KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

Įžanga

Prieš 2600 metų Buda Šakjamunis mokė pasauliečius pasekėjus Aukojimo, Įžadų ir paprasčiausių meditacijų. Šešiose Tobulybėse (Šešiose Paramitose), pagrindinėje Mahajanos praktikos sistemoje, suformuluotoje po jo išėjimo, dvi pirmosios praktikos – tai Aukojimas ir Įžadai.
Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas
Shoko Asahara Japonijoje yra daugybė budizmo sektų, ir gana daug naujai atsiradusių religijų vadina save budistinėmis organizacijomis. Visos jos be išimties moko Aukojimo ir Įžadų tik todėl, kad jie atneša mums kai kurią naudą. Švenčiausiasis Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara prieinamai aiškina įvairiais požiūriais tikrąją Aukojimo ir Įžadų reikšmę.
“Budizmas – tai mokslas”, - sako Palaimintasis Mokytojas.
Budizmo mokymai remiasi logika, o logika turi paaiškinti bet kokią reiškinių rūšį, - štai Mokytojo Asaharos nuomonė.
Aukojimas ir Įžadai nėra išimtis iš šios taisyklės. Tai būtinos praktikos rūšys mūsų tikrajai laimei, mūsų atgimimui aukštesniuose pasauliuose ir Išsivadavimui bei Nušvitimui pasiekti. Jų rezultatai skiriasi priklausomai nuo praktikos pakopos. Šie faktai taps suprantami jums beskaitant paskaitas, esančias šioje knygoje.
Mums bus labai malonu, jeigu ši knyga taps vilties spinduliu tiems, kas kenčia nuo neišsprendžiamų problemų ir tiems, kas jaučia nerimą dėl savo ateities.
1992, vasaris
AUM Shinrikyo redakcinė grupė


I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

1 PASKAITA

Dešimt Įžadų ir jų nuostabūs privalumai

Pirmas dalykas, būtinas gyventi pagal savo valią

Įžadų laikymasis – raktas į laimę

Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie tai, kaip jūs galite pasiekti laimę šiame Reiškinių Pasaulyje. Kitaip sakant, “laikytis ar nesilaikyti įžadų”, - štai klausimas, kurį jūs turite užduoti, jeigu norite tapti laimingas.
Leiskite man paaiškinti. Štai praktikuojantis arba lygiai taip sėkmingai tai gali būti ir paprastas žmogus.
Tarkime, kad šis žmogus nežudo. Jis neatima gyvybės nė vienai gyvai būtybei, o priešingai, švelniai myli jas. Tai, kad jis taip švelniai elgiasi su jomis, reiškia, kad jam būdingi gerumas ir meilė. Tokie žmonės natūraliai traukia tokius pačius atvirus ir nuoširdžius žmones. Ar jis galės nugyventi gyvenimą lengvai ir ramiai ? Ką jūs pasakytumėte ? Žinoma, jis galės nugyventi gyvenimą būtent taip.
Ir atvirkščiai, štai žmogus, kuris sako : “Aš žudysiu visa, kas kenkia man !” Jis daugybę kartų žudė arba žiauriai elgėsi su būtybėmis. Kokia jo dvasios būsena ? Ar ji kupina neapykantos, ar ji tyli ir rami ? Ji pilna žiaurumo. Taigi tas, kas nežudo gyvų būtybių, myli jas, kas iš tiesų taip elgiasi, galės lengvai nugyventi gyvenimą. Jam šis pasaulis bus rami vieta. Ir, atvirkščiai, tam, kas žudo ar kankina gyvas būtybes, šis pasaulis bus persmelktas žiaurumo.
Išeina, kad gyvenant vienoje ir toje pačioje erdvėje, kuri vadinama “šiuo pasauliu”, jūs galėsite gyventi lengvai ir ramiai arba gyvensite įtemptą gyvenimą, kupiną žiaurumo, priklausomai nuo to, ar jūs laikysitės šio įžado, ar ne. Todėl gerai pagalvokite apie tai, kokį kelią jūs pasirinksite. Tai pirmasis įžadas.

