โครงการศูนย์บริการอินเตอร์เน็ต
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

เว็บไซต์ในอำเภอหนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 โครงการศูนย์เรียนรู้อินเตอร์เน็ตชุมชน

ในห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเรือศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตชุมชน
จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาทั่วไป ซึ่งสนใจใฝ่แสวงหาความรู้ ข่าวสาร โดยจัดตั้งขึ้น ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองเรือ มีบริการที่สำคัญ ดังนี้
     1.บริการคอมพิวเตอร์สำหรับการใช้อินเตอร์เน็ต
     2.บริการฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตและทำเว็บไซต์
     3.บริการแฟ้มความรู้จากอินเตอร์เน็ต
     4.บริการจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นอำเภอหนองเรือ
องค์ประกอบการเรียนรู้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
กศน.หนองเรือเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 6 เครื่องสำหรับให้บริการการใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าใช้ได้ครั้งละ 6 คน

บุคลากรครูผู้สอน
กศน.หนองเรือ มีบุคลากรสำหรับให้บริการและคอยแนะนำจำนวน 4 คน คือ 1.น.ส.พัชรินทร์ จารย์โพธิ์ 2.น.ส.ณัฐฐิณี ศรีน้อย 3.นางนันทนา อักษรวิทย์ 4.นายเอกลักษณ์ อักษรวิทย์ ซึ่งจะผลัดเปลี่ยนกันคอยให้บริการ

สื่อ หนังสือคอมพิวเตอร์.
กศน.หนองเรือได้จัดหาหนังสือ เอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ไว้เป็นจำนวนมาก สำหรับให้บริการ ตลอดจนสามารถยืมไปอ่านฯที่บ้านได้..

บริการส่งเสริมการใช้อินเตอร์เน็ต

บริการการใช้อินเตอร์เน็ต
กศน.หนองเรือ เปิดให้บริการการใช้อินเตอร์เน็ตออนไลน์ โดยคิดค่าบริการ ชั่วโมงละ 10 บาท ในช่วงการเปิดให้บริการห้องสมุดฯทุกวัน

บริการฝึกอบรมการใช้อินเตอร์เน็ต/ทำเว็บไซต์/สอนคอมพิวเตอร์
กศน.หนองเรือจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ และอบรมเฉพาะเรื่อง เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต การทำเว็บไซต์ การสอนคอมพิวเตอร์ การดำเนินการจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป

บริการแฟ้มข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต
กศน.หนองเรือร่วม
กับครู กศน.ได้ดำเนินการจัดทำแฟ้มข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมทั้งจัดเป็นนิทรรศการข่าวสารข้อมูลสำหรับการให้บริการแก่ผู้สนใจทั่วไป
..

บริการสอนและจัดทำเว็บไซด์
กศน.หนองเรือได้จัดทำเว็บไซด์ กศน.หนองเรือ WWW.GEOCITIES.COM/ZURIN111 และเปิดสอนการทำเว็บไซด์

บริการจัดทำนิทรรศการคอมพิวเตอร์
กศน.หนองเรือได้จัดทำนิทรรศการ "คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน" ออกเผยแพร่

   

 

 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com