KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

1 PASKAITA

Dešimt Įžadų ir jų nuostabūs privalumai

Pirmas dalykas, būtinas gyventi pagal savo valią

Nesantaikos kurstymas, pikta kalba, tuščiažodžiavimas – kalbėkite tiesiai ir geranoriškai

Toliau, ką jūs pasakysite apie nesantaikos tarp dviejų žmonių kurstymą ? Jeigu jūs smerkiate B prieš A ir smerkiate A prieš B, tai jie susipyks vienas su kitu. Ar ne ? Tiesos Dvasia,
Jo Šventenybė Palaimintasis Mokytojas
Shoko AsaharaIr jeigu A ir B sužinos, kad jūs buvote jų nesantaikos priežastis, kas atsitiks ? Ar jie supyks ant jūsų, ar bus patenkinti jumis ?
Žinoma, jie supyks ant jūsų. Todėl jūs neturite kalbėti dalykų, kurie kursto nesantaiką tarp žmonių. Jūs neturite tapti nesantaikos tarp A ir B priežastimi.
Dabar atvirkščiai, jeigu jūs atsidursite tarp A ir B ir padarysite juos draugais vėl, tai ką jie pagalvos, kai sužinos, kad tai padarėte jūs ? Ar jie bus dėkingi jums, ar ne ? Jie bus dėkingi, ar ne ?
Kaip su kitu pavyzdžiu ? Štai Žmogus A, ir jūs pasakėte apie jį blogus dalykus, nesusimąstydami apie tai. Kaip jausis A ? Ar A jausis nuo šito gerai ar blogai ?
Tikintysis : jis jausis blogai.
Taip, žinoma, A jausis blogai. Dabar, jeigu jūs visada kalbate tiesiai ir geranoriškai, ar jūs patiksite žmogui, su kuriuo kalbate, ar nepatiksite jam ? Aš neturiu omenyje pataikavimo. Jūs vartojate tikslius ir geranoriškus žodžius.
Štai skirtumas tarp piktos ir nepiktos kalbos ir Įžado “nekalbėk apie kitus blogai” prasmė.
O kaip su tais, kurie kalba juokingus dalykus per televiziją ? Iš pirmo žvilgsnio tai linksma. Bet ar jūs galite jausti pasitikėjimą žmonėmis, kurie visą laiką taip kalba ?
Jūs galite laikyti juos žaviais, tačiau jokiu būdu nepasitikėti jais, ar ne ? Jeigu jūs pasakysite, kad pasitikite jais, todėl, kad jie žavūs, tai tada šie tušti plepalai bus teisingas reikalas. Bet jeigu jūs manote, kad šie žmonės be abejo žavūs, tačiau skirti tik pasilinksminimui ir jų negalima gerbti Tiesos požiūriu, tai tada į tuščiažodžiavimą turi būti žvelgiama kaip į vieną iš dešimties blogybių. Argi jeigu jūs norėtumėte gerbti juos, netrokštumėte, kad jie kalbėtų tiesiai ir geranoriškai, kaip tą daro praktikuojantys ? Dabar tapo tylu. Ar tai reiškia, kad jums patinka šios linksmybės ?
Pažvelkime į tai kitu kampu. Net tada, kai šie žmonės kalba juokingus dalykus, laikas bėga greitai. O ar jūs įgyjate ką nors iš to ?
Tikintysis : Ne, visai ne.
Kaip aš ką tik paaškinau, įžadas apima daugiau negu vieną reikšmę, ir aš aiškimu jas jums vieną po kitos. Iš pradžių jūs turite gerai išmokti vieną iš jų. Po to, kadangi jūs turite ne tiek jau daug laiko, jūs neturite nei tuščiažodžiauti, nei klausytis tuščių kalbų. Taigi kalbėkite geranoriškai ir mandagiai, praktikuokite, sakydami Tiesą. Ar suprantama ? Štai ir išėjo septyni.

