KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

I DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA ŽEMIŠKOSIOS LAIMĖS

5 PASKAITA
Aukojimas, Įžadai ir Šešios Tobulybės

Nuo žemiškos laimės į Išsivadavimą ir Nušvitimą

Valios Stiprumo Tobulybė, norint kontroliuoti energiją

Šiandien paskutinė mano paskaitos diena. Aš pradėjau nuo aukojimo praktikos ir sustojau ties Įžadais. . Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie valios stiprumo ugdymą ir apie tai, kaip tai gali paveikti jūsų gyvenimą ir kokią naudą atnešti mūsų praktikai. Aukojimo praktika mes sukaupiame didelius Nuopelnus. Šie dideli Nuopelnai, gauti iš aukojimo, išvalo tris mūsų matmenis. Turto aukojimas išvalo mūsų Materialųjį Pasaulį, Ramybės Aukojimas išvalo mūsų Astralinį matmenį, ir, galiausiai, Mokymo aukojimas išvalo mūsų Kauzalinį Pasaulį. Jeigu mes tuo pat metu laikomės Penkių Įžadų ir susilaikome nuo blogos karmos kaupimo, tai tampame vis tyresni ir tyresni ir išsaugome energiją. Iš pradžių prisipildo energijos Mūsų reiškinių Pasaulis. Po to mūsų Astralinis Pasaulis prisipildo energijos. Bet jeigu mes nekontroliuojame pripildžiusios mus energijos, tai fenomenalusis Kūnas tik gaus pasitenkinimą nuo nuostabių reginių ir minčių sapnų pasaulyje, Astraliniame Pasaulyje, ir nieko daugiau. Tačiau jeigu mes laviname valios stiprumą, tarp kitko, mūsų valia yra Astraliniame Pasaulyje, tai mūsų išsaugota gera energija nukryps viena kryptimi. Ugdydami valios stiprumą ties savo galimybių riba, mes užkertame kelią mūsų nuopelnų materializacijai pasitenkinimo pavidalu ir ruošiamės panaudoti sukauptą energiją pasiekti Išsivadavimą ar Gelbėjimą, kurie yra mūsų praktikos tikslas. O tie, kas galvoja : “Man nereikia Išsivadavimo”, - arba : “Man nereikia Gelbėjimo”, - gali panaudoti savo valios stiprumą žemiškiems tikslams. Šiuo atveju rezultatas turi greitai pasirodyti šiame Reiškinių Pasaulyje. Leiskite pailiustruoti tai pavyzdžiu. Įsivaizduokime pripildytą oro padangą. Ši padanga stora, ir ją sunku nuleisti. Tada kaip skirsis oro srautai, jeigu jūs padarysite joje daugybę angų ir jeigu jūs padarysite joje tik vieną angą ? Daugybė angų šiame pavyzdyje vaizduoja mūsų įvairius norus. Viena anga reiškia koncentraciją į vieną tikslą. Jeigu yra tik viena anga, tai akivaizdu, kad oras, kitaip sakant, mūsų išsaugoti Nuopelnai išsiverš pro šią angą. Bet jeigu angų daug, tai energija bus išblaškoma daugeliu krypčių, slėgis greitai krenta ir energijos srautas silpsta. Trumpiau kalbant, valios stiprumo ugdymo ties savo galimybių riba praktika – tai pratybos, leidžiančios nukreipti energiją viena kryptimi, sustabdyti mūsų norus. Norai panašūs į angas padangoje. Išplėtodami šią praktiką iki tobulumo, mes sugebėsime nukreipti mūsų sukauptus Nuopelnus ta kryptimi, kokia panorėsim. Tai reiškia, kad mes galėsime iki tam tikro laipsnio kontroliuoti tai, kas vyksta šiame Reiškinių Pasaulyje. Valios stiprinimo praktika – rezultatai, pasirodantys Reiškinių Pasaulyje Tai kaip mes galime sustiprinti savo valią ? Tai ne taip ir sunku. Reikia pratinti save prie to, kad būtinai būtų praktikuojama tai, ką jūs pagalvojote, įsivaizdavote ir pasakėte, ar tai yra jums į naudą, ar ne. Pavyzdžiui, jeigu jūs pažadėjote pabaigti užduotį per tris dienas, jūs turite pabaigti ją per tris dienas, net jei jums tektų nemiegoti visą naktį.
Jeigu jūs nusprendėte įdėti į verslą šimtą tūkstančių dolerių, jūs būtinai turite įdėti šimtą tūkstančių dolerių. Net jei jūs pajutote, kad po kurio laiko galite patirti nesėkmę, jūs turite pabaigti kapitalo įdėjimą. Ir jei jūs nusprendėte praktikuoti po tris valandas per dieną, jūs turite praktikuoti tris valandas per dieną, kas benutiktų, net jei jums tektų nemiegoti visą naktį. Jeigu jūs kasdien praktikuosite tai, po metų jūsų valios stiprumas be abejo padidės. Tada kas nutiks sustiprėjus mūsų valiai ? Bus taip, kad viskas, apie ką jūs galvojate, akimirksniu materializuosis Reiškinių Pasaulyje. Palaipsniui plėtojant šią praktiką mėnesį, du mėnesius, tris mėnesius, rezultatas ne už kalnų. Iš pradžių jūs sugebate kontroliuoti tik 10%, 20% arba 30% savo veiksmų. Bet jeigu jūs sugebate kontroliuoti 30% reiškinių, tai galite ir kontroliuoti šiuos 30% pagal savo valią.
Lygiai taip, jeigu jūs sugebėsite praktikuoti 50% to, ką nusprendėte, tai jūsų norai pildysis šiame Reiškinių Pasaulyje 50%. Ir, galiausiai, kai jūsų veiksmai kontroliuojami 100% jūsų valios, Reiškinių Pasaulyje pasirodys 100%–inis rezultatas.

