อำเภอหนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 อำเภอหนองเรือ
   ประวัติความเป็นมา     เดิมอำเภอหนองเรือ มีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองขอนแก่น และมีการเรียกขานชื่อตามตำบลหนองเรือ
   สันนิษฐานไว้เป็น 2 ทาง คือ
    1.มีหนองน้ำใหญ่และคล้ายเรือ อยู่ติดกับหมู่บ้าน
    2.เป็นแหล่งน้ำที่มีคนทำการชักลากไม้มาขุดเจาะเป็นเรือพายมากกว่าท้องถิ่นใดๆ
  อำเภอหนองเรือ มีการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปี พ.ศ.2502 โดยรวมหมู่บ้านตำบลต่างๆ จากอำเภอเมืองและตำบลในเขตอำเภอภูเวียง   เข้าด้วยกันเป็น 7 ตำบล ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอหนองเรือเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2506

ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
ที่ว่าการอำเภอหนองเรือ
นายอำเภอหนองเรือ
นายอำเภอหนองเรือ

ที่ตั้ง เนื้อที่และอาณาเขตติดต่อ
อำเภอหนองเรือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น โดยมีระยะห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 45 กิโลเมตรบนถนนสายมะลิวัลย์และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 494 กิโลเมตร พื้นที่อำเภอหนองเรือมีประมาณ 673 ตารางกิโลเมตร หรือ 420.625 ไร่ และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและอำเภอต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้              ติดต่อกับอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันออก   ติดต่อกับอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

มีเขตการปกครอง 10 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1.ตำบลหนองเรือ มี 13 หมู่บ้าน
2.ตำบลโนนทอง มี 21 หมู่บ้าน
3.ตำบลโนนทัน มี 14 หมู่บ้าน
4.ตำบลโนนสะอาด มี 14 หมู่บ้าน
5.ตำบลกุดกว้าง มี 20 หมู่บ้าน
6.ตำบลบ้านเม็ง มี 18 หมู่บ้าน
7.ตำบลยางคำ มี 13 หมู่บ้าน
8.ตำบลจระเข้ มี 13 หมู่บ้าน
9.ตำบลบ้านกง มี 10 หมู่บ้าน
10.ตำบลบ้านผือ มี 10 หมู่บ้าน

มีองค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง คือ
1.อบต.หนองเรือ
2.อบต.โนนทอง
3.อบต.โนนทัน
4.อบต.โนนสะอาด
5.อบต.กุดกว้าง
6.อบต.บ้านเม็ง
7.อบต.ยางคำ
8.อบต.จระเข้
9.อบต.บ้านกง
10.อบต.บ้านผือ

เทศบาล
อำเภอหนองเรือ มีเทศบาล 3 แห่ง

1.เทศบาลดอนโมง   มีพื้นที่ 6.03 ตร.กม.
2.เทศบาลหนองเรือ มีพื้นที่ 4       ตร.กม.
3.เทศบาลหนองแก  มีพื้นที่  2.5   ตร.กม

 

.

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ มีแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

1.อุทยานแห่งชาติน้ำพอง.
2.หาดหินกอง.
3.ถ้ำฝ่ามือแดง
4.วัดถ้ำเจีย
5.วัดป่านาโค
6.ล่องแพลำน้ำเซิน

 


 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com