเภสัชกร โดยเข้าใจว่าอาการ ปวดหัว ปวดท้อง ตัวร้อน เป็นหวัด สามารถรักษาให้หายได้โดยการทานยาชุดเดียวกัน การซื้อยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ นอกจากจะได้รับอันตรายจากการใช้ยาไม่ตรงกับโรคแล้ว ยังเสี่ยงต่อการได้ยาที่เสื่อมคุณภาพอีกด้วย เพราะผู้ซื้อไม่มีโอกาสตรวจสอบฉลากยา วิธีใช้ และวันหมดอายุของยา

เมื่อผู้บริโภคเกิดเจ็บป่วยจึงควรไปพบแพทย์ เพื่อตรวจวินิจฉัยโรค สั่งยา ให้คำแนะนำวิธีใช้ เพื่อการรักษาที่ถูกต้องตรงกับลักษณะของโรค ผู้บริโภคไม่ควรซื้อยาตามร้านขายยาโดยวิเคราะห์อาการของตนเอง เพราะคนขายยาอาจหยิบยาผิด และยาบางชนิดยังจะเสื่อมคุณภาพเมื่อหมดอายุการใช้ เมื่อทานเข้าไปอาจมีฤทธิ์ข้างเคียงซึ่งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะการเสื่อมคุณภาพของยานั้นๆ เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือรุนแรงจนถึงช็อกหมดสติ หรือมีอาการเรื้อรัง เช่น เป็นอัมพาต ประสาทบางส่วนทำงานผิดปกติ และยังอาจทำให้ผู้ป่วยมีอาการหนักจนถึงแก่ชีวิตได้

 

 

 

 

เลิกบุหรี่ต้องใช้วิธี*ตัดบัวอย่าไว้ใย*

เมื่อตั้งใจจะเลิกบุหรี่ต้องตัดบุหรี่อย่าให้เหลือเยื่อใย ให้ทิ้งบุหรี่ และอุปกรณ์การสูบให้หมด อย่าเก็บเอาไว้ ถ้าคุณนึกอยากสูบบุหรี่อย่าอยู่ว่างๆ หาอะไรที่ชอบทำ เช่น ตกแต่งบ้าน ทำสวนหรือออกกำลังกาย

นอกจากนี้ควรเปลี่ยนกิจวัตรประจำวัน ถ้าโดยปรกติคนที่มักสูบบุหรี่ขณะดื่มกาแฟ ให้เปลี่ยนมาดื่มน้ำเย็นแทน ควบคุมน้ำหนัก ถ้าคุณรู้สึกหิวมากกว่าปรกติ ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีแป้ง น้ำตาลและอาหารที่มีแคลอรี่สูง ให้พยายามทานผักและผลไม้ เยอะๆ อย่าอ่อนไหว อย่าคิดว่าสูบบุหรี่เพียงมวนเดียวคงไม่เป็นไร เพราะแม้แต่มวนเดียวก็อาจจะทำให้หวนกลับไปสูบบุหรี่ใหม่อีกได้

 

 

ให้เลี้ยงลูกให้เป็นคนดี

และคนเก่ง

นักจิตวิทยาแนะนำพ่อแม่ ควรเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีและคนเก่งมากกว่าเรียนเก่งและเรียนดี นอกเหนือจากการเรียน พ่อแม่ควรพัฒนาทักษะทางสังคมควบคู่ไปด้วย ในอดีตพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองมุ่งให้เด็กเรียนดี แต่ไม่ได้มุ่งในทักษะที่จะช่วยให้เด็กเป็นคนเก่งในสังคม ดังนั้นถ้าสอนให้ลูกมีทักษะในการคบเพื่อน รู้จักรับ รู้จักให้รู้จักช่วยเหลือคนอื่น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กพัฒนาทักษะการอยู่รอดในสังคมอย่างเป็นคนเก่ง และการเป็นคนเก่งคือ เมื่อมีปัญหาต้องมีวิธีในการแก้ไขปัญหา ไม่ทำร้ายตนเอง เช่นการฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหา

ระวังโรคในหน้าร้อน

ช่วงหน้าร้อน หลายคนคงเตรียมวางแผนหลบร้อนไปนอนตามชายหาด ชายทะเล หรือตามภูเขา ซึ่งก็คงหนีไม่พ้นแสงแดด อากาศที่ร้อนมากๆ จะมีความร้อนทำให้อุณหภูมิสูงส่งผลให้บางคนได้รับอันตรายเนื่องจากสภาพอากาศร้อน หรือเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนขึ้นมาได้

