KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

1 PASKAITA
Kelias į Dangų

Pirmas žingsnis į būsimą laimingą gyvenimą

Poa kurso reikšmė – Bodisatvos (Dvasios, kuriai lemta pasiekti Tikrąją Išmintį) praktika

Šiandien aš norėčiau pakalbėti apie Poa kursą AUM Shinrikyo ir apie šios praktikos reikšmę.
Kas yra Poa kurso praktika ? Ji tolygi Dangaus pasiekimo praktikai, buvusiai Budos Šakjamunio laikais. Kas yra Dangaus pasiekimo praktika ? Ji skirta žmonėms, kurie nori praktikuoti Joga-Tantrą ir pasiekti Išsivadavimą, tačiau kuriems tam tikros aplinkybės neleidžia užsiimti tuo. Kas tai per aplinkybės ?
Leiskite pateikti pavyzdį. Štai nuostabus žmogus, turintis nuopelnų, gerokai viršijančių kitų žmonių nuopelnus, bet jis yra savo šeimos maitintojas, arba ji yra šeimos motina, arba jis yra didelės kompanijos savininkas ir turi daugybę darbuotojų. Jeigu toks žmogus ims praktikuoti Joga-Tantrą ir paliks savo namus arba pradės intensyvius užsiėmimus, trunkančius metus arba du metus, tai šimtai arba tūkstančiai darbuotojų, kurie pasitiki juo ir priklauso nuo jo, turės palikti savo darbą. Arba šeima praras maitintoją., o žmona ir vaikai, kurie myli jį ir priklauso nuo jo, liks be būsto ir skurs. Tas pats tinka ir žmonai, kuri pradėjo praktikuoti. Štai ką aš turėjau omenyje, kalbėdamas apie tam tikras aplinkybes, kurios neleidžia jiems praktikuoti.
Tai ar šie žmonės turi mažiau nuopelnų palyginus su tais, kurie praktikuoja Joga-Tantrą ? Atsakymas bus “ne”. Tokių žmonių paskirtis šiame gyvenime – tapti Bodisatvomis. Kas yra Bodisatvos ? Bodisatvos – tai žmonės, kurie studijuoja Tiesą ir daro žmones aplink save laimingus. Tai pirmoji Bodisatvos reikšmė. Vieną kartą jie ims vesti paskui save žmones, turinčius karminių ryšių su jais, - ir vienu atveju tai gali būti šimtas, o kitu – tūkstantis ar net milijonas žmonių, - laive, vadinamame “Mahajana”, ir atves juos į Mahajaną. Šitokia yra Bodisatvos buvimo prasmė.
Jeigu tie žmonės, kuriems aplinkybės šiame gyvenime neleidžia praktikuoti Joga-Tantros, pagalvos : “Aš nesugebėsiu praktikuoti Tiesos, todėl, kad aš negaliu praktikuoti Joga-Tantros”, - tai bus rimta klaida. Jeigu yra religinė organizacija, kuri atsisako tokių žmonių, tai yra labai neteisinga organizacija.
Žodis “Poa” reiškia sąmonės perkėlimą į aukštesnio matmens kūną. “Aukštesnio matmens kūnas”, reiškia, kalbant trumpai, subtilųjį kūną. Jis taip pat gali reikšti aukštesnių pasaulių kūną, esantį anapus dangaus, šviesos kūną.. Štai kas yra Poa. Praktikuodami Poa kurso sistemą, Bodisatvos tampa laimingi šiame pasaulyje, taip pat gali padaryti laimingus žmones aplink save. Be to, jie pakelia savo dvasinį lygį. Šitoks yra pirmasis Poa kurso tikslas.

