Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga
Didžiosios Visatos realybė.

Įžadas DIDŽIAJAI VAŽIUOKLEI
Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas
Shoko Asahara Ho, gyvų būtybių dvasios,
Kylančios ir krentančios
Būties Rato vandenyne,
Viliojamos įvairių iliuzijų,
Panašių į atspindį
Lygiame ežero paviršiuje…
Teatsiduria jos visos ramiai Mahajanoje -
Begalinėje laisvėje
Ir absoliučioje laimėje.
Nukreipdamas dvasią į Keturias
Didžiąsias Beribes Nuostatas,
Aš duodu Įžadą Didžiajai Važiuoklei!

Tiesos Dvasia, Jo Šventenybė
Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara

Įžanga

Ar jūs žinote žodį "Tathagata"? Pali kalba šis žodis reiškia "Tiesos Nugalėtojas". Kas gi yra Tiesos Nugalėtojas? Tai tas, kas nepadedamas guru arba dvasinio vadovo pasiekė Nušvitimą ir Išsivadavimą, tas, kas užsiima visų gyvų būtybių gelbėjimu.
Kuo gi tada Tiesos Nugalėtojas skiriasi nuo Budos? Buda išreiškia tik vieną Tiesos Nugalėtojo esmės pusę. Tiesos Nugalėtojas – tai dvasia, pasiekusi Nušvitimą ir Išsivadavimą pati, nepadedama guru arba dvasinio vadovo. Ir nušvitusi šios dvasios dalis ir yra Buda – Pabudęs Tiesai. Mes dažnai sakome, kad esame atsidavę Budai, bet tai neteisinga. Tie, kuriais mes turime iš tikrųjų tikėti ir kuriems mes turime praktikuoti atsidavimą – tai Tiesos Nugalėtojai.
Aš nusprendžiau parašyti šią knygą todėl, kad šiuolaikinėje Japonijoje visiškai nėra teisingo Tiesos mokymo ir todėl, kad manau, jog vien tik paaiškinęs teisingą Mokymą šiuolaikiniams japonams, aš pajėgsiu išvaduoti juos iš dvasinio skurdo, kuriame jie yra atsidūrę neatsižvelgiant į visišką materialinį apsirūpinimą.
Jūs galite manyti, kad ši knyga duos jums patį stipriausią, visagalį ir absoliutų Mokymą. Šis Mokymas teisingas ir budizmo, ir pirminės jogos, ir krikščionybės požiūriu, lygiai taip pat ir judaizmo bei islamo požiūriu. Kodėl taip yra? Reikalas tas, kad visi praeities Tiesos Nugalėtojai, šventieji ir didieji pranašautojai pažindavo Tiesą remdamiesi vienu ir tuo pačiu dėsniu. Remdamasis juo ir aš pasiekiau savo dabartinį būvį, pradėjęs nuo Kundalini pabudimo ir įgijęs didelę dvasinę, mistinę ir sielos patirtį.
Aš noriu, kad Jūs naudotumėte šią knygą kaip vadovą jūsų kasdieniame gyvenime ir iš tikrųjų sukurtumėte stiprų karminį ryšį su Tiesa.
Shoko Asahara
Fudzi, 1991 spalis


Kitas puslapis
Į pagrindinį puslapį
1