Išsivaduok nuo godumo

Štai kas nors, ką galima padalinti tarp dešimties žmonių, o vienas žmogus laiko viską sau. Kokį jausmą jūs jausite jam ? Ar jūs jausite nemalonų jausmą, ar jūs pagalvosite : “O, tai nuostabus žmogus !” ? Jūs žinote, ką aš turiu omenyje. Tai godumas. Šiandien aš dėstau kiekvieną pasakojimą, nagrinėdamas jūsų santykius su kitais žmonėmis. Kitą sykį aš galiu pakalbėti apie tai iš kitos pusės.
Dabar, štai dešimt daiktų ir dešimt žmonių. Žmogus, kuris turi šiuos daiktus, išdalina kitiems po vieną. Jis net padalina paskutinį daiktą į dalis ir pasidalina juo su kitais. Ką jūs pamanysite apie tokį žmogų ? Ar jūs manysite, kad tai nuostabus žmogus ?
Tikintysis : Aš manau, jis nuostabus žmogus.
Tai išsivadavimo nuo godumo būsena.

Pykčio suvaldymas – Bodičitos ugdymas

Pereikime prie kito įžado. Štai žmogus, kuris nesustodamas pyksta ir keikiasi. Ar jūs pagalvosite apie jį : “Koks nuostabus žmogus !“ ? Ar jūs galvosite “Jį galima gerbti “ ?
Štai kitas pavyzdys. Mahamogalana buvo mirtinai sumuštas, o Upalavanai sumušė galvą, tačiau jie žinojo, kad tai jų pačių karma ir jie mąstė : “Aš dėkingas žudikui. Tuo, kad mane mirtinai sumuš, man padės išsivaduoti nuo šio purvino fizinio kūno. Tegu už ši didį Nuopelną jie irgi prabunda ir teateina į Tiesą”. Ar jūs gerbsite žmogų, kuris turi tokią dvasią ? Tai priešinga pykčio pusė. Taigi aš papasakojau apie devynis įžadus.

Neišmanymo pašalinimas – Dammos praktika

Baigdami aptarkime Tiesos praktiką. Užsiimdami ja, jūs turite pašalinti savo prisirišimus ir paaukoti savo daiktus. Štai žmogus, kuris nežino, kad praktikuodamas, jis gali patekti į aukštesnį pasaulį arba atgimti palaimos pasaulyje, kad jis gali pasiekti Nušvitimą ir Išsivadavimą.
Lygiai taip jis gali patekti į aukštesnį pasaulį, atsisakydamas pykčio, netuščiažodžiaudamas, nekalbėdamas piktai ir nekurstydamas nesantaikos tarp A ir B, taip pat susilaikydamas nuo alkoholio vartojimo ir svetimavimo ir nevogdamas arba nesakydamas melo arba nežudydamas gyvų būtybių. Bet jeigu jis nepraktikavo Tiesos, sakydamas : “Niekas negali žinoti ateities. Tai neliečia manęs.”, - ir pateko į Pragarą arba Alkanų Dvasių Pasaulį arba Gyvūnų Pasaulį, ar jis galvos : “Gerai, kad aš nekreipiau dėmesio į šį mokymą. Aš laimingas savo dabartinėje būsenoje” ? Ką jūs pasakysite į tai.
Todėl tam, kad nebūtų padaryta ši klaida, jūs turite laikytis dešimties įžadų plius “negerk”, tai yra, sudedant įžadus vienuoliams ir vienuolėms ir įžadus praktikuojantiems pasauliečiams, vienuolika įžadų. Tarkime, jūs laikotės dešimties iš šių įžadų ir jūs palyginote juos su šventraščiais arba patikrinote savo patirtimi ir intuityviai pajutote, kad tai Tiesa. Ar jūs sugebėsite pradėti Tiesos praktiką, ar ne, - yra žmonių, kurie gali, o yra žmonių, kurie negali, - bet ar jūs galėsite tai pradėti, ar ne – tai pats svarbiausias ir kartu pats sunkiausias įžadas. Tuo sugriaunamas neišmanymas.
Neišmanymas – tai Tiesos nežinojimas.
Jį jūs ir sunaikinate. Jeigu jūs praktikuojate visus šiuos vienuolika įžadų, jūs neišvengiamai galėsite patekti į laimingus pasaulius būsimuose gyvenimuose bei galėsite tapti laimingi šiame pasaulyje. Štai Įžadų prasmė.

