Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

5. Būties Ratas ir Atgimimas

Būties Ratas

Būties Ratas – tai būsena, kurioje mes mirštame, praeiname tarpinę būseną ir įeiname į gimdą arba įgyjame naują dangaus būtybės ar Pragaro būtybės kūną. Kitaip tariant, reinkarnacijos būsena išreiškiama žodžiais "Būties Ratas".

Keturi atgimimų tipai

Būtybė gali atgimti keturiais būdais. Pirmasis – gimimas kiaušinyje. Į šią kategoriją patenka paukščiai, pavyzdžiui, gerai jums žinomos vištos ir antys, taip pat ropliai. Antrasis - gyvavedystė. Tam priklauso, pavyzdžiui, žmonės, jie atgimsta gimdoje. Šiai kategorijai priklauso gyvūnai, žmonės, žemesniosios dvasios ir Iškreiptos Sąmonės Dangaus dievai.
Trečiasis – gimimas nuo šilumos. Taip gimsta įvairios vabzdžių rūšys. Ketvirtasis – tai stebuklingas gimimas. Šiai kategorijai priklauso dalies Pragaro būtybių ir Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangaus dievų gimimai. Beje, manoma, kad Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangaus dievai gimsta iš lotosų – bent jau taip kalba budizmo šventraščiai. Bet, remiantis mano patirtimi, būtybės, atgimstančios Danguje, leidžiasi ten iš karto po išėjimo iš savo fizinio kūno po mirties ir pradeda gyventi kaip dievai Danguje.

Bardo

Bardo reiškia "tarpinę būseną". Pavyzdžiui, miegas yra bardo tarp šiandienos ir rytdienos. Samadhi – tai bardo tarp laiko nuo įžengimo į Samadhi ir laiko po išėjimo iš jo. O mirtis – bardo tarp šio gyvenimo pabaigos ir būsimo pradžios. Štai kas yra bardo.
Pačia svarbiausia bardo rūšis čia yra mirties bardo, kuris gali būti suskirstytas į tris pakopas: Aukštutinio Pasaulio Be Formų Bardo, Aukštutinio Formų Pasaulio Bardo ir Žemutinio Formų Pasaulio Bardo.

Aukštutinio Pasaulio Be Formų Bardo

Po mirties mes tris – tris su puse dienų, kupinų ramybės, esame Aukštutinio Pasaulio Be Formų Bardo. Tai yra mūsų dvasios esmė. Šiame tyliame pasaulyje nėra nieko, išskyrus šviesą ir erdvę. Tačiau šiuolaikinių japonų dvasinis lygis toks žemas, kad dauguma iš jų negali įgyti šio Bardo, trunkančio nuo trijų iki trijų su puse dienų, patirties. Jis prabėga per vieną akimirką.

Taikiųjų Dievų Bardo

Kitas – tai Aukštutinio Formų Pasaulio Taikiųjų Dievų bardo. Ar būtybė gali įgyti šio Bardo patirties, priklauso nuo to, kiek ji savo buvusiame gyvenime praktikavo teisingą mokymą, ypač Viršesniųjų Mokymą (Theravada). Viršesniųjų Mokymas reiškia pirminio budizmo mokymą.
Tačiau tai nereiškia, kad tie, kas praktikavo kitų religijų, pavyzdžiui, krikščionybės, mokymą, negalės įgyti šio Taikiųjų Dievų Bardo patirties. Dalis Viršesniųjų mokymo, žinoma, yra krikščionybėje, judaizme, islame ir kitose religijose. Vadinasi, lemiamas momentas čia yra tai, kiek atkakliai buvo laikomasi įžadų arba kiek ilgai buvo praktikuojama pagal Tiesos mokymą. Šis Bardo tęsiasi apie savaitę.

Baimės Dievų Bardo

Po to eina Aukštutinio Formų Pasaulio Baimės Dievų Bardo. Tai Bardo, kurį patiria praktikavę Tantrą ir Vadžrajaną. Galima manyti, kad Japonijoje dvasios, užsiimančios tokia praktika, kaip Nembutsu, dažnai aptinka save šiame Bardo po mirties.

Žemutinio Formų Pasaulio Bardo

Kai pasibaigia Aukštutinio Formų Pasaulio Bardo, ateina Žemutinio Formų Pasaulio patirtis. Kadangi Žemutinio Formų Pasaulio Bardo yra atvirkštinė šio Norų Pasaulio pusė, tai šiame Bardo gali atsirasti bet kokia patirtis, susijusi su šiuo Reiškinių Pasauliu: patirtis, priklausanti šiam Žmonių Pasauliui, Gyvūnų Pasauliui, Žemesniųjų Dvasių Pasauliui, Siaubingųjų Kančių Pragarui arba Iškreiptos Sąmonės Dangui ir Nuopelnų Vertimo į Norų Išsipildymą Dangui – tokios patirties rūšys pasirodo prieš mus regėjimais, sudarytais iš įvairių formų arba įvairia patirtimi. Kai mus įtraukia į vieną iš tokių regėjimų, mes gimstame.

Karma

Beje, yra vienas žodis, kurio reikšmę būtina žinoti absoliučiai tiksliai, siekiant suvokti, kodėl ir kaip vyksta atgimimai. Tai žodis "karma".
Paprastai žodis "karma" Japonijoje suprantamas kaip nedori poelgiai ir neigiamos pasekmės. Bet iš tiesų taip nėra. Pati savaime karma nėra nei bloga, nei gera. Ji tiesiog reiškia, kad įvykdžius visas sąlygas priežastis sukelia rezultatą. Tai yra, gera priežastis atneša džiaugsmą kaip atlygį, o bloga priežastis – kančią kaip rezultatą. Priežastis, kuri nėra nei gera, nei bloga, atneša rezultatą, kuris nėra nei blogas, nei geras. Tai – karma ir Karmos Dėsnis.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1