Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

2 Dalis
Tai AUM Shinrikyo .

5 Paskaita
Jūsų praktikos tobulumui

Trys naujos sistemos

Kelias į Išsivadavimą virš jūsų galvos

Be to, dabartinis sistemos atnaujinimas nukreiptas į tai, kad jūs praktikuosite dar uoliau, į tai, kad jūs praktikuosite Tiesą, į tai, kad jūs praktikuosite Absoliučią Tiesą. Ir mes norime, kad padedami to, jūs taptumėte laimingi šiame gyvenime ir kituose gyvenimuose. Egzistuojanti mokymo sistema pakankama įgyvendinti šiam tikslui.
Iš dalies mes jau panaudojome naujosios sistemos elementus. Pavyzdžiui, po “Pagrindinio Meditacinio Seminaro” įvyko seminaras “Guru-Joga-Maitrėja” ir seminaras “Hinajana-Candali”, kadangi tos ar anos atminties fiksavimo rūšies rezultatas stipriai priklauso nuo to, ties kuo mes fiksuojame atmintį. Pavyzdžiui, jeigu jūs praktikuojate asanas ir pranajamą, jūsų kūnas taps lieknas ir gražus, energetiniai kanalai Nadi išsivalys, jūs įgysite sąmonės aiškumą ir galėsite pasiekti tikrosios ramybės ir taikos būvį. Tokia realybė. Bet norint tapti milijardų visatų valdovu, kitaip tariant, Tikruoju Nugalėtoju, šių praktikų nepakaks. Jūs galėsite pasinerti į asmeninės palaimos būvį, bet ne daugiau. Norėdami pasiekti aukštesniuosius pasaulius, mes turime atidžiai išstudijuoti budizmo sutras ir tvirtai užfiksuoti jas savo atmintyje. Yra meditacinės sistemos, apėmusios mokymo esmę ir greitai išvalančios visus septyniasdešimt du tūkstančius Nadi kanalų. Tai Guru-Joga-Maitrėja, Hinajana-Candali, Guru-Joga ir Mahajana-Candali.
Mes rengiamės įtraukti šias meditacines sistemas į Tantra-Vadžrajanos kursą ir taip parodyti jums kelią į jūsų pasiekto lygio sutvirtinimą.
Pažvelkite į Kudžuttarą, apie kurią aš kalbėjau anksčiau. Ji jau supažindinta su Hinajana-Candali. Kadangi intensyvių užsiėmimų programos pagrindas yra Hinajana-Candali, gerai, kad ji jau dabar iš visų jėgų įvaldo šią praktikos rūšį. Štai kaip jūs turite žengti keliu į Išsivadavimą, kuris atvertas tiesiog prieš jus arba, sakyčiau, yra tiesiog virš jūsų galvos.

Du stulpai, vedantys į aukščiausiąjį Nušvitimą ir Išsivadavimą

Kodėl aš taip sakau ? Kitaip tariant, mes turime skirtingų praktikuojančių – pasiekusiųjų Kundalini-jogą tipų: siekiančių tapti Gelbėtojais, siekiančių savo pačių dvasinės ramybės arba tų, kas tiesiog nori įgyti mistinės patirties, bet ne daugiau, ir t.t.
Aš išanalizavau šiuos praktikuojačių tipus ir priėjau išvadą, kad tie iš jų, kas gavo iniciacijas ir suvokė meditacijoje išdėstytos metodikos prasmę, pavyzdžiui, Ananda-Shi – pagrindinio centro Tokijuje vadovas, praktikavęs Hinajana-Candali, anot jo paties pareiškimo, tūkstančius valandų, - tai štai, tokie praktikuojantys gerokai greičiau suvokia pagrindinių iniciacijų ir meditacijų prasmę ir sparčiau pasiekia rezultatų jose.
Dabar keturiadešimt mokinių pradėjo praktiką,kurios tikslas pasiekti Kundalini-jogą. Pusė iš jų jau įgijo Kundalini-jogos patirtį, nors jų dar nepripažino pasiekusiais šį lygį. Tačiau jų patirtis sutampa su praktikuojančių, pasiekusių Kundalini-jogą anksčiau, dvasine patirtimi.O technika, kurią jie naudoja, yra Hinajana-Candali.
Jeigu jūs praktikuosite kasdienę meditaciją siekdami dvasinės ramybės kartu su šiomis pagrindinėmis meditacijomis, pavyzdžiui, su Nadi išvalymo meditacija, norėdami tapti Buda, jeigu jūs rūpestingai praktikuosite šiuodu stulpus, jūs sugebėsite pasiekti gana aukštą Nušvitimo ir Išsivadavimo pakopą. Dvasinės ramybės meditacija reiškia rūpestingai užfiksuoti atmintyje ir praktikuoti vėl ir vėl pali tekstų mokymą. Pavyzdžiui, mes spausdiname “Brangiąją Pietų Budizmo Sutrą” mūsų mėnesiniuose žurnaluose “Shinri” ir “Budizmo tyrinėjimas”, be to, aš manau, kad pastarasis taps pagrindine Theravados kurso mokymo priemone ir jame bus kai kurių sudėtingų pali tekstų vertimai, jų komentarai ir mano paskaitos pagal šias metodikas.

Laiko liko nedaug

Maždaug prieš dvi savaites Jungtinių Tautų Organizacijoje buvo priimta rezoliucija, pritarianti sionizmui Tai reiškia, kad žydai gali dabar grįžti į Izraelį, kaip ir buvo išpranašauta. Problema yra ta, kad ši pranašystė yra pranašysčių Šventojo Jono “Apreiškime” įspėjimas, kad prieš Armagedoną pasirodys melagingų pranašų ir įsiliepsnos karas. Taigi, tikėtina, prasidės Trečiasis pasaulinis karas, kaip ir buvo išpranašauta. Bet jeigu jūs iki to laiko – o ar jis įvyks 1999, ar 2001 metais, ar anksčiau – tai kitas klausimas, - jeigu jūs iki tol sutvirtėsite ir pasieksite absoliutų būvį, ši išorinė problema atkris, kas beįvyktų.
Pavyzdžiui, jeigu jūs būsite priversti atmesti savo fizinį kūną dėl žaibiško energijos sprogimo, padedami Guru-Joga-Maitrėja meditacijos technikos arba senovinių pali tekstų mokymo suvokimo, jūs pripildysite ramybės savo dvasią, išvysite savo karmą ir nustatysite savo kitą gimimą bei galėsite įgyti jį aukštesniuose pasauliuose.
Tam, kad būtų įgyta tokia galimybė, pradedant šia diena, nuo šio momento, aš noriu, kad jūs užsiimtumėte nuoseklia ir dar intensyvesne praktika.
1991 metų spalio 29
Tokijo centre


Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1