Tathagata Abidamma
Absoliutus Visagalis Tiesos Nugalėtojų Dėsnis

1 Knyga.1 Dalis
Didžiosios Visatos realybė.

3. Aukštutinis Formų Pasaulis


Vaizdiniai

Trečiasis Prisirišimų Sankaupos komponentas – Vaizdiniai – tai informacija, saugoma kaip vaizdiniai. Manoma, kad sąmonė, protas daro tiesioginį poveikį Vaizdiniams. Mūsų kasdieniame gyvenime mes mąstome apie daugelį dalykų, bet, nors mes anaiptol nevisada juos įgyvendiname, kiekviena mintis, nepaisant to, atsispindi mūsų Vaizdiniuose.
Vaizdiniai susiję su Formų Pasauliu. Jeigu mes užsiimame Keturių Didžiųjų Beribių Dvasios Nuostatų praktika, mes atgimsime viename iš septyniolikos Aukštutinio Formų Pasaulio pasaulių. Bet jeigu jumyse yra piktų vaizdinių arba jeigu mes praktikuojame nedoras ydingas dvasios nuostatas, tai mes atgimsime viename iš žemesniųjų Norų Pasaulio pasaulių.

Sukaupta Patirtis

Ketvirtasis komponentas – tai Suformuota Patirtis. Mūsų gyvenime mes įgyjame įvairios patirties, darydami kūno, kalbos ir minčių veiksmus. Ši patirtis išsaugoma kaip informacija ir tampa naujos patirties įgijimo priežastimi. Aš noriu pateikti pavyzdį. Įsivaizduokite ledus. Jūs juos valgote, jie jums patiko. Jūs valgote juos vėl ir jums atrodo, kad šį kartą jie dar skanesni. Ir tada jums norisi suvalgyti jų vėl. Arba štai kitas pavyzdys. Prieš jus vėl ledai. Jūs juos valgote, ir jums sutrinka skrandis. Jūs valgote ledus antrą kartą, ir vėl sutrikimas! Jūs jau nenorėsite paragauti jų trečią kartą. Kaip jūs galėjote pastebėti, malonumas arba kančia, patirti pirmą ir antrą kartą, buvo padėti kaip informacija ir nulėmė veiksmą trečią kartą. Tai ir yra Suformuota Patirtis.
Budizmo sutrose, išverstose į kinų kalbą, Suformuota Patirtis perteikiama hieroglifu, kuris reiškia veiksmą. Tai teisinga, kadangi, kaip jūs galėjote matyti, Suformuota Patirtis lemia tolesnį veiksmą.

Skirstymas

Penktasis komponentas – tai Skirstymas. Nebūtų Skirstymo, nebūtų ir mūsų atgimimų šiame Norų Pasaulyje.
Tada, kas yra Skirstymas? Skirstymas – tai, kas yra sąmonės, kuri sprendžia, kad tai gerai, o tai blogai, tai gražu, o tai bjauru, veikimo pagrindas. Ir jeigu Suformuota Patirtis daro tiesioginį poveikį mūsų veiksmams, tai Skirstymas tiesiogiai veikia mūsų sąmonę.
Jeigu mes išvalysime šias Penkias Prisirišimų Sankaupas ir atsisakysime jų, mes niekada neatgimsime nei Norų Pasaulyje, nei kituose pasauliuose.

Šventosios Meilės Dangus Aukštutiniame Formų Pasaulyje – Šventasis Dangus

Dabar aš išvardinsiu iš eilės visus septyniolika Aukštutinio Formų Pasaulio dangų.
Iš pradžių eina Šventosios Meilės Dangus, į kuriuos įeina keturi dangaus lygmenys. Pirmasis iš jų vadinasi Paprastųjų Norų Dievų Šventasis Dangus, antrasis – Norų Dievų Atstovų Šventasis Dangus, trečiasis – Ministrų Šventasis Dangus, ir ketvirtasis – Didysis Šventasis Dangus.
Tūkstantyje visatų yra tik viena tokia dvasia, kaip Didysis Šventasis Dangus. Ministrų Šventasis Dangus – tai ministrai, kurie remia Didįjį Šventąjį Dangų. Norų Dievų Atstovai – tai tie, kas renkasi aptarti įvairių klausimų, kai kyla rimtos problemos. O dėl Paprastųjų Norų Dievų, tai jiems vadovauja trys anksčiau minėtos dievų klasės.
Jėzaus Kristaus Gelbėjimo tikslas buvo tas, kad visos gyvos būtybės būtų atvestos į šį Šventąjį Dangų.

Šventosios Atjautos Dangus Aukštutiniame Formų Pasaulyje – Šviesos Dangus

Kitas Dangus – tai Šventosios Atjautos Dangus, į kurį įeina trys dangaus lygmenys, kurie pagal eilę iš apačios į viršų vadinasi: Norų Dievų Šviesos Buvimo Dangus, Norų Dievų Mažos Šviesos Dangus ir Norų Dievų Beribės Šviesos Dangus. Svarbus šių trijų dangų ypatumas yra tas, kad pradedant nuo šio pasaulio, pasauliai visatos suirimo metu nesuyra. Būtybės iš šio dangaus krenta, bet pats dangus nesuyra, skirtingai negu keturi Šventojo Dangaus, sukurto Šventosios Meilės ir esančių vienu lygiu žemiau, lygmenys. Paprastųjų Norų Dievų Šventasis Dangus, Norų Dievų Atstovų Šventasis Dangus, Ministrų Šventasis Dangus ir net Didysis Šventasis Dangus visiškai suyra kalpos pabaigoje pirmapradžio būvio Atkūrimo metu.
Čia jus gali nustebinti, kodėl žemutinis Šviesos Dangus vadinasi Šviesos Buvimo Dangumi, o pasaulis virš jo – Mažos Šviesos Dangumi. Ir Šviesos Buvimo Dangus, kaip liudija pavadinimas, skleidžia tam tikrą šviesą, ir Mažos Šviesos Dangus irgi skleidžia šviesą, bet mažai šviesos; bet kodėl jos mažai? Todėl, kad yra Beribės Šviesos Dangus, lyginant su kuriuo prieš tai buvę dangaus lygmenys skleidžia šviesos žymiai mažiau.
Taigi šviesos buvimas, silpna šviesa, beribė šviesa – kuo aukščiau yra dangus, tuo daugiau šviesos ir tuo ji stipresnė. Šventosios Atjautos kitų gyvų būtybių atžvilgiu praktika didina šviesą mūsų dvasioje.

