ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.หนองเรือ
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 

เว็บไซต์ใน อ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 


โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ กศน.
กศน.หนองเรือ 2547

 

กลุ่มพัฒนาอาชีพ (กพอ.)เป็นการรวมกลุ่มชาวบ้าน
ประมาณ 20 คน ร่วมกันวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้
เช่น จัดเวทีพบปะ พูดคุยกัน เชิญวิทยากร ศึกษาดูงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มพัฒนาอาชีพ

 

กลุ่มพัฒนาอาชีพ กศน.หนองเรือ
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษ
บ้านหนองไผ่ ต.กุดกว้าง

เป็นกลุ่มชาวบ้าน ที่เน้นการพัฒนาอาชีพเกษตร โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ มีนายมังกร ลิสิงห์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ มีสมาชิก 20 คน.
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
กลุ่มแพดอนกอก (ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ )
บ้านดอนกอก ต.บ้านผือ

เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ โดยการนำของนายประสิทธิ์ ศรีบุญเรือง ผู้ใหญ่บ้าน มีสมาชิก 20 คน มีการทำปลาร้า ปลาย่าง ฯลฯ
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
ปลูกพืชสมุนไพร
บ้านกุดฉิม ต.โนนทัน

เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เน้นหนักการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพร โดยการนำของนายผา ทองสมบัติ มีสมาชิก 20 คน
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
เกษตรธรรมชาติ
บ้านหนองแสง ต.บ้านผือ
เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เน้นหนักการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรธรรมชาติ มี นายสมบัติ โพธิ์ตะนิ ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำ มีสมาชิก 22 คน ปัจจุบันกลุ่มนี้ มีการพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ด การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ...
กลุ่มพัฒนาอาชีพ
จักสานไม้ไผ่
บ้านโพธิ์ตาก ต.บ้านผือ
เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เน้นการเรียนรู้อาชีพจักสาน นำโดยผู้ใหญ่นิยม พรหมราช ผู้ใหญ่บ้าน
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com