Легенда за БТК, 31.12.2001 г.
MP3, 666 KB, 2:50 мин.

Режисура, записи, звукови ефекти, смесване: Тош.
С участието - чрез няколко стари записа - на Фейз и Кок.

Всички прилики с имена на компании са случайни!