ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน กศน.หนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
     บุคลากร กศน.หนองเรือ : ครูศูนย์การเรียนชุมชน
    
 
บุคลากร กศน. : ครูศูนย์การเรียนชุมชนฯ
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ"ศูนย์การเรียนชุมชน"ที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือจาก อบต. สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล นอกจากนี้ยังต้องดูแลการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.สายสามัญ และจัดการงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่ งานส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสนใจ กระบวนการเรียนรู้ ฯลฯ
ครู ศรช.1

สมพิศ ผาบชมภู
ต.หนองเรือ
ครู ศรช.2

จันทิวา แท่นทอง
ต.บ้านเม็ง
ครู ศรช.3

เสาวคนธ์ สุพริ้ง
ต.บ้านผือ
ครู ศรช.4

ฉัตรดาว บุบผา
ต.บ้านกง
ครู ศรช.5

สิลา สิงห์นาค
ต.จระเข้
ครู ศรช.6

ธีระยุทธ หล้าทุม
ต.ยางคำ
ครู ศรช.7

ธีระศักดิ์ ทวะชาลี
ต.กุดกว้าง
ครู ศรช.8

สุรัช อุ่นนันกาศ
ต.โนนสะอาด
ครู ศรช.9

จุรีรัตน์ ลาภชัย
ต.โนนทัน
เครู ศรช.10

บรรเจิดพร ถมมา
ต.โนนทอง
ครู ศรช.11

ปริยา เรียนเลิศอนันต์
เทศบาลหนองเรือ


1.จัดการเรียนการสอนระดับประถม(ป.6) ม.ต้น(ม.3) ม.ปลาย(ม.6)
2.บริหารและบริการศูนย์การเรียนชุมชนฯในระดับตำบล
3.ประสานงานการกระบวนการเรียนรู้อาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้าน
4.ร่วมมือและประสานงานพัฒนาชุมชนกับ อำเภอหนองเรือ/อบต./ผู้นำท้องถิ่น/องค์กรเอกชน
5.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนและงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com และ surin111@thaimail.com