ล่องแพลำน้ำเซิน
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 


ล่องแพ...ลำน้ำเซิน


ล่องแพ..ลำน้ำเซิน..อำเภอหนองเรือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีลำน้ำเซินไหลผ่านพื้นที่อำเภอเป็นระยะทางยาว และไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ธรรมชาติของสายน้ำที่สวยงามและมีแพสะดุ้งเครื่องมือหาปลาซึ่งเป็นวิถีชีวิตประมงตลอดสายน้ำนับเป็นภาพที่แปลกตา รวมทั้งทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำ เวิ้งน้ำที่กว้างไกล จุดบริการล่องแพที่สำคัญ 2 จุดใหญ่ๆ มีดังนี้

 
1.จุดบริการล่องแพบ้านฟ้าเหลื่อม ตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้บริการล่องแพชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำ มีเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา และมีเกาะกลางน้ำที่มีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ บริเวณริมเกาะจะมีนกกระยางขาวให้ชม มีบริการอาหาร/เครื่องดื่ม และดนตรีคาราโอเกะบนแพ2.จุดบริการล่องแพบ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านกง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ได้แก่การล่องแพขึ้นไปทางอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ลักษณะพื้นน้ำจะขยายใหญ่และกว้างขึ้น มองเห็นเวิ้งน้ำที่กว้างไกลสุดสายตา รวมทั้งมองเห็นเทือกเขาภูพานคำได้อย่างชัดเจนอย่างสวยงามลักษณะภูมิประเทศทางน้ำที่กว้างใหญ่และวิถีชีวิตชาวประมง นับเป็นสิ่งที่น่าสนใจ นอกจากนี้ยังมีบริการการประชุมบนแพขนาดใหญ่ที่สามารถจุจำนวนคนได้ ประมาณ 40 คน หรือสามารถเชื่อมแพ 2 - 3 หลังเข้าด้วยกัน มีห้องน้ำที่สะอาดบนแพด้วย

 

 

 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com