ความร้อนอาจถูกแปรเปลี่ยนโดยการนำการพาและการแผ่รังสี เช่น เวลาเราดื่มน้ำเย็นๆ อุณหภูมิในร่างกายจะลดลง ร่างกายจะนำเอาความร้อนไปใช้ในการอุ่นน้ำเย็นนั้น ให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิในร่างกายความร้อนจากแสงแดดที่แผดอยู่เหนือหัวโดยการพา อาจลดลงได้โดยการเข้าไปในที่ร่ม สวมหมวก หรืออยู่ในที่มีลมโกรก ส่วนคลื่นความร้อนจากการแผ่รังสีของตัวอาคารหรือพื้นถนนอาจเพิ่มอุณหภูมืในตัวเราขึ้นไปอีก และเมื่อร่างกายไม่สามารถจัดการกับความร้อนที่เกิดขึ้นภายในได้ทันก็จะเกิดภาวะต่างๆ ได้ เช่น

หมดสติแพ้ร้อน จะรู้สึกวิงเวียน คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย เป็นลม ความดันโลหิตต่ำ ในกรณีคนที่ยืนนานๆ อาจชาบวมได้ หากรู้สึกเช่นนี้ให้นอนพักในที่ร่ม ยกขาให้สูง เช็ดตัวด้วยน้ำเย็นและให้ดื่มน้ำ

เป็นลมแพ้ร้อน ซึ่งพบไม่บ่อยนัก แต่เป็นอันตรายจากความร้อนที่รุนแรงที่สุด เกิดกับคนที่ออกกำลังกายหรือยืนกลางแดดนานๆ ถ้าช่วยเหลือไม่ทันท่วงทีอาจถึงตายได้ อาการเริ่มแรก เช่นร้อนจนอึดอัดเหมือนมีไฟสุมอยู่ในอกและกล้ามเนื้อ หายใจขัดและหอบถี่ปากแห้งผาก สายตาฝ้ามัวและคลื่นไส้อาเจียน บางครั้งเกิดอาการเอะอะอาละวาด หากความร้อนสะสมอยู่ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงที่สุดศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายจะเสียการทำงานไปชั่วคราว และผลจากการขาดน้ำร่วมกับหัวใจวาย อาจทำให้การผลิตเหงื่อหยุดชะงักลง และจะทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นอีก ซึ่งอันตรายมาก หากเกิดอาการอย่างนี้ให้หาผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว อยู่ในที่ที่มีลมโกรกและให้ดื่มน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้มคั้น หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 5-10 นาที หรือมีอาการช็อคต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

 

โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคติดต่อทั้งในสัตว์และคน ซึ่งพบมากในหน้าร้อน เป็นแล้วไม่มีโอกาสรักษาหาย

โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร นอกจากจะต้องต่อสู้กับความร้อนแล้ว คนเรายังต้องเผชิญกับเชื้อโรคบางชนิดที่มากับหน้าร้อนเพราะในหน้าร้อนเป็นช่วงที่อุณหภูมิเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรคบางชนิด ทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ เช่นอหิวาตกโรคได้ เช่น อหิวาตกโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย โรคบิดเกิดจากเชื้อบิด ซึ่งอาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้ออะมีบาก็ได้ โรคอุจจาระร่วงเกิดจากเชื้อหลายชนิดทั้งแบคทีเรีย ไวรัส ไข้รากสาดน้อย หรือไข้ไทฟอยด์เกิดจากเชื้อไทฟอยด์ อาการส่วนใหญ่จะท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ จึงต้องระมัดระวังเรื่องการกินอาหาร หรือน้ำ ซึ่งเป็นทางติดต่อของโรคต่างๆ ที่มักเกิดในหน้าร้อนเสมอ