Atkaklios Pastangos – tikėjimas yra raktas

Tie, kas ieško Gelbėjimo ir Išsivadavimo, tęsia kita praktika : Atkaliomis Pastangomis. Atkaklios Pastangos reiškia visiškai atsidėti praktikai. Pirmiausia, jūs turite suformuoti didelių nuopelnų sukaupimo pagrindą. Po to jūs sudarote aplinkybes, kuriomis jūs nekaupiate blogų poelgių. Po to jūs ugdote savo valią tam, kad jūs galėtumėte koncentruoti energiją viena kryptimi. Ir kai jūs nukreipėte visą savo energiją į Išsivadavimą ir Nušvitimą, prasideda Atkaklių Pastangų praktika.
Svarbiausia šioje ketvirtojoje praktikoje, Atkaklių Pastangų praktikoje, - tai ar jūs galite būti atsidavę Guru arba Aukščiausiajam Dievui Šivai, ar jūs galite pakeisti savo pačių valią Guru ir Aukščiausiojo Dievo Šivos valia. Priežastis, dėl kurios jūsų valia turi susilieti su Guru ir Aukščiausiojo Dievo Šivos valia, ta, kad tai yra greičiausias kelias, kuris leidžia jums pasinerti į Guru ir Aukščiausiojo Dievo Šivos pasaulį.
Jeigu jūs galite nukreipti savo valią link manęs arba Aukščiausiojo Dievo Šivos, tai yra pats greičiausias kelias. Atkalių Pastangų praktikoje jūs neužsiimate niekuo, išskyrus praktiką, tai reiškia, pavyzdžiui, atsisakyti namų gyvenimo ir tapti vienuoliu ar vienuole ir stoti į Guru ir Aukščiausiojo Dievo Šivos valios įsisąmoninimo kelią. Ir kai jūsų valia susilieja į viena su Guru arba Aukščiausiojo Dievo Šivos valia 24-ias valandas per parą, jūs prieisite prie Meditacijos praktikos.
Jeigu jūs ištobulinote praktikos, prasidedančios nuo Aukojimo ir pasibaigiančios Atkakliomis Pastangomis, procesą, tai Meditacijos, Nušvitimo ir Išsivadavimo, kurie eina po to, procesas nebus toks sudėtingas. Tai vyksta todėl, kad jūsų vidinis “Aš” daugiau nebėra tas, kuo jis buvo tada, kai jūs pradėjote praktiką, kai jis buvo tik pražūtingų norų sankaupa. Dabar jis yra tokiame pačiame būvyje, kaip ir Guru arba Aukščiausiasis Dievas Šiva, todėl jums lengva sujungti savo vaizdinius su Guru arba Aukščiausiojo Dievo Šivos vaizdiniais meditacijos metu. Jums taip pat nebus itin sudėtinga atspausti savyje tyrą Guru informaciją, kas labai būtina Išsivadavimui.
Per paskutines tris dienas aš trumpai aptariau praktikos, kuri prasideda nuo Aukojimo ir, galiausiai, pasibaigia Išminties pasiekimu, procesą. Ši praktikos sistema vadinasi Mahajana. Jeigu jūs įgysite tobulą šios sistemos suvokimą ir pritaikysite ją praktiškai, jūs tapsite Buda. Jūs galėsite tapti Kūrėju.

1988 m., sausio 29-31 Niujorke.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1