Temperamentet til Saarloos Wolfhound

Bildet er lånt fra Claudia's side

 

Mange sier man ikke kan stole på en ulv
(sikkert fordi de ikke kan noe om ulv i det hele tatt),
og det er feil, ulven kan ta livet av et mennesket når den vil,
men det er bare syke ulver som gjør slikt, faktisk
så er mennesket det ulven er mest redd for av alt.
Slik er det med Saarloos Wolfhound også...klart de ikke er redde
mennesker sånn som ville ulver,
en Saarloos Wolfhound er dårlig vakthund.
En Saarloos wolfhound angriper kun i nødsituasjoner.
En Saarloos er glad i eieren sin, den går fint sammen med barn.
Saarloos Wolfhounden brukes sjelden som en arbeidene
hund i dag.
Ulvene er forsiktige og nyskjerrige, samme med
Saarloos Wolfhound den er forsiktig og
nyskjerrig p.g.a ulveinstingtene.

Her er noe annet som jeg kun har over satt , ikke skrevet:

Hunden har faktisk et normalt Temprament, uansett det er forsatt en del ulv i den.
Saarloosulvehunder kan være (veldig) reservert mot fremmede og fremmde personer, men kan også være en dominerende hund.
Det resultere panikk når de står over for en fremmede situasjon.
Når de leker er de veldig råe.
Ikke bare mot andre hunder, men også familien de lever med.
Sår er ikke sjeldent for eieren mellom hundens alder 1-2 år.
Hoved problemet er når de vil leke med en hund av en annen rase, til og med da er de veldig råe.
Og det er vanskelig å forklare eieren av den andre rasen at Saarloos ulvehunden ikke er sint, men det er den's normale måte å leke på.
Til og med nå, etter å ha vært Saarloos ulvehund eier i nesten 20 år, er jeg overasket vær dag.
Det er ingen lett rase, men det er en rase med gyllen/gylden karakter.

Skrevet av Ruud in 't Veld