สิ่งสำคัญในการปฏิบัติตัวในหน้าร้อน คือการดื่มน้ำที่สะอาดให้เพียงพอ ควรดื่มน้ำผลไม้เป็นประจำเพื่อทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปกับเหงื่อ การแต่งตัวก็ต้องให้เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อน คือใส่เสื้อผ้าที่หลวมๆ ลมโกรกได้ หรือใส่เสื้อผ้าที่มีสีขาวๆ จะช่วยสะท้อนความร้อนออกไปได้ดี ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ก่อนออกกำลังกาย เพราะจะทำให้เกิดลมแพ้ร้อนได้ง่าย เนื่องจากแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ขับปัสสาวะเป็นเหตุให้ร่างกายขาดน้ำได้ และต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเลือกกินอาหารที่สะอาด สำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจอาจจะต้องระวังให้มาก เพราะการทำงานของหัวใจจะหนักขึ้น ร่างกายจะอ่อนเพลียได้ง่าย

คุณๆ ที่จะไปพักผ่อนกันในหน้าร้อนปีนี้ ก็คงต้องรักษาสุขภาพกันสักนิด เพื่อจะได้ปลอดจากโรคภัยทั้งหลาย เหมือนกับภาษิตที่ว่า “กันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วจะแก้ไม่ทัน”

 

 

เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย

& เทปกาวสองหน้า บนผนังมักจะแกะออกยาก ให้ใช้สำลีชุบน้ำส้มสายชูจนชุ่ม ปิดทับทิ้งไว้สักครู่ น้ำส้มสายชูจะซึมผ่านระหว่างผนังกับเทปกาว ช่วยให้แกะออกง่าย

& ถ้าคุณทำขี้ผึ้งหกราดบนพรมน้ำมัน หรือกระเบื้องเคลือบ วิธีทำความสะอาดให้คุณเทนมสดลงบนที่ที่มีรอยเปื้อนแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด นมสดจะช่วยกัดคราบขี้ผึ้งให้หายไป

& หากคุณพบปัญหาทานสะตอแล้วมีกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อรับประทานสะตอแล้ว ให้รับประทานมะเขือตาม เท่านี้ก็จะช่วยดับกลิ่นสะตอให้หายไปได้

& วิธีปักดอกไม้ในแจกันให้มีความสดอยู่เสมอ ทำได้โดยใส่น้ำผสมกับโซดา ลงในแจกัน จะทำให้ดอกไม้มีความสดอยู่ได้นาน

& ไพ่ทั้งสำรับทีมีรอยนิ้วมือ และคราบสกปรก สามารถขจัดคราบออกได้โดยใช้สำลีชุบนมสดเย็นๆ เช็ดทำความสะอาดรอยเปื้อนต่างๆ จะหลุดออกและไม่มีริ้วรอยหลงเหลืออีกเลย

ยิ้มกันวันละนิด

ดีไปอย่าง

ในวงเหล้าเล่ากันว่า ชายหูหนวกคนหนึ่งไปหาเพื่อนแล้วหมาที่บ้านเพื่อนเห่ากันเสียงขรม แต่ชายผู้นั้นกลับถามเพื่อนว่า

“เมื่อคืนหมาของแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันรึไง”

เพื่อนตอบ “ก็เห็นหลับดีนี่ ทำไมเหรอ”

“ก็มันจ้องข้าแล้ว หาวเอา หาวเอา “

ถึงได้ถามไงล่ะ

นิด : เธอเคยเห็นแมวพูดกันไม๊

หน่อย : ไม่เคย

นิด : เหรอ..ชั้นก็ไม่เคยเหมือนกัน ถ้าเธอเห็นที่ไหนช่วยบอกด้วยนะ ชั้นอยากเห็น

ไม่ลืมตัว

นักขายประกันกำลังสอนภรรยาขับรถ ขณะที่รถวิ่งลงเนินเกิดเบรคแตกพอดี

ภรรยา : แย่แล้วพี่ ทำยังไงดีล่ะทีนี้ ชั้นหยุดมันไม่ได้”

สามี : ตั้งสติให้ดี เลือกชนอะไรก็ได้ที่เสียค่าซ่อมถูกๆ หน่อยน่ะจ้ะ

เขิน

ผู้พิพากษา : คุณมีส่วนร่วมในการปล้นครั้งนี้ด้วยวิธีการที่แยบยล หรือกล่าวได้ว่าด้วยวิธีการที่ฉลาดหลักแหลม…

นักโทษ : พอแล้วหละครับ กรุณาอย่ายกย่องผมอย่างนี้เลย ผมเขินครับ (หน้าแดงกล่ำ เพราะความเขิน)

คุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์รายที่ <img src=”/cgi-bin/counter> นับตั้งแต่ 2 เมษายน 2542

Related Page 1 | Related Page 2 | Related Page 3