ครูอาสาสมัคร กศน.หนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
     บุคลากร กศน.หนองเรือ : ครูอาสาสมัครฯ
    


บุคลากร กศน. : ครูอาสาสมัครฯ กศน.
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ รวมทั้งประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ระดับตำบล จำนวน 2-3 ตำบล/คน รวมทั้งรับผิดชอบในการดูแลเอาใจใส่จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือให้สามารถอ่านออกเขียนได้ และนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่
ครูอาสาสมัครฯ
1
นางอรจิรา
มณฑาทอง
ครูอาสาสมัครฯ
2
นส.ณัฐฐิณี
ศรีน้อย
ครูอาสาสมัครฯ
3
นางอัจฉราพร
โถยขุน
ครูอาสาสมัครฯ
4
นางจิราวรรณ
หนูจันทร์

ครูอาสาสมัครฯ กศน.
1.นางอรจิรา มณฑาทอง
รับผิดชอบ ต.บ้านผือ ต.บ้านกง ต.หนองเรือ
2.นางสาวณัฐฐิณี ศรีน้อย
รับผิดชอบ ต.โนนทัน ต.โนนทอง
3.นางอัจฉราพร โถยขุน
รับผิดชอบ ต.บ้านเม็ง ต.จระเข้ ต.ยางคำ
4.นางจิราวรรณ หนูจันทร์
รับผิดชอบ ต.กุดกว้าง ต.โนนสะอาด

 1.สำรวจและจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ
2.ประสานงานการพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนฯในระดับตำบล
3.ประสานงานการกระบวนการเรียนรู้อาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้าน
4.ร่วมมือและประสานงานพัฒนาชุมชนกับ อำเภอหนองเรือ/อบต./ผู้นำท้องถิ่น/องค์กรเอกชน
5.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนและงานพัฒนาชุมชน

 

 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com และ surin111@thaimail.com