Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga
Didþiosios Visatos realybė.

1 Dalis
Visatos Struktūra

Visatos Sąrangą.

Dabar aš papasakosiu jums apie Visatos sąrangą. Visa Visata gali būti suskirstyta į keturis pasaulius, būtent: Norų Pasaulį, Formų Pasaulį, Pasaulį Be Formų ir Didžiojo Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulį (Maha Nirvaną).
Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara

Norų Pasaulis, kur vyrauja Šiluma

Norų Pasaulis, į kurį įeina ir tas pasaulis, kuriame mes gyvename dabar, - tai pasaulis, susidedantis iš šiurkščios substancijos, kur vyrauja Šiluma.

Formų Pasaulis, kur vyrauja Garsas.

Formų Pasaulis,- tai pasaulis, susidedantis iš subtilios substancijos, kur vyrauja Garsas. Šis pasaulis padalintas į dvi dalis: Aukštutinį Formų Pasaulį ir Žemutinį Formų Pasaulį.
Žemutinis Formų Pasaulis persidengia su Norų Pasauliu. Tai reiškia, kad šie pasauliai susiję tarpusavyje.

Pasaulis Be Formų, kur vyrauja Šviesa.

Pasaulis Be Formų – tai informacijos pasaulis, kur vyrauja Šviesa. Jis padalintas į tris dalis: Aukštutinį Pasaulį Be Formų, Vidurinį Pasaulį Be Formų ir Žemutinį Pasaulį Be Formų. Tarp šių trijų pasaulių Žemutinis Pasaulis Be Formų persidengia su Norų Pasauliu ir Žemutiniu Formų Pasauliu.
Vidurinis Pasaulis Be Formų persidengia su Aukštutiniu Formų Pasauliu. Aukštutinis Pasaulis Be Formų nepersidengia su kitais pasauliais. Kuo aukščiau mes kylame šiame pasaulyje, tuo stipresnė tampa skaidri Šviesa. Šviesa yra kaip informacija.

Gyventojų tankumas

Palaipsniui kylant per pasaulius iš apačios į viršų ten gyvenančių būtybių tankumas šiuose pasauliuose tampa mažesnis.

Budizmo požiūris

Čia reikia pažymėti, kad budizmo praktikoje pagrindinis dėmesys skirtas dvasinės brandos ugdymui, o antraeilis – dvasinio žmogaus lygio ugdymui. Štai kodėl praktikuojantys budizmą neįgyja Žemutinio Formų Pasaulio ir Žemutinio bei Vidurinio Pasaulių Be Formų patirties. O jogoje ir tantrizme didesnis dėmesys skiriamas būtent dvasinio lygio ugdymui, o ne dvasios brandai. Todėl praktikuojantys jogos mokymą ir tantristai įgyja būtent šių pasaulių – Žemutinio Formų Pasaulio ir Žemutinio bei Vidurinio Pasaulių Be Formų patirtį.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1