KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

1 PASKAITA
Kelias į Dangų

Pirmas žingsnis į būsimą laimingą gyvenimą

Nežudyk – pykčio ugnies gesinimas

Leiskite man paaiškinti jums tai. Pragaro prigimtis – tai pykčio ugnis. Kas gi yra pyktis ? Pyktis reiškia skausmo sukėlimą kitiems. Todėl įžado “nežudyk” moralė gali būti išaiškinta kaip “naikink pykčio ugnį”. Priklausomai nuo pykčio laipsnio, Pragaras, kuriame jūs atgimsite, skirsis.
Aš papasakosiu jums savo istoriją. Man nepatiko žudyti gyvas būtybes nuo ankstyvos vaikystės. Tačiau pamažu augdamas, - ketverių metų, penkerių ir šešerių metų, - aš pradėjau žudyti gyvas būtybes be ypatingo kaltės jausmo. Tai vyko todėl, kad visi aplink mane žudė. Aš žudžiau vabzdžius, buožgalvius, varles ir žuvis ir sukaupiau pakankamai blogos karmos, sukaupiau Pragaro karmą. O karma grįžta. Aš nežinojau tada, kaip daryti Poa. Dabar aš galiu vesti būtybes į aukštesnius pasaulius ir su Poa technika ne tik nekaupiu blogos karmos, bet kaupiu nuopelnus. Tačiau tada viskas buvo kitaip. Aš papasakojau jums visai nedaug, o jūs, turbūt, galite jau pamanyti : “Betgi Asahara – pats paprasčiausias, tik dar ir žiaurus žmogus”. Iš tiesų, aš buvau būtent toks. Vaikystėje aš vogiau. Aš vogiau apie dešimt kartų, ir nors tai buvo nežymi vagystės rūšis, vagystė - tai vagystė. Šituo aš kaupiau karmą, kuri būtų privertusi mane atgimti Alkanų Dvasių Pasaulyje.
Tačiau kadangi aš atėjau iš aukštesnio pasaulio, aš negalėjau pakelti skausmo ir karmos, sukeltų šių poelgių. Aš ėmiau praktikuoti, faktiškai nesuvokdamas to. Praktikuodamas aš sunaikinau savo blogą karmą vieną po kitos ir sugebėjau sunaikinti milžinišką karmos kiekį per visą savo praktikos laiką. Dabar jūs suvokiate, kad Pragaras kyla iš žudymo, o pykčio ugnis, kurią žmogus naudoja savigynai, - žudymo priežastis.
Kitaip tariant, jeigu jūs pašalinsite ketinimus, sukelinčius kitiems žalą, jūs išsivaduosite nuo kelio į Pragarą. Kai kurios iš moterų, sėdinčių čia, darė abortus. Jeigu, pavyzdžiui, jos užsiims intensyvia dvasine praktika, jų karma pradės palaipsniui reikštis. Jos patirs nepakeliamą baimę. Šį siaubą vargiai įmanoma atlaikyti. Ką tai reiškia ? Tai, kas pagimdyta karminių ryšių, grįžta pagal karminius ryšius. Sukelta karma neišvengiamai patrauks paskui save pasekmę. Aš pats patyriau ir patiriu tai reguliariai. Todėl nuo šios dienos kiek įmanoma venkite žudymo, elkitės su kiekviena gyva būtybe su meile ir atjauta, lyg jūs bendrautumėte su žmonėmis.