Aukojimas – jūsų dvasios išsivadavimas

Toliau, štai žmogus, kuris aukoja savo nuosavybę. Jis aukoja vis daugiau ir daugiau. Kaip jūs manote, ar jis galės sunaikinti savo materialinius prisirišimus praktikuodamas šį Aukojimą ? Žinoma, galės, palaipsniui plėtodamas savo praktiką.
Leiskite man užduoti jums kitą klausimą. Štai žmogus, kuris vagia svetimą daiktą. Ar jis nerimauja dėl to, kad jį pagaus ir suims arba kad kas nors gali jį susekti ir sumušti ? Ar jo tai visiškai nejaudina ? Jis nerimauja, ar ne ?
Taigi įžado “nevok” esmė yra ta, kad jeigu žmogus ne vagia, bet aukoja, jo dvasia galės gauti taiką ir ramybę. Ir atvirkščiai, jeigu jis vagia, tai visada dairysis į šonus ir bus priverstas gyventi nuolatinėje įtampoje. Iš tiesų, pavogęs, užvaldęs kokį nors daiktą, jis, galimas daiktas, patiria trumpalaikį laimės pojūtį, bet savo dvasios gelmėje jis visada būna įsitempęs.
Kaip jūs manote, kas galų gale naudingiau ? Atsakykite į šį klausimą patys. Tai antrasis įžadas.

Venkite palaidų lytinių santykių – užkirskite kelią jūsų dvasios nuosmukiui

Trečiasis įžadas kalba apie svetimavimą. Kaip AUM tikintieji ir kaip užsiimantys dvasine praktika, jūs turite turėti tam tikrą patirtį.
Kokioje būsenoje jūs galite įeiti į geriausią meditaciją : kai jūs iššvaistėte savo seksualinę energiją ar kai jūs išsaugojote seksualinę energiją ? Kokia būsena palankesnė Kundalini energijos pakėlimui : kai jūs išsaugojote seksualinę energiją ar kai jūs iššvaistėte ją. ? Jūsų temperatūra kyla, kai jūs išsaugojote ją ir krenta, kai jūs iššvaistėte ją. Štai įžado dėl svetimavimo prasmė tiems, kas užsiima dvasine praktika.
Šis įžadas turi kitą prasmę praktikuojantiems pasauliečiams. Išnagrinėkime pavyzdį. Tarkime, jūs patenkinote savo lytinę aistrą apgavę priešingos lyties asmenį arba pasinaudoję pinigais. Jūs patiriate juslinį pasitenkinimą, pasitenkinimą nuo prisilietimo. Gerai, tebūnie taip. Bet ar jūsų dvasia žiauri, ar ji apimta laimės. Jūs jaučiate šiurkščius jausmus, ar ne ?
Ezoterinis budizmo šventraštis sako sutuoktinių poroms ir įsimylėjėliams : “Nesimylėkite, jeigu jūsų partnerį užvaldė įtūžis ar sielvartas”. Tai reiškia, kad kuo artimesni tarpusavio santykiai, tuo gilesnis dvasinis ryšys. Kitaip sakant, apsikeitimas energija lengvai vyksta astralinėje ir kauzalinėje erdvėje. Pavyzdžiui, jeigu jūsų partneris kenčia, tai į jus prasiskverbia jo arba jos skausmas ir liūdesys lytinio akto metu.
Jeigu jūsų partneris trykšta liūdesiu tarsi fontanas, jo arba jos liūdesys nesumažės ir jūs abu tapsite nusiminę ir niūrūs. Tas pats tinka ir pykčiui. Taigi, mokyme pasakyta, kad reikia susilaikyti nuo mylėjimosi, kai jūsų dvasia yra tokios būsenos.
Be to, jūs neturite lytiškai kontaktuoti menstruacijų metu. Tai paaiškinama tuo, kad Apana (viena iš gyvybinių energijų) menstruacijų metu tampa dominuojanti. Apana yra žemyneigė energija. Sueidami į lytinius santykius tuo metu, kai ji dominuoja, jūs sustiprinate šią energiją. Kai Apana sustiprėja, protas sąveikauja su ja ir nusileidžia į žemutinius pasaulius. Todėl reikia susilaikyti nuo to. Kai kurie Japonijos praktikuojantys sako, kad jūs susiteršiate krauju, tačiau tai netiesa. Tai turi būti nagrinėjama gyvybinės energijos funkcionavimo požiūriu.

