Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.
2 Dalis Būtybių Nuopolis .

3. Smukimas ir Kilimas


Kundalini


Dabar pakalbėkime apie Smukimą ir ir Kilimą. Smukimas nurodo Tris Netyruosius Pasaulius. Kilimas nurodo Dangų, ir raktas čia yra Kundalini energija.
Kas yra Kundalini? Kundalini – tai vidinė energija, mieganti stuburgalyje. Ši vidinė energija gali padaryti milžinišką poveikį mūsų kūnui. Kitaip tariant, Kundalini – tai ne tik dvasinė, bet ir fizinė energija.
Tada kas įvyksta, jeigu Kundalini pabunda? Ji pakyla į viršų dvasiniu kanalu arba Kundalini keliu, vadinamu Sušumna, kuris eina išilgai stuburo į Sahasrara-čakrą viršugalvyje, prasimušdama pro septynias pagrindines čakras arba dvasinius centrus.

Link Trijų Netyrųjų Pasaulių ir link Dangaus Pasaulio

Kurlink mes ateisime, jeigu šie dvasiniai centrai bus snaudžiančios būsenos, o mes toliau kaupsime blogą karmą? Mes atsidursime viename iš Trijų Netyrųjų Pasaulių: Siaubingųjų Kančių Pragare, Gyvūnų Pasaulyje arba Žemesniųjų Dvasių Pasaulyje.
Kita vertus, kur mes pateksime, jeigu pažadinsime Kundalini ir rimtai praktikuosime jos kelią? Mes, savaime suprantama, galėsime patekti į Dangų.

Dievas

Bet kas toks yra dievas? Žodis "dievas" turi pernelyg neaiškią reikšmę. Tačiau jeigu pateiksime apibrėžimą šiam žodžiui, remdamiesi Tiesos mokymu, tai yra dvasios, gyvenančios erdvėje nuo Iškreiptos Sąmonės Dangaus iki Nepažinimo ir Nenepažinimo Būvio. Šios dangiškos būtybės atgimė pasauliuose, aukštesniuose negu mūsų, už savo didelius Nuopelnus, sukauptus buvusiuose gyvenimuose, ir jos leidžia savo gyvenimą ten. Žinoma, dievai turi žymiai didesnes galias lyginant su žmonėmis dėl savo Nuopelnų galios.

4. Pasaulio Sukūrimo Laikotarpis

Šviesos ir Garso Dangus

Šios visatos Atkūrimo Laikotarpiu dvasių, turinčių nuopelnų, Tikrieji Ego atgimsta Šviesos ir Garso Danguje. Šviesos ir garso Dangus – tai bendras terminas visiems dangums, priklausantiems Šviesos Dangui ir Grožio Dangui. Dvasios, atgimusios Šviesos ir Garso Danguje, pradeda atgimti tarpinio sukūrimo pasaulyje.
Dabar aš truputį papasakosiu apie dvasių gyvenimą Šviesos ir Garso Danguje. Būtybės šiame danguje gyvena kaip sąmoningas kūnas, kuris skrajoja ore, maitindamasis energija, teikiančia tyrą, nuostabų ir puikų džiaugsmo jausmą. Šiame pasaulyje nėra socialinės padėties skirtumo.

Kryžiaus pavidalo Deimantas

Tačiau ši būsena nesitęsia amžinai. Praėjus vienai ar dviem Atkūrimo Laikotarpio kalpoms didžiulėje tuščioje erdvėje pasirodo žalias Kryžiaus Pavidalo Deimantas, spindintis auksiniu spindesiu. Virš Kryžiaus Pavidalo Deimanto formuojasi jungo pavidalo debesis, ir pradeda lyti stiprus lietus.
Jungo pavidalo debesies spalva - auksinė.
Žalias Kryžiaus Pavidalo Deimantas – tai sukauptas Vėjo Elementas. Kitaip tariant, dėl vėjo energijos suspaudimo lietaus vanduo, besiliejantis iš jungo pavidalo debesies, susikaupia Kryžiaus Pavidalo Deimante, o tai sukelia didelio vandenyno formavimąsi.

Oranžinis Elipsoidas

Po to pasirodo Oranžinis Elipsoidas, apimantis Kryžiaus Pavidalo Deimantą. Lietus lygiai taip pat liejasi ir ant Oranžinio Elipsoido.
Čia dera atkreipti dėmesį, kad iš tiesų tai ne lietus, o Vandens Elementas. Savaime suprantama, šiame pasaulyje substancijos turi žemą kokybę, o tai reiškia, kad didesnio tankumo sunkesnės substancijos nusileidžia žemyn, vidutinės kokybės – yra viduryje, o aukščiausios kokybės substancijos, kitaip tariant, santykinai mažo tankumo substancijos, pakyla aukštyn. Žemiausios kokybės substancijos formuoja žemyną, kurio centras yra Tobulumo Kalnas.

Keturi žemynai

Aplink Tobulumo Kalną keturiose pasaulio pusėse yra keturi žemynai. Rytuose – Žemynas, Kur Įgyjamas Kilnusis Kūnas; pietuose Rausvojo Obuolio Žemynas; vakaruose – Karvės, Išpildančios Norus, Žemynas; šiaurėje – Blogojo Garso Žemynas. AUM Shinrikyo mes suprantame šiuos žemynus kaip tektonines platformas.

Aštuonios salos

Prie kiekvieno iš šių keturių žemynų šliejasi po dvi salas, iš dešinės ir iš kairės. Rytuose - salos "Kūnas" ir "Kilnusis Kūnas"; pietuose – salos "Uodegos Pavidalo Vėduoklė" ir "Kita Uodegos Pavidalo Vėduoklė"; vakaruose - salos "Judėjimas" ir "Žengti į Tobulą Kelią"; šiaurėje - salos "Blogasis Garsas" ir "Blogojo Garso Mėnulis". Aš manau, kad šių laikų Japonija yra šioje "Blogojo Garso"saloje.

Tobulumo Kalnas

Dabar pakalbėkime apie Tobulumo Kalną. Kaip aš jau sakiau anksčiau, Tobulumo Kalno viršūnėje gyvena 33-ijų Dievų Dangaus dievai. Kalno papėdėje rytuose gyvena Stipriosios Karalystės Dangaus dievai; pietuose – Augimo Dangaus dievai; vakaruose – Laisvųjų Metamorfozių Dangaus, Valdančio Dangaus Skliautą; ir šiaurėje – Dangaus, Saugančio Paprastus Žmones nuo Traumų, dievai.
Nuo jūros lygio iki aukščio vidurio Tobulumo Kalnas turi keturias pakopas.
Kiekviena iš keturių Tobulumo Kalno pusių turi savo spalvą: rytinė pusė – krištolinio skaidrumo spalvos, pietinė - akvamarino, vakarinė – rubino ir šiaurinė - aukso. Danguje iš kiekvienos pusės aiškiai atsispindi atitinkama spalva.

Kalnai, Juosiantys Tobulumo Kalną

Dabar pereikime prie Kalnų, Juosiančių Tobulumo Kalną, paaiškinimo. Tai, pradedant nuo artimiausio Tobulumo Kalnui: Jungo Formos Kalnas, Plūgo Formos Kalnas, Kalnas "Akacijos Krūmo Vieta", Kalnas "Gražiai Atrodantis", Kalnas "Žirgo Ausis", Visiškai Išlinkęs Kalnas ir Kalnas, Formuojantis Išorinį Apskritimą. Erdvę tarp jų užima ežerai, kuriuose gyvena Iškreiptos Sąmonės Dangaus dievai.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1