Nevok – godumo gesinimas

O kaip su vagyste ? Noras vogti kyla iš godumo. Yra žmonių, kurie vagia stresinėje situacijoje, bet ir šiuo atveju godumas, esantis sąmonės gelmėje, yra jiems veikimo motyvas. Godumas – tai vienas iš trijų pagrindinių nuodų kartu su neapykanta ir neišmanymu. Jeigu jūs pašalinate godumą, vagystės pagrindą, tai nuo kokio pasaulio jūs išsivaduojate ? Jūs išsivaduojate nuo Alkanų Dvasių Pasaulio.
Budizmo šventraščiuose pasakyta, kad Alkanų Dvasių Pasaulyje, vos tik jūs paimate maistą į burną, kai jis pavirsta į kažką nevalgomo, bet tai netiesa. Tikrasis Alkanų Dvasių pasaulis atrodo taip. Štai pyragas, kurio užteks tam, kad pavalgytų šimtas žmonių, bet šimtas būtybių grumiasi dėl jo ir tas, kas nugali, suvalgo viską pats. Jis jaučia laikiną pasisotinimą, bet jis praeina pernelyg greitai. Žinoma, devyniasdešimt devynioms kitoms būtybėms irgi teks badauti. Tai Alkanų Dvasių Pasaulis. Dabar žemiškųjų būtybių dvasinis lygis žymiai nusmuko.
Pagavokite, ar nėra Alkanų Dvasių Pasaulio kur nors Žemėje ? Ir iš tiesų toks pasaulis yra. Yra būtybės, kurios miršta iš bado tuo metu, kai milžiniškas kiekis nesuvartoto maisto išmetamas. Jeigu jūs gerai pagalvosite, tai galėsite pamatyti, kad šis pasaulis yra. Alkanų Dvasių Pasaulis šioje Žemėje yra, vis dėlto, tik tikrojo kopija. Tikrasis Alkanų Dvasių Pasaulis kelia žymiai daugiau kančių. Šiame pasaulyje, net jei jūs kenčiate badą valgio, kurio negalite valgyti, apsuptyje ir numirštate, tai jūs galite atgimti kitame pasaulyje. Ir ateis palengvėjimas, ar ne ? Bet kas nutiks, jeigu jūs nenumirsite ? Kas bus, jeigu jūs nenumirsite net pačioje skausmingiausioje alkio būsenoje ? Juk tai ir yra alkanų dvasių būsena. Tada ką gi mes turime daryti, kad sunaikintumėme Alkanų Dvasių Pasaulį ? Kaip aš kalbėjau anksčiau, niekada nevokite, dar daugiau, jūs turite duoti, aukoti. Šios praktikos prasmė yra jūsų godumo, tokios būsenos pagrindo, sunaikinimas.

