Būtinosios religijos teisingumo sąlygos

1 Dalis
3 Paskaita
Tiesa, matanti kiaurai žmogų

Pirmąsyk Japonijos istorijoje – mokymas, kuris atmeta tai, kas žemiška

Didinant Pasiekusiųjų pasauliečių skaičių

Šį mėnesį du pasauliečiai pasiekė Radža-jogos lygį. Vienas iš jų – ponas Nakajama, gavęs vardą Ggapa (Vardas, suteikiamas pasauliečiams, pasiekusiems Radža-jogą) – Čulagavačča. (dabar jis Seishi – pasiekęs Kundalini-jogą). Kitas – ponas Jamamoto, gavęs vardą Ramanijaviharin. Taip pat ir Ggapa-Velukandakja, pasiekusi Radža-jogą, įvaldė Kundalini-jogą ir tapo Velukandakja-Sondža (Vardas, suteikiamas pasauliečiams, pasiekusiems Kundalini-jogą) (dabar Velukandakja-Shi (Vardas, suteikiamas vienuoliams, pasiekusiems Kundalini-jogą)). Taigi Pasiekusiųjų skaičius tarp pasauliečių nuolat didėja. Aš manau, kad tai yra paramos iš tikinčiųjų pusės buvimo liudijimas bei to, kad AUM mokymas pats savaime turi Mahajanos praktikos sistemą, įrodymas. Neįmanoma susipažinti su praktikos sistema arba dvasine patirtimi, apie kuriuos aš kalbu, neišbandžius jų. Mes turime pasauliečių ir vienuolių, kurie tvirtai žengia šiuo keliu ir turi panašios patirties. Ir aš norėčiau, kad jūs pasektumėte jų pavyzdžiu ir atkakliai triūstumėte siekdami savo tikslo.

Saulės Dėsnis – apšviesti pasaulį aplink save

Prieš pradėdami šiandieninę paskaitą pakartokime trylika kartų “Įžadą Mahajanai”, o po to “Kančios Įžadą” iš “Mahajanos Budos Iniciacijos” irgi trylika kartų. Įžadas Mahajanai

Ho, gyvų būtybių dvasios,
Kylančios ir krentančios Sansaros vandenyne,
Apimtos įvairių iliuzijų,
Panašių į atspindį lygiame ežero paviršiuje…
Teatsiduria jos Absoliučioje Laimėje
Ir Beribėje Laisvėje
Mahajanos viešpatijoje !
Nukreipdamas dvasią
Į Keturias Didžiąsias Beribes Nuostatas,
Aš duodu Įžadą Mahajanai !

Užsimerkite. Šių įžadų tarimas – tai irgi meditacija. O jų prasmės apmąstymas – Mahamudros arba Džniana-jogos, vienos iš pačių sunkiausių jogų, praktika.
“Ho, gyvų būtybių dvasios, kylančios ir krentančios Sansaros vandenyne, apimtos įvairių iliuzijų, panašių į atspindį lygiame ežero paviršiuje”. Kaip jūs žinote, daugelis dvasių yra paveiktos klydimo ir kyla bei krenta Sansaros vandenyne. Tad teatranda visos jos ramybę ir teatsiduria saugiai Absoliučioje Laimėje ir Beribėje Laisvėje Mahajanos viešpatijoje; aš praktikuosiu Mahajanos mokymą; aš duosiu Įžadą Mahajanai, turėdamas aukščiausią dvasios apraišką - Keturias Didžiąsias Beribes Nuostatas. Štai kokią prasmę turi “Įžadas Mahajanai”. Mums liko pakartoti jį dar septynis kartus. Giliai susimąstykime apie jo prasmę. Dabar atsimerkite.

Kančios Įžadas

Aš darau savo kančias savo džiaugsmu,
Aš darau kitų kančias savo kančiomis.

