האתר לחיילים המסרבים להלחם בעם ישראל

 

 

 חיילי צה"ל, משטרת ישראל ומשמר הגבול:

אנו פונים אליכם אישית, כאזרחים וכלוחמים שנטלו חלק במלחמות ישראל ומזכירים לכם:   תפקידו של צה"ל הוא להגן על העם והמולדת ולא להרוס יישובים ולעקור תושבים מנחלתם!

התפקיד אותו מטילה עליכם ממשלת ישראל כחיילים וכשוטרים, הוא בגדר של מעשה בלתי חוקי בעליל שדגל שחור של אי לגיטימיות ואי מוסריות כאחת מונפים מעליו. אחינו הלוחמים! תקצר היריעה במנשר זה מתיאור מלוא זכויותינו על ארץ ישראל, אבל חובה לזכור כי לעם היהודי זכות בלתי מעורערת על הארץ, גם על פי החוק הבינלאומי וגם מתוקף הצהרות של מוסדות בינלאומיים, שהכירו בזכויותיו החוקיות של העם היהודי על ארץ ישראל.

לפיכך, הפקודה לעקור בכוח ולפנות את יישובים איננה מתיישבת עם החוק, הצדק וההיגיון שחייב להנחות כל מי שמבצע פקודה בשם סמכות עליונה ממנו.  מחובתכם לשאול את מפקדיכם:

 האם הפקודה אותה אני נדרש למלא היא פקודה חוקית?

על פי תקדים כפר קאסם, בהם נצטוו חיילים לפעול בניגוד לערכים המוסריים והאנושיים,  מחובתכם לדעת כי פעולת פינוי שכזו עלולה להוביל להרג ולשפיכות דמים בלא שלאיש תהיה שליטה על האירועים!   

לפיכך, המשתמע מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא איסור לבצע פקודת עקירה וגירוש מכוח פקודות הצבא! זכותכם וחובתכם כאחת לסרב לפקודת הטרנספר!

חיילי צה"ל ושוטרים! אל תפנו כוח לעבר אחיכם היושבים בארצם ובנחלתם!

 זהו הסירוב היחיד המתחייב מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו  והוא איננו בגדר של סרבנות גורפת המערערת את יסודותיה של המשמעת הצבאית!

סרבו על בסיס אישי ומצפוני לפקודת העקירה הבלתי חוקית של בני אדם מביתם!

חותמי היוזמה לסירוב פקודת הטרנספר!

 

 

לחץ כאן כדי לחתום על העצומה

 

הערות ושאלות ניתן לשלוח ל:t m @ m i a c . c o m

 

 

ביתה של האלמנה, לבנת עוזרי, לאחר הריסתו בהפתעה באישון לילה.

 

 

 

 

תמונות מהריסת חוות גלעד

 

.מקור התמונות מאתר :

Israel.destiny.co.il

 

 

קריאות שונות של אנשים פרטיים לחיילינו:

 

חיילי צה"ל, משטרת ישראל ומשמר הגבול:

אני פונה אליכם אישית כלוחם לשעבר שהשתתף בכל מלחמות ישראל, ממלחמת 6 הימים ועד היום!  תפקידו של צה"ל הוא להגן על העם והמולדת. נקודה. התפקיד אותו מטילה עליכם ממשלת ישראל כחיילי צה"ל ושוטריו הוא בגדר של מעשה בלתי חוקי בעליל שדגל שחור משחור של אי לגיטימיות ואי מוסריות כאחת מונפים מעליו. אחיי הלוחמים! פקודה זו  זהה במהותה, לצערי הרב ולכלימת נותניה, לפקודות ולהוראות לפיהן גורשו יהודים מבתיהם לקראת הפתרון הסופי רק לפני פחות מששים שנה. לא אלאה אתכם בהסברים הסטוריים, אבל אציין כי לעם היהודי על פי החוק הבינלאומי והאמנות עליהן חתומה ישראל, יש מלוא הזכות להתיישב ולחיות בשטחים בהם אתם, חיילי צבא ההגנה לעם ישראל ומשטרת ישראל, נדרשים לעקור בכוח ולפנות את אחיכם. אתם לא חיילים של לגיון הזרים ולא שכירי חרב - מחובתכם לשאול - גם על פי תקדים כפר קאסם, אם לא על פי תקדימי השואה, להבדיל - האם הפקודה שאני כחייל מקבל היא פקודה חוקית אם לאו!  חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אוסר עליכם לעשות את מה שאתם נדרשים מכוח פקודות הצבא! זכותכם וחובתכם כאחת לסרב לפקודת הטרנספר הזו!

חיילי צה"ל ושוטרים! הניחו נשקכם ואל תפנו כוח ואש לעבר אחיכם היושבים בארצם ובנחלתם!

זהו הסירוב היחיד שחוק הביטחון וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מתירים לכם מצפונית ומעשית לפעול כדי לסרב לפקודת העקירה הבלתי חוקית של בני אדם מביתם!

חתמו על העצומה, הפיצו, והעבירו לחבריכם!

יוסי בלום הלוי - ראשון החותמים על העצומה לסירוב פקודת הטרנספר של יהודים מביתם!

 

בס"ד

 

חייל יקר!

 

אם אתה מרגיש שאתה מסוגל לעקור יהודי מביתו הטבול בדם של האחים שלו ושלך- בצע.

 

אבל, אם אינך מסוגל- זכור!

אתה אינך מכונה.

במדינה יהודית, להבדיל ממדינה דיקטטורית, מותר לך להגיד את מה שאתה מרגיש.

 

אמור למפקד:

אני לא מסרב.

אני פשוט לא מסוגל!

 

 

 

                                             ועד הפעולה של

                                                       בוגרי היחידות הקרביות בצה"ל

                                             שמואל 693999-058

חייל!!!

דע שלפי ס' 125 לחוק שיפוט הצבאי, התשט"ו – 1955, אתה לא תישא באחריות פלילית אם סירבת לקיים פקודה בלתי חוקית בעליל!

דע שלפי ס' 34'ג [2] לחוק העונשין, התשל"ז – 1977, אם אתה מבצע פקודה בלתי חוקית בעליל, אתה צפוי לעונש פילילי!

דע שלפי פקודת מניעת הטרור, תש"ח 1948, והכרזת הממשלה על פיה [י"א תשמ"א, 195], אש"פ הוא ארגון טרור. הכרזה זו מעולם לא בוטלה. דע שלפי החוק, כל מי שתומך באש"פ, נותן לו כסף או שווה כסף, מקום וכו' מבצע עבירה פלילית שדינה עד שלוש שנות מאסר !!!

זכור שנשבעת אמונים למדינת ישראל ולחוקיה!

זכור שגויסת לצה"ל על מנת להגן על המולדת ולא להילחם באזרחיה!

חייל, שמור על החוק !!!