Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
2 Paskaita
Keturi Stulpai ir keturios liūdesio rūšys

Ką mes turime vadinti teisinga religija ?

Keturi Stulpai – teisingo tikėjimo ir teisingos religijos nustatymas

Dabar, kas yra teisingas tikėjimas ? Jeigu jūsų paklaus: “Kas yra teisinga religija ?” – kaip jūs turite atsakyti į tai ?

Kaip aš minėjau anksčiau, aklas tikėjimas atves mus į pražūtį, kaip atkakliai mes besektume juo. Todėl aš norėčiau pasiūlyti jums tokius keturis kriterijus išsirinkti teisingą religiją, žinodami kuriuos, jūs galėsite priimti neklaidingą sprendimą.
Kas gi yra keturi universalūs kriterijai ? Pirmasis susijęs su doktrina, religijos mokymu. Ji turi būti nuosekli. Pavyzdžiui, jeigu yra mokymų sistema, kuri keičia savo vyriausiąjį dievą arba leidžia nesuderinamų dalykų buvimą dviejose skirtingose šios sistemos dalyse, tai jos negalima laikyti teisingu mokymu. Mes turime praktikuoti vadovaudamiesi doktrina. Kitaip tariant, doktrina, pirmoji sąlyga, - tai žemėlapis, norint nustatyti, ar religija teisinga, ar ne.
Dabar jūs turite žemėlapį. Po to, ar jūs turite keliavimo priemonę, kad pasiektumėte jūsų paskirties vietą ? Net jei jūs turite žemėlapį, bet neturite, pavyzdžiui, mašinos, jums teks eiti link paskirties vietos pėsčiomis. Tačiau tai ilgas kelias link paskirties vietos. Ėjimas – pernelyg lėtas būdas. Mums būtinai reikia transporto premonės, norint pagreitinti procesą. Ar yra tokia keliavimo priemonė ? Keliavimo priemonė šiuo atveju reiškia patikimą praktikos sistemą. Jeigu yra patikimos praktikos sistemos, tai viskas, ką jums reikia padaryti norint pasiekti galutinį tikslą, - tai praktikuoti vadovaujantis doktrina.
Be to, mes turime atsižvelgti į tai, ar iš tiesų yra žmonių, kurie pasiekė paskirties vietą, naudodami šį žemėlapį. Tarkime, kad vienas protingas žmogus sukūrė tokią mokymų sistemą, kurioje nėra prieštaravimų logikos požiūriu. Šia prasme žemėlapis tobulas. Jis taip pat sukūrė ir originalią praktikos sistemą, kuri irgi primena tobulą. Nors dar nežinoma, ar ji veiksminga, ar ne.
Tačiau eina metai. Praeina penkeri, dešimt, dvidešimt metų, bet nėra tų, kuriems pasisektų pasiekti paskirties vietą, naudojant šį žemėlapį. Tai reiškia, kad kažkas netaip arba doktrinoje, arba praktikos sistemoje, o galbūt, ir tame, ir kitame.
Todėl trečioji sąlyga yra žmonių, kurie iš tiesų pasiekė paskirties vietą, naudodami šį žemėlapį, buvimas. Dabar jūs turite žemėlapį, dvasinės praktikos sistemą ir žmones, kurie pasiekė paskirties vietą. Bet jūs imate nerimauti, nes jūs nežinote, kur esate. Jūs galvojate, kad teisingai naudojate žemėlapį, bet jei jūs suklysite, ar yra kas nors, kas sugrąžins jus į teisingą kelią ? Kitaip tariant, kalba eina apie teisingą mokytoją. AUM Shinrikyo mes vadiname šį žmogų “Guru”, “Seitaishi”, “Seigoshi”, “Seishi” arba “Shi”. Todėl klausimas yra toks: ar yra Guru arba Shi. Tai ketvirtasis stulpas.
Religija, turinti šiuos Keturis Stulpus, - štai ką aš laikau teisinga religija.

