ครูประจำกลุ่ม ปอ. กศน.หนองเรือ
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เว็บไซต์ในเครือข่ายเรา

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
   
     
     บุคลากร กศน.หนองเรือ : ครูประจำกลุ่ม ปอ.
    
ครูประจำกลุ่ม
ปอ.
เธอ...คือ...
ทหารกล้าครูประจำกลุ่ม ปอ.
1.นางสุรินยา กล้าหาญ (หนึ่ง)
2.นางสาวเยาวลักษณ์ วิศิลา (เยาว์)
3.นางนันทนา อักษรวิทย์ (อารี)
4.นายคณิต อำท้าว (คณิต)บุคลากร กศน. : ครูประจำกลุ่ม ปอ.
มีบทบาทหน้าที่บริหารและจัดการ กลุ่มพัฒนาอาชีพ โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรอาชีพ(ปอ.) มีการพัฒนาอาชีพ 3 ปี ครูประจำกลุ่ม ปอ.จะเป็นผู้ประสานงานกลุ่ม จัดและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพและกระบวนการกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมไปกับผู้เรียน
ครูประจำกลุ่ม ปอ.
1
สุรินยา กล้าหาญ
ปอ.บ้านกุดฉิม
ครูประจำกลุ่ม ปอ.
2
นันทนา อักษรวิทย์
ปอ.บ้านหนองไผ่
ครูประจำกลุ่ม ปอ.
3
เยาวลักษณ์ วิศิลา
ปอ.บ้านหนองแสง
ครูประจำกลุ่ม ปอ.
4
คณิต อำท้าว
ปอ.บ้านดอนกอก


1.สำรวจและจัดกระบวนการเรียนรู้อาชีพให้กับกลุ่มผู้เรียน ปอ.
2.ร่วมพัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนฯในระดับตำบล
3.ร่วมมือและประสานงานพัฒนาชุมชนกับ อำเภอหนองเรือ/อบต./ผู้นำท้องถิ่น/องค์กรเอกชน
4.ประชาสัมพันธ์งานการศึกษานอกโรงเรียนและงานพัฒนาชุมชน
1.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านหนองแสง
3.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านหนองไผ่
5.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านบ้านโพธิ์ตาก
2.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านกุดฉิม
4.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านดอนกอก
6.กลุ่มพัฒนาอาชีพ ปอ.บ้านเม็ง
จัดทำข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 45....โดย ทีมครู กศน.หนองเรือ
 
 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com และ surin111@thaimail.com