Aktorių reinkarnacija

Štai didžiojo Budos Šakjamunio istorija. Esant kiekvienai patogiai progai aš pateikiu jo didybės pavyzdžius.
Vienoje iš Agamos sutrų Buda Šakjamunis moko Darmos apie aktorius. Indijoje nuo senų senovės susiklostė kastų sistema ir aktoriai gyveno atskirame kaime. Kartą kaimo seniūnas atėjo pas Budą Šakjamunį ir paklausė : “Nuo mūsų protėvių laikų, iš kartos į kartą mes teikiame žmonėms džiaugsmą. Aš girdėjau, kad mes galime patekti to dėka į Dangų, vadinamą Kisho (“sėkmė ir juokas”) arba Kiraku (“džiaugsmas ir malonumas”) už mūsų nuopelnus. Ar tai tiesa ?”
Kaimo seniūnas uždavė šį klausimą tris kartus, ir kiekvieną kartą Buda kalbėjo : “Tu neturi klausti manęs tokio klausimo”. Kai senis paklausė ketvirtą kartą, Buda Šakjamunis pasakė : “Gerai, kaimo seniūne, aš pasakysiu tau. Žmogus nuo seno užvaldytas pykčio, godumo ir neišmanymo. Kai atsirado aktoriai ir pradėjo vaidinti pykčio scenas, paprasti žmonės pagalvojo : “ Ak, štai kaip reikia pykti šioje situacijoje”, - ir jų pykčio energija augo. Kai aktoriai vaidino godumo scenas, paprasti žmonės galvojo : “Ak, štai kaip reikia būti godžiam tokioje situacijoje”, - ir jų godumas didėjo. Kai jie vaidino scenas iš gyvenimo, paprasti žmonės galvojo : “Ak, štai kaip mes turime elgtis tokioje situacijoje”, - ir jų neišmanymo energija augo. Todėl aktoriai patenka į Pragarą, vadinamą Kisho ir Kiraku. Kitaip sakant, jie patenka į Pragaro Pasaulį ir Gyvūnų Pasaulį”. Štai kaip kalbėjo Buda.
Kaip aš ruošiuosi įrodyti šitą ? Tai svarbus momentas.
Kai aš dariau povandeninį Samadi hermetiškoje kameroje laikraštyje pasirodė straipsnis apie beždžiones. Ten buvo kalbama, kad yra du beždžionių tipai : naujasis tipas ir senasis tipas. Atrodo, pasakojimą apie tai perdavė iš Pietų Amerikos. Naujasis beždžionių tipas išsiskiria gerais aktoriniais sugebėjimais ir jos gali apsimesti arba imituoti verksmą.
Ar tai nekeista ? Juk Buda Šakjamunis sakė, kad yra kelias, vedantis į Pragarą ir kelias, vedantis į Gyvūnų Pasaulį. Juk taip ? Jie buvo tokie patys žmonės, kaip ir mes, ir jie galėjo būti mūsų artimieji. Ir galima sakyti, kad dėl savo neišmanymo, dėl tokios karmos jie atgimė beždžionėmis. Jeigu visa tai tiesa, tai blogesni žmonės, tikėtina, nupuls tiesiai į Pragarą. Ko gero, tai vienintelis pavyzdys, kurį aš galiu jums pateikti.
Dabar, grįžtant prie Įžadų, aš galiu laiduoti, kad jeigu jūs praktikuojate bent penkis įžadus iš dešimties, jūs galėsite patekti į šiek tiek geresnį pasaulį, negu kiti žmonės. Žinoma, jeigu jūs praktikuojate visus įžadus, nedarydami nė menkiausio nusižengimo, jūs, be abejo, pakilsite į daug aukštesnį pasaulį. Ar aiškiai aš išdėsčiau esmę ? Gerai. Šiuo aš baigiu šiandienos paskaitą.
1988 m., kovo 27 Tokijuje


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1