Keturi AUM Shinrikyo Stulpai

Pritaikykime tai AUM Shinrikyo atžvilgiu. AUM yra knygų, tokių kaip “Mahajana-Sutra” arba “Iniciacija”, kurios sudaro mokymo pagrindą. Pavyzdžiui, “Mahajana-Sutroje” dėstomi AUM Shinrikyo doktrinos pagrindai.
Kalbant apie praktikos sistemą, AUM yra tokių kursų, kaip Joga-Tantros kursas, Poa kursas ir Siddi kursas, kurie apima įvairias praktikos sistemas.
O kaip dėl žmonių, turinčių patirties ? AUM apie šešiasdešimt žmonių, įskaitant pasauliečius (žmones, kurie praktikuoja, gyvendami įprastą gyvenimą), taip pat vienuolius ir vienuoles (mano mokinius, kurie atsižadėjo pasaulietiško gyvenimo būdo) pasiekė įvairias nušvitimo stadijas, dar daugiau, daugelis tikinčiųjų įgijo įvairios dvasinės ir psichinės patirties. Todėl mes turime žmonių, įgijusių patirties įvairiuose kelio, nurodyto žemėlapyje, taškuose.
Na ir pagaliau, jeigu jums kils problemų, susijusių arba su dvasine praktika, arba su gyvenimu, šalia jūsų visada bus Shi. Kai kurie vis dėlto gali paprieštarauti: “Aš netikiu tuo, ką jūs sakote”. Štai čia ir ateina laikas pokalbiui apie karminius ryšius, mūsų antrąją temą šiandien.
Kas yra karminis ryšys ? Įsivaizduokime dvi moteris. Viena labai graži, o kita nors ir ne tokia graži, bet yra gero charakterio. Tarkime, kad santuoka su gražia moterimi bus nelaiminga, o su gera moterimi laiminga.
Tada žmogus, kuris karmiškai susijęs su gražia moterimi, pasirinks kelią, kuris atves jį į nelaimę, o žmogus, karmiškai susijęs su gera moterimi, gyvens laimingai.
Lygiai taip, nors ir yra AUM Shinrikyo, kuri skelbia Keturis Stulpus, bet jei žmogus neturės karminio ryšio su mūsų organizacija, tai nieko su tuo nepadarysi. Buda Šakjamunis vienąsyk pasakė: “sunku gelbėti žmones be karminio ryšio”.

Keturi Bodisatvos liūdesiai

Keturi Bodisatvos liūdesiai Aš dažnai kalbu savo pasekėjams, kad jie privalo galvoti apie keturis liūdesius. Pats didžiausias liūdesys – tai liūdesys dėl žmonių, kurie neturi karminio ryšio su Tiesa. Kodėl tai pats didžiausias liūdesys ? Todėl, kad žmonės, karmiškai nesusiję su Tiesa, be abejonių vėl ir vėl atgims šešiuose kančių pasauliuose.
Be to, tegu net žmogus ir sutiko Tiesą, bet neteisingai pasirinko tarp teisingos religijos ir religijos, nesančios teisinga. Šių žmonių atžvilgiu reikia jausti vidutinio dydžio liūdesį. Kame glūdi vidutinio dydžio liūdesys ? Lyginant su tais, apie ką buvo kalbama aukščiau, šie žmonės turi tam tikrų Nuopelnų, nes jiems atsirado karminis ryšys su Tiesa, nors jie ir nepajėgūs praktikuoti ją. Po to eina žmonės, kurie, supratę, kas yra Tiesa, tapo AUM Shinrikyo nariais, bet greitai patyrė krachą dėl žemiškųjų prisirišimų arba dėl to, kad negalėjo pakelti atkaklios praktikos. Šių žmonių atžvilgiu mes turime jausti nedidelį liūdesį.
Ir pagaliau esama žmonių, kurie patiria krachą kaip tik prieš pasiekimą, tai yra prieš tai, kai jie galėtų pasiekti Aną Krantą. Mes turime jausti nežymų liūdesį tokių žmonių atžvilgiu. Žmonės, kurie susirinko šiandien čia, įvykdė bent jau antrąją sąlygą. Jūs jau turite karminį ryšį su Tiesa. Kai kuriems iš jūsų gali padaryti stiprų įspūdį “Įžadas Mahajanai” arba “Mahajanos Budos Iniciacija”. Kai kurie iš jūsų pagalvos: “Aš nesu sužavėtas, bet galiu sutikti su šiuo įžadu”. Tokie žmonės be abejonių praktikavo kaip Bodisatvos savo buvusiuose gyvenimuose. Prieš jus Tiesa, o pasirinkti ją ar ne – tai jūsų karma. Prašau pagalvoti apie tai ir pradėti praktikuoti Tiesą kaip įmanoma greičiau.
1989 kovo 21
Tokijo centre


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1