บุคลากร กศน.หนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
     บุคลากร กศน.หนองเรือ
    
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
กศน.หนองเรือ
นายสุรินทร์ หว่างจิตร 


บรรณารักษ์ห้องสมุด
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการห้องสมุดประชาชนฯให้เป็นแหล่งส่งเสริมการอ่าน การให้บริการสื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่งานการเงินและทะเบียนอีกด้วย
 


ครูอาสาสมัครฯ กศน.
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ รวมทั้งประสารงานการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 2-3 ตำบล/คน รวมทั้งรับผิดชอบการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้
 


ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ"ศูนย์การเรียนชุมชน"นอกจากนี้ยังต้องดูแลการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.สายสามัญ และจัดการงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ งานส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสนใจ กระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ
 


ครูประจำกลุ่ม ปอ.
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ กลุ่มพัฒนาอาชีพ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ(ปอ.) มีการพัฒนาอาชีพ 3 ปี ครูประจำกลุ่ม ปอ.จะเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพและกระบวนการกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียน
 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com และ surin111@thaimail.com