หาดหินกอง
|คำขวัญอำเภอหนองเรือ ...หนองเรือตระการ ...จักสานไม้ไผ่ ...ไก่ย่างทางพาด ...ตลาดกะหล่ำ ...เลิศล้ำพลอยเจียรไน ...พระใหญ่ภูเม็งทอง
    
 

แนะนำอำเภอหนองเรือ

อำเภอหนองเรือ
แผนที่อำเภอหนองเรือ
แหล่งท่องเที่ยวหนองเรือ
  หาดหินกองหนองเรือ
ล่องแพ

แนะนำ กศน.หนองเรือ

ผู้บริหารศูนย์ฯกศน.หนองเรือ
แนะนำ ครู กศน.
โครงการศูนย์การเรียนชุมชน
  โครงการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน
โครงการกลุ่มพัฒนาอาชีพ
โครงการบ้านหวาง
กศน.กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
กศน.กับเกษตรธรรมชาติ
กศน.กับท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เว็บไซต์ในอ.หนองเรือ

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.บ้านผือ
หนองเรือของเรา
สนง.ประถมศึกษา อ.หนองเรือ
  โรงเรียนหนองเรือวิทยา
  โรงเรียนจระเข้วิทยายน
สถานีตำรวจภูธร อ.หนองเรือ
     
 

เบ็ดเตล็ดทั่วไป

มุม ครู กศน.หนองเรือ
มุมบทความที่น่าสนใจ
มุมเรียนรู้คอมพิวเตอร์
  มุมเรียนรู้สุขภาพ
  มุมเรียนรู้คุณธรรม
มุมเรียนรู้เกษตร
  มุมเรียนรู้วิจัยชุมชน
 หาดหินกอง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์


หาดหินกองหนองเรือ
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนกอก หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น มีลักษณะเป็นเหมือนชายหาดบริเวณริมปลายเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นจุดพักผ่อนชมวิวทิวทัศน์ก่อนถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ทำให้มองเห็นทัศนียภาพตะวันตกน้ำ หาดหินกองยังเป็นสถานที่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้หลายอย่าง อาทิเช่น กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม เป็นต้น

 
หาดหินกองหนองเรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความสนใจในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆหลากหลายกิจกรรมในบริเวณหาดแห่งนี้ เช่น กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ ชมพระอาทิตย์อัสดง หรือพระอาทิตย์ตกน้ำในยามสนธยา

กิจกรรมล่องแพชมธรรมชาติ
กิจกรรมล่องแพ ชมธรรมชาติในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ ที่หาดหินกองแห่งนี้จะมองเห็นเวิ้งน้ำที่กว้างใหญ่สุดสายตา ผิวน้ำที่เป็นระลอก เป็นริ้วคลื่นสวยงาม และชมพระอาทิตย์ตกน้ำในยามเย็นที่แปรเปลี่ยนผิวน้ำสีขาวกลายเป็นสีทองอย่างสวยงาม

กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศน์
ภูมิประเทศที่มีทั้งน้ำ ป่าและภูเขา(ภูพานคำ)นับเป็นภาพที่ให้ความรู้
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ควรหวงแหนของชุมชนในถิ่นนี้
รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจได้ทุกฤดูกาลด้วย

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
กศน.หนองเรือ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน โดยใช้ หาดหินกองแห่งนี้เป็นสถานที่เข้าค่าย และมีความพยายามที่จะทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ เป็นศูนย์ประชุมสัมมนา รวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านดอนกอกเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา


 

 

 
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองเรือ โทร.043294291, 043294856
สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดขอนแก่น กรมการศึกษานอกโรงเรียน

จัดทำโดย..ทีมงาน กศน.หนองเรือ ...ติดต่อ surin1@thai.com