กศน.หนองเรือกับเกษตรธรรมชาติ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 
กศน.หนองเรือ กับ เกษตรธรรมชาติ.
.
 

        กศน.หนองเรือ ได้เริ่มกระบวนการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ณ บ้านหนองแสง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยเริ่มก่อตั้งกลุ่ม ปอ.บ้านหนองแสง ต่อมาได้นำชาวบ้านเรียนรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ เพื่อทดแทนสารพิษ ปุ๋ยเคมี จนกระทั่งเกิด "กลุ่มแกนนำเกษตรธรรมชาติ " ขึ้น และได้เริ่มขยายผลไปสู่กลุ่ม ปอ.กลุ่มอื่นๆ ได้แก่
1. กลุ่ม ปอ.บ้านหนองแสง ต.บ้านผือ
2. กลุ่ม ปอ.บ้านหนองไผ่ ต.กุดกว้าง
3. กลุ่ม ปอ.บ้านกุดฉิม ต.โนนทัน
     นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ครู กศน.ทุกคนเป็นครูแกนนำเกษตรธรรมชาติ เพื่อจะได้เผยแพร่ความรู้เกษตรธรรมชาติออกไปในพื้นที่ต่างๆ และท้ายสุดได้นำองค์ความรู้ไปขยายผลกับโครงการบ้านหวาง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ เกษตรธรรมชาติ

1.
2.
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การปลูกพืช
 
 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com