Nemeluok – gyvenimas gerbiant save

Dabar leiskite man užduoti jums klausimą. Štai žmogus, kuris visada sako tiesą. Ar jis gerbia save.
Tikintysis : Taip, gerbia.
O dabar žmogus, kuris visada sako netiesą savo patogumui. Ar gali jis gerbti save ?
Tikintysis : Ne, negali.
Štai kodėl negalima meluoti. Kitaip sakant, jeigu jūs nenorite gyventi, bijodami kitų žmonių priešiškumo, sakykite tiesą.
Kalbėkite tiesiai. Tai ketvirtasis įžadas.

Negerk – kontroliuokite jūsų Penkias Prisirišimų sankaupas

Praktikuojantys pasauliečiai turi penktą įžadą, draudžiantį jiems vartoti alkoholinius gėrimus. Įžadas vienuoliams ir vienuolėms skiriasi. Jūs puikiai žinote, kodėl reikia susilaikyti nuo alkoholio vartojimo. Lengva ar sunku kontroliuoti savo protą, kai jūs girti.
Tikintysis : Sunku.
Taip. Štai kodėl reikia laikytis atokiai nuo šito, kiek tik galima.
Leiskite pratęsti paaiškinimą. Štai Tikrasis Ego. Ką turi daryti Tikrasis Ego, kad kontroliuotų savo dvasią, kurią galima suprasti kaip Skyrimą ar, kitaip sakant, sąmonę, kontroliuotų savo valią ir norus, kas budizme vadinama Veiksmu, arba pojūčius ar kūną ? Tai joga, tai budizmas. Jeigu jūs geriate, tampa sunku kontroliuoti šias penkias sankaupas ar visumas.
Kitaip sakant, alkoholio vartojimas daro žalą dvasinei praktikai.
Jūs galite pasakyti : “Bet Asahara, tai keista. Pažvelkite į dzenbudistus arba kitų budizmo sektų vienuolius. Visi jie geria”.
Taip, jie geria Japonijoje, bet Indijoje praktikuojantys budistai negeria. Štai kodėl aš sakau, kad Japonijoje nėra tikros religijos.
Jeigu jūs geriate, tai jums, suprantama, tampa sunku kontroliuoti save. Pagal šį požymį ir narkotikai, tokie kaip marihuana ir LSD, ir cigaretės taip pat žalingi. Neteisinga įgyti savikontrolę narkotikais.
Tada kaip su “čitanu”, naudojamu Sendo (nemirtingumo pasiekimo menas) ? Čitanas – tai narkotikas. To negalima neigti. Tačiau čitanas naudojamas sustiprinti enegijai, todėl tikslas kitas. Jis naudojamas ne įsiaudrinimui, o sustiprinti energijai susilpnėjusios kontrolės būsenoje. Štai koks čitano naudojimo tikslas.
Tarkime, kad jūs praktikuojantis ir einate be naštos.
Čitanas sustiprina jūsų energiją, tačiau jis taip pat sustiprina jūsų pražūtingus norus. Tai panašu į 5 kg, 10 kg arba 20 kg sunkumų nešimą einant. Štai kaip naudojams čitanas.
Sendo – tai energijos, gautos iš jo, pakėlimo ir apvalančio perkeitimo menas. Šiuo atveju jūs galite suprasti Sendo taip pat, kaip Tantrą. Dabar leiskite man paklausti jūsų.
Štai žmogus, kuris paprastai vaikšto su 20 kilogramų našta.
Jeigu jam teks eiti be našos, ar jis pajus palengvėjimą, ar jam bus sunku ? Jis pajunta palengvėjimą, ar ne ? Šia logika grindžiamas čitano naudojimas. Tačiau tam, kas anksčiau vaikščiojo be naštos, bus sunku nešti 20 kg naštą iš karto. Todėl praktika su čitanu – iš tikrųjų atkakli praktika.
Jus lengvai gali perpildyti pražūtingi norai. Kai kurie praktikuojantys tuomet patiria nesėkmę ir viskas žlunga.
Todėl šis metodas skirtas tik išrinktiesiems. Suprantama ?
Taigi mes paaiškinome įžadą nevartoti alkoholio.


Kitas puslapis
Į pagrindinį puslapį
1