Nemeluok – Tamaso energijos sunaikinimas

Dabar aš pakalbėsiu apie Gyvūnų Pasaulį. Yra dvi galimybės atgimti gyvūnais : viena – per malonumą, o kita – per klydimą. Šiandien mes pakalbėsime apie vieną iš kelių, vedančių į Gyvūnų Pasaulį, per klydimą.
Aplink mus yra daug gyvūnų rūšių. Jūs, galimas daiktas, norite sužinoti, ar tikrai jie atgimė iš žmogiškųjų būtybių ar net iš aukščiausiųjų būtybių. Aš galiu prisiekti, kad taip ir yra. Jeigu jūs paklausite manęs, kodėl, aš galiu pateikti jums kačių, kurios naudojasi tualetu, kaip žmonės, arba uždaro letenomis stumdomas duris, pavyzdžius. Toks ir mūsų katinas. Kalbant apie mūsų katiną, tai yra žmogus, kuris turi su manimi karminių ryšių. O dar aš pažįstu viščiuką, kuris lesa tik ant stalo. Ne ne, iš tikrųjų ! Ir tokių gyvūnų iš tiesų yra.
Jeigu jūs pagalvosite, tai suprasite, kad tai buvo prisiminimų apie tą laiką, kai jie buvo žmonės, apraiška. Yra ir žmonių elgesio įdomių pavyzdžių. Kai jiems sunku, kai kurie ima miaukti. Iš tiesų ! Arba staiga kai kuriems kyla noras loti.
Tai prisiminimai apie tą laiką, kai jie buvo gyvūnai. Taigi nėra didelio skirtumo tarp žmonių ir gyvūnų.
Tada kodėl mes atgimstame gyvūnais ? Tai vyksta dėl mūsų klydimo. Kas atveda į klydimą. Tai melas. Jeigu aš norėčiau, kad jūs galvotumėte, jog aš geras žmogus, aš, galimas daiktas, meluočiau. Arba aš duočiau neapibrėžtus atsakymus. Tai suaktyvina Tamaso energiją ir sukuria aplink mane sieną. Kadangi Tamaso energija patraukli, žmonės, supantys mane, galvos, kad aš geras žmogus. Bet aš supuvau iš vidaus. Pagalvokite apie tai. Tai tas pats, kaip žiūrėti per aprasojusį stiklą. Savaime suprantama, nei aš negaliu matyti daiktų aiškiai, nei aplinkiniai nemato mano esmės. Ir aš negaliu matyti Tiesos. Štai kaip atsiranda klydimas.
Jūs, galbūt, dažnai esate matę žmones, kurie išoriškai gali atrodyti labai mieli, bet jų gyvenimas nelaimingas. Tačiau kodėl likimas nepalankus tokiems žmonėms ? Kodėl nesibaigia kančios ? Reikalas tas, kad iš tiesų jie ne tokie jau geri žmonės. Jūsų akys tiesiog apsigavo dėl jų Tamaso energijos. Iš tikrųjų, tas, kas neša savyje tokį Tamasą, ypatingai kenčia. Jis draskomas vidinių dvasinių prieštaravimų, kuriuos pats sau sukūrė; jis kenčia dėl savo paties melo. Taigi aš paaiškinau kelią, leidžiantį išvengti atgimimų Pragare, Alkanų Dvasių Pasaulyje ir Gyvūnų Pasaulyje.

Dešimt įžadų sugriauti Pragarui

Aš niekad nepraleidžiu galimybės pakalbėti apie dešimt blogybių : žudymą, vagystę, paleistuvavimą, melą, tuščiažodžiavimą, piktą kalbėjimą, nesantaikos tarp žmonių kurstymą, godumą, pyktį ir neišmanymą, - kad manęs nekritikuotų šiuolaikiniai budistai. Bet aš norėčiau aptarti šį klausimą nuodugniau. Žudymas ir pyktis, argi tai ne dvi vieno medalio pusės ? Vagystė ir godumas, argi viena nesukelia kito ? Klydimas arba, kitaip sakant, neišmanymas reiškia vieną ir tą patį. Todėl jeigu jūs sugebėsite atrasti savyje mylinčią ir gerą širdį, tai yra įeiti į būseną, priešingą žudymui, jums bus nereikalinga pykčio naikinimo praktika. Jeigu jūs suprantate dosnumo – vagystės antipodo reikšmę, jūsų godumas išnyks savaime.Lygiai taip, jeigu jūs praktikuojate pagal principą “užteks leisti dulkes į akis, rodyk save tokį, koks tu esi”, tai yra jūs palaipsniui atsisakote melo, jums nereikės praktikuoti neišmanymo naikinimo. Tik pažiūrėkit ! Įžadų kiekis sumažėjo Dabar jų turite tik septynis. Ar viskas aišku ?
Jeigu mes praktikuosime šiuos Įžadus, mes neatgimsime Pragare. Buda Šakjamunis aprašė Pragarą kaip trijų pasaulių : Pragaro, Alkanų Dvasių ir Gyvūnų pasaulių derinį. Tai reiškia, kad laikydamiesi šių įžadų, mes galime sugriauti Pragarą. Kai kurios budizmo sektos laikosi nuomonės, kad sugriauti Pragarui pakanka pakabinti mandalą, bet tai neįmanoma. Siekiant sugriauti Pragarą, jūs turite mylėti ir atjausti visas gyvas būtybes, duoti užuot ėmę ir sakyti tiesą, o ne meluoti. Štai kas sugriauna Pragarą.


Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1