Šventojo Gyrimo Dangus Aukštutiniame Formų Pasaulyje – Grožio Dangus

Trečiajam Dangui, Šventojo Gyrimo Dangui, priklauso keturi dangaus lygmenys. Pradedant iš apačios į viršų, jie vadinasi: Norų Dievų Grožio Buvimo Dangus, Norų Dievų Mažo Grožio Dangus, Norų Dievų Beribio Grožio Dangus, Grožio Visuotinumo Kaip Norų Esmės Dievų Dangus.
Logika, esanti šių dangų pavadinimuose, yra tokia pati, kaip ir Šviesos Buvimo Dangaus, Mažos Šviesos Dangaus ir Beribės Šviesos Dangaus. O dėl Grožio Visuotinumo Kaip Norų Esmės Dievų Dangaus, tai, kaip sako pats pavadinimas, tai dangus, kur viskas tobulai gražu. Tuo pačiu žodis "esmė" dangaus pavadinime rodo, kad mūsų Potraukio esmė kyla iš grožio.

Šventojo Abejingumo Dangus Aukštutiniame Formų Pasaulyje

Ketvirtajam Dangui, sukurtam Šventojo Abejingumo, priklauso šeši dangaus lygmenys. Pradedant iš apačios, jie vadinasi: Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Dangus, Esančių Anapus Erdvės Norų Dievų Dangus, Peržengusių Degimą Norų Dievų Dangus, Gėrio ir Gerovės Norų Dievų Dangus, Išraiškos Gėrio Pavidalu Norų Dievų Dangus ir Amžinosios Jaunystės Norų Esmės Dievų Dangus. Dangus, pradedant nuo Esančių Anapus Erdvės Norų Dievų Dangaus, kitaip tariant, visi penki dangūs be Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Dangaus, išreiškiami Tyrųjų Gyventojų Dangumi; tai reiškia, kad šiuose danguose visiškai nėra netyrumų.
Aš noriu papasakoti apie kiekvieną iš jų. Pirmiausia, Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Dangus – tai dangus, kur grožis, norų esmė, duodamas didžiojo atlygio dėka. Būtybės, kurių dvasios yra Esančių Anapus Erdvės Norų Dievų Danguje, neapribotos erdvės; teleportacija įprasta joms. Jeigu jūsų dvasia įsitvirtino trečiajame danguje, Peržengusių Degimą Norų Dievų Danguje, jūs išsivaduosite nuo ugnies poveikio, nuo šiol jokia visatos ugnis, liepsna nepajėgs sudeginti jūsų. Jeigu jūsų dvasia įsitvirtino ketvirtajame danguje, Gėrio ir Gerovės Norų Dievų Danguje, tai kiekvienas reiškinys bus jums džiaugsmas ir gerovė. Penktajame danguje, Išraiškos Gėrio Pavidalu Norų Dievų Danguje, kiekvienas poelgis, kiekvienas žodis ir kiekviena mintis reiškiasi kaip gėris. Ir pagaliau, paskutiniajame danguje, vadinamame Amžinosios Jaunystės Norų Esmės Dievų Dangumi, įgyjamas amžinas kūnas, kuris nesensta.
Apibendrinant galima pasakyti, kad šie pasauliai, sukurti Šventojo Abejingumo, atves mus daug arčiau prie mūsų tikrosios esmės – prie esminio pasitenkinimo, laisvės ir džiaugsmo būvio, negu visi kiti anksčiau minėti dangūs.


Aukštutinis Pasaulis Be Formų
Nepažinimo ir Nenepažinimo Būvis
Savasties Nebuvimo Būvis
Begalinio Skirstymo Būvis
Beribės Erdvės Būvis
Aukštutinis Formų Pasaulis
Tyrųjų Gyventojų Dangus
Amžinosios Jaunystės Norų Esmės Dievų Dangus
Išraiškos Gėrio Pavidalu Norų Dievų Dangus
Gėrio ir Gerovės Norų Dievų Dangus
Peržengusių Degimą Norų Dievų Dangus
Esančių Anapus Erdvės Norų Dievų Dangus
Didžiojo Atlygio Norų Esme Dievų Dangus
Grožio Dangus
Grožio Visuotinumo Kaip Norų Esmės Dievų Dangus
Norų Dievų Beribio Grožio Dangus,
Norų Dievų Mažo Grožio Dangus
Norų Dievų Grožio Buvimo Dangus
Šviesos Dangus
Norų Dievų Beribės Šviesos Dangus
Norų Dievų Mažos Šviesos Dangus
Norų Dievų Šviesos Buvimo Dangus
Šventasis Dangus
Didysis Šventasis Dangus
Ministrų Šventasis Dangus
Norų Dievų Atstovų Šventasis Dangus
Paprastųjų Norų Dievų Šventasis Dangus

Septyniolika Aukštutinio Formų Pasaulio dangų ir keturios Aukštutinio pasaulio Be Formų dalysKitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1