Pavyzdinis praktikuojantis pasaulietis – namų šeimininkas Anathapindika

Aš turiu mėgstamą praktikuojantį budistą. Tai namų šeimininkas Anathapindika. Istoriją, kurią aš noriu papasakoti, galima girdėti gana dažnai. Kaip jūs visi žinote, jis padovanojo Budai Šakjamuniui vienuolyną Džetos giraitėje. Jis išklausė Budos Šakjamunio paskaitas ir nusprendė nesiekti Išsivadavimo šiame gyvenime. Jis nusprendė remti Budos Šakjamunio bendruomenę. Tai dvasia, kuri gali paaukoti visą vienuolyną. Be abejo, jis tuo pačiu įgijo didžiulius Nuopelnus. Kodėl gi jis tada nepraktikavo Joga-Tantros ? Tai turėjo savo priežastį.
Tai įvyko todėl, kad namų šeimininkas Anathapindika buvo labai turtingas. Daug žmonių dirbo jam. Žinoma, jis turėjo žmonas ir vaikus. Jeigu jis būtų atsižadėjęs namų gyvenimo tam, kad taptų vienuoliu, daugelis jo tarnų būtų buvę išmesti į gatvę. Taigi namų šeimininkas nusprendė padėti Budai Šakjamuniui per savo gyvenimą. Jis buvo atsidavęs Budai Šakjamuniui, bet labiausiai jis mėgo Šariputą, vieną iš artimiausių Budos Šakjamunio mokinių. Anathapindika nusprendė remti Šariputą ir Budą Šakjamunį. Jis visiškai atsisakė savo prabangos, vaikščiojo padėvėtais drabužiais, stengėsi suteikti laimę aplinkiniams ir remti bendruomenę.
Tai ką norėjo pasiekti Anathapindika savo praktika ? Jeigu jūs būtumėte jo vietoje, jūs galėtumėte pasakyti : “Aš nenoriu susirgti. Aš noriu ilgai gyventi. Arba aš noriu likti jaunas”. Kaip parašyta ketvirtajame Agamos sutrų ritinyje, “Deva-sanjutoje” (“Deva-sanjuta” – atsiminimai apie Devų sūnaus giminaičius, viena iš knygų, įeinančių į “Sanjuta-nikają”, atsiminimų apie giminaičius knygą), namų šeimininkas, kuris paseno, susirgo ir numirė, gimė Ketvirtajame Danguje, Tušitos Danguje. Ar tai nekeista ? Argi mes ne tam praktikuojame, kad nesirgtume ? Jo atveju šito neįvyko. Šventraštyje pasakyta : “Jis paseno, susirgo ir numirė”.
Į ką įsikūnijo Anathapindikos Nuopelnai ? Jie pasireiškė dviem dalykais. Pirma : jis atgimė Tušitos Danguje. Tušita – tai Dangus, kur dėstoma tik Tiesa, kaip AUM Shinrikyo. Tai Materialus Pasaulis, fizinis matmuo, todėl būtybės jame vis dar turi fizinius kūnus. Tokiame Danguje atgimė Anathapindika. Antra : jis pasiekė lygį, kuriame jis jau nejautė kančių dėl ligų.
Beje p. Ouči (dabar šventasis Puna Mantaniputa, Dvasia, Verta Aukojimų) maždaug prieš savaitę pasiekė Nušvitimą praktikuodamas Tarnystę. Tai dar nevisiškas Nušvitimas, bet jis pasiekė suvokimą tantrinio mokymo, kuris byloja apie tai, kad Reiškinių Pasaulis ir Nirvana, Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulis, yra vienas ir tas pats, kitaip tariant, malonumai šiame Reiškinių Pasaulyje – būsimų kančių pagrindas. Jis suvokė tai. Tai, ką praktikavo p. Ouči, yra tikrasis Poa kurso, vieno iš trijų praktikos sistemų AUM Shinrikyo : Joga-Tantros, Sidhi ir Poa kurso, tikslas.

Namų šeimininko praktika – Aukojimas ir Įžadai

Grįžkime prie Anathapindikos. Šventraštyje pasakyta, kad jis dažnai pasirodydavo priešais Budą Šakjamunį jo meditacijų metu ir kad jie kalbėdavosi arba keisdavosi samprotavimais apie Tiesą. Jeigu jūs paliksite šį pasaulį iki manęs ir pateksite į Tušitos Dangų, jūs kalbėsitės su manimi taip pat, kaip tai darė jie.
Kokią praktiką davė Buda Šakjamunis namų šeimininkui ? Gana paprastą. Tai buvo trys Aukojimo rūšys : Turto Aukojimas, Ramybės Aukojimas, Tikrosios Dammos Aukojimas ir Įžadai : nedaryk žalos gyvoms būtybėms, bet mylėk jas ir būk geras joms; nevok, bet duok; neužsiimk seksu be meilės; nemeluok ir, tai gali būti sunku jums, bet… nevartok alkoholinių gėrimų. Jis davė jam šiuos Penkis Įžadus ir paprasčiausias meditacijas. Čia jūs, galimas daiktas, panorėsite sužinoti, kodėl jis sugebėjo patekti į tokį aukštą pasaulį, kaip Ketvirtasis Dangus, padedamas paprasčiausių meditacijų, Aukojimo ir Įžadų.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1