Tai jums gali būti šiek tiek sudėtinga. Kaip savo paties kančia gali tapti džiaugsmu ? Kai jūs suvoksite karmos principą, ši problema išsispręs pati savaime. Kai jūs kenčiate, bloga jūsų praeities karma valosi, tai reiškia, kad jūs galite atgimti aukštesniame pasaulyje jūsų būsimame gyvenime. Bet kai jūs suvokiate jūsų džiaugsmą kaip džiaugsmą, jūs eikvojate Nuopelnus, tai reiškia, kad jūs atgimsite viename iš trijų netyrųjų pasaulių.
Kitas žingsnis: jeigu jūs prisiimsite kitų kančias, tai bus Mahajanos praktika. O kadangi tų, kas dar nežino Tiesos, kančios po to pagimdo naują blogą karmą, jūs turite prisiimti tiek kančių, kiek pajėgsite, atversti juos į Tiesos pusę ir paskatinti praktikuoti Tiesą. Tai ir taps pačia nuostabiausia dvasine praktika. O kai ši praktika baigta, kai praktikuojančio dvasioje apsigyveno daugelio kitų žmonių kančios, kai visų žmonių kančios apsigyveno jo dvasioje, jis atgims kaip Mahajanos Buda.
Gerai, atsimerkite. Paprastai manoma, kad mes turime siekti sau laimės ir kad religija yra tam, kad mūsų norai pildytųsi. Bet tikrasis budizmo mokymas, įskaitant Budos Šakjamunio Saulės Dėsnį, tvirtina priešingai. Šis dėsnis, - o jį lengva suvokti, pažvelgus į Saulę, - reiškia, kad Saulė teikia viskam šviesą, teikia viskam šilumą. Pati Saulė sudaro didžiulės, išskirtinės šilumos pasaulį. Galų gale Saulė neteks savo šilumos ir taps paprasta žvaigžde. Tačiau iki to momento ji tebeskleis šilumą. Tokia yra Saulės Dėsnio reikšmė.
Jeigu kiekvienas iš jūsų sugebės tapti Saule, apšviesti viską aplink ir suvienyti visus, kas žengia Tiesos keliu, bus sukurtas geriausias pasaulis

Mahajana, skleidžiama AUM Shinrikyo

Dabar pradėkime šiandieninę paskaitą. Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas yra Mahajana, ir kas yra teisinga religija. Šiandien čia tik bendruomenės nariai, todėl aš kalbėsiu apie šiek tiek sudėtingus dalykus. Norint geriau suprasti tai, jūs galite pasidomėti “Mahajana” arba “Tiesos praktika” (mėnesiniai AUM Shinrikyo žurnalai tuo metu) ir kitomis knygomis, kurias aš parašiau.
Taigi Mahajanos apibrėžimas. Kai kas kalba, kad jo reikia ieškoti “Saddarma-pundarika-sutroje”. Kiti kalba, kad jo reikia ieškoti “Vimalakirti-nirdesoje” arba “Pradžnia-paramita-sutroje”. Iš tiesų pavadinimas “Mahajana” buvo sukurtas kaip atsvara “Hinajanai”. Hinajana – tai praktikos sistema, kurios tikslas – asmeninis Išsivadavimas ir Nušvitimas, o Mahajana – tai praktikos sistema, siekianti visų žmonių Išsivadavimo ir Nušvitimo.
Tačiau japoniškoje Mahajanos interpretacijoje yra rimtų klaidų. Išsivadavimo lygis Japonijos Mahajanos budizme nukrito netgi žemiau Išsivadavimo lygio Hinajanos budizme. Dauguma Japonijos budizmo mokyklų mano, kad vien jų organizacijų veiklos sferos plėtra arba didelio kiekio žmonių įtraukimas į įvairių socialinių programų įgyvendinimą ir yra Mahajana. Bet iš tiesų taip nėra. Kas yra Mahajana ? Tai, kitaip tariant, kas veda daugelį žmonių į Nirvaną.
Pažodžiui Mahajana reiškia “Didžioji Važiuoklė”, o Hinajana reiškia “Mažoji Važiuoklė”. Mahajana – tai keliavimo priemonė, kuri perkelia žmones iš Šio Kranto į Aną Krantą per Sansaros vandenyną (Atgimimų Ratą). Štai kas yra Mahajana. Tai, kad AUM skleidžia Mahajaną, reiškia, kad joje bus daug Pasiekusiųjų, ir daugelis žmonių įgis Ano Kranto, kitaip tariant, Kauzalinio Pasaulio, patirtį. Jeigu AUM pasieks tai, tai AUM bus Mahajanos mokymas. Jeigu ne, tai AUM nebus Mahajanos mokymas ir jos mokymas nesiskirs nuo kitų religinių organizacijų mokymų.
Šimtai, o galbūt ir tūkstančiai praktikuojančių jau įgijo Astralinio Pasaulio patirtį, ir yra keletas dešimčių žmonių, turinčių buvimo Kauzaliniame Pasaulyje patirties. Taigi galima pasakyti, kad AUM leidosi į kelionę Didžiąja Važiuokle.
Ir jeigu jums kas nors pasakys: “O ką, ar kitos religinės organizacijos nėra Mahajana ? Juk jos remiasi Mahajanos sutromis”. Jūs turite atsakyti: “Ne, ne, kitos religinės organizacijos nėra Mahajana. Kadangi nė vienas iš šių mokyklų atstovų nepasiekė Ano Kranto”. O kaip jūs jau žinote, Anas Krantas reiškia Kauzalinį Pasaulį, šviesos pasaulį.

Kodėl Aną Krantą galima vadinti Kauzaliniu Pasauliu ?

Aš noriu užduoti jums klausimą. Kodėl Aną Krantą galima vadinti Kauzaliniu Pasauliu ?
Tikintysis A.: Aš nesu tikras, bet man atrodo, kad Išsivadavę žmonės įgijo buvimo Kauzaliniame Pasaulyje patirties ir sužinoję, kad šis pasaulis toks nuostabus, nusprendė, kad pasiekė Aną Krantą.
Tikintysis B.: Todėl, kad mes peržengiame pasąmonę ir pasiekiame viršpasąmonės. Todėl tai ir vadinama Anuo Krantu, priešingu krantu.
Tikintysis C.: Aš nesu tikras, bet man atrodo, kad jeigu mes laikysime Aną Krantą galutiniu paskirties tašku, tai bus ne Materialusis Pasaulis ir ne Astralinis pasaulis, o Kauzalinis Pasaulis. Aš manau, todėl mes ir vadiname jį Kauzaliniu Pasauliu. Mokytojas Asahara: Gerai. Beje, šiandien Higanas (“Higan” išvertus iš japonų kalbos reiškia – “anas krantas”. Šis žodis reiškia lygiadienio savaitę. Laikoma, kad žmogus gali susitikti su savo protėviais šiomis savaitėmis pavasarį ir rudenį. Ceremonija, atliekama Higano metu, plačiai praktikuojama japonų šeimose, kokią religiją jie beišpažintų. Higanas taip pat numato sezonų kaitą, nes šiltasis ar šaltasis sezonas prasideda iš karto po lygiadienio dienų.), ar ne ? Tada dabar pats laikas pakalbėti apie šią problemą. Mums vadovauja duomenys arba informacija. Jūs suvokiate tai, taip ? Šie duomenys reiškia karmą. Tarsi lazerinė holografija arba optinis ryšys, karma nuskaito šviesą. Mūsų kūnas (esantis mūsų karmos sankaupa) materialiajame pasaulyje primena robotą, kuris juda, nuskaitydamas informacijos šviesą. Jeigu mes sugebėsime pasiekti jos šaltinį, tai sugebėsime valdyti ir duomenis. Kitaip tariant, mes pasieksime karmos šaltinį. O pasiekti mūsų karmos šaltinį reiškia nebūti daugiau jos veikiamiems. Štai kodėl tai vadinama Anuo Krantu. Jeigu mes sugrįšime ten, tai įgysime būvį, kuriame nėra nei kentėjimo, nei džiaugsmo. Žinoma, jeigu jūs toliau žengsite jūsų dvasinėje praktikoje, jeigu jūs įžengsite į Mahajaną, jūs pateksite į pasaulį, kur yra tik džiaugsmas. Daugelis sako: “Šiandien Higanas, nors aš ir nežinau, ką tai reiškia”.
Tai japoniškas mąstymo būdas. Jie nesupranta apeigų prasmės, bet vis tiek meldžiasi prieš altorių ir laiko atminimo pamaldas mirusiesiems. Bet tai niekam neatneša naudos.
Tad kodėl gi Aną Krantą galima vadinti Kauzaliniu Pasauliu ? Pažvelkite į kinų hieroglifą, reiškiantį išmintį. Po ženklu “žinoti” išsidėstęs ženklas, reiškiantis “saulė, šviesa”. Ar supratote ? Šito reikšmė yra ta, kad kai jūs pasieksite Aną Krantą, jūs įgysite išmintį. Išminties šaltinis – šviesa. Todėl ji apibrėžiama kaip Kauzalinis Pasaulis.
Vienuoliai, kurie išvertė tai į kinų kalbą, tikriausiai žinojo pirminę indišką reikšmę ir išdėstė “saulę” po ženklu “žinoti”. Todėl tuos, kas yra įgijęs išminties, kas iš tiesų patyrė šviesą, galima vadinti Pasiekusiais Aną Krantą.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1