KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

5 PASKAITA
Atgimimo aukštesniuose pasauliuose sąlygos

Kad nebūtų gailimasi būsimame gyvenime

Loginis atgimimo suvokimas

Pietinis budizmas dalina šį pasaulį į Pragarą, Gyvūnų Pasaulį, Alkanų Dvasių Pasaulį, Žmonių Pasaulį, Asurų Pasaulį ir Dangų. Karma, vedanti į atgimimą kiekviename iš šių pasaulių, gali būti aprašyta taip : žudymas, sukeltas neapykantos, verčia mus atgimti Pragare, kompromisas ir neišmanymas verčia mus atgimti Gyvūnų Pasaulyje, godumas, susijęs su ugnies elementu ir šykštumas verčia mus atgimti alkanomis dvasiomis. O kaip dėl žmogiškųjų būtybių ? Jeigu jūs laisvi nuo trijų žemųjų pasaulių ir praktikuojate Aukojimą, jūs atgimsite žmogumi. Tada kokios būtybės atgims Įniršio Danguje, Žaismingųjų Norų Danguje ir Šventajame Danguje ?
Trumpai tariant, budizmas – tai matematika. Jis pateikia tikslų kiekvieno atskiro pasaulio paaiškinimą.
Kas tai per pasaulis – Asurų pasaulis ? Asurai turi daugybę nuopelnų. Tai pasaulis, į kurį būtybės patenka, kai jos sukaupia nuopelnų daugiau, negu būtina atgimti žmonėmis, bet kai jos nesilaiko įžadų. Kodėl gi jos nesilaiko įžadų ? Tai vyksta todėl, kad yra dar nešvarumų dvasioje, tokių kaip karingumas ar pavydas.
Tada kur atgimsta būtybės, kurios laikosi visų Dešimties Įžadų, bet dar išsaugo kai kuriuos norus ? Jos atgimsta Žaismingųjų Norų Danguje.

Bikkuni Khemos atgimimas

(“Bikkuni” – budistų vienuolė, įstojusi į Budos Šakjamunio bendruomenę ir besilaikanti Įžadų vienuolėms. Šio žodžio vertimas, pateiktas Mokytojo Asaharos : Moteris, Siekianti Plačių Žinių ir Besistengianti Sunaikinti Žemiškuosius Norus)
Velionis Kalu Rimpočė, vienas iš svarbiausių Tibeto budizmo Kagyu mokyklos lamų, pasakė man vieną sykį, kad net jeigu mes atgimsime Danguje, mes galime nupulti savo kituose gyvenimuose į Pragarą arba į Alkanų Dvasių Pasaulį. Tą aš girdėjau ir iš kitų Tibeto lamų. AUM Shinrikyo laikosi tos pačios nuomonės, tačiau bestudijuojant pali tekstus ir plėtojant mūsų praktiką, mes atradome kai ką naujo. Tibeto mokymas apie atgimimą teisingas, bet yra aukštesnis Mokymas.
Khema, viena iš svarbiausių Budos Šakjamunio mokinių, nuolat praktikavo aukojimą Budai Kassapai, kaupė nuopelnus ir laikėsi įžadų dvidešimt tūkstančių gyvenimo metų. To dėka ji atgimė Trisdešimt Trijų Dievų Danguje kitame gyvenime. Ji ir Trisdešimt Trijų Dievų Danguje toliau aukojo Indrai, dievų dievui. Su šiais Nuopelnais ji atgimė Jamos danguje, Metempsichozės (transmigracijos) Valdymo Dievų-Dvynių Danguje. Bet ji toliau atkakliai aukojo Jamai Jamos Danguje. Su šiais Nuopelnais ji atgimė Tušitos (Neabejingumo) Danguje.Tušitos Danguje ji taip pat visiškai atsidėjo išskirtinai Aukojimo praktikai. Su šiais Nuopelnais ji atgimė Pasitenkinimo Kūrimu Danguje. Ji taip pat aukojo dievams Pasitenkinimo Kūrimu Danguje. Su šiais Nuopelnais ji atgimė Užsiimančių Kitų Dievų Norų Tenkinimu Dieviškuoju Kūrimu Danguje. Ji toliau atkakliai aukojo šiame Danguje. Su šiais Nuopelnais ji atgimė kaip karaliaus Pasenadžio žmona Žmonių Pasaulyje, sutiko Budą Šakjamunį ir pasiekė Išsivadavimą po kelių mėnesių, tiksliiu po septynių mėnesių, jeigu aš gerai prisimenu. Po to ji tapo geriausia Budos Šakjamunio mokine, ir ją pavadino “Didžiąja Išmintimi”. Daugelis gerbė ir gyrė ją. Kalbama, kad kai ji paliko šį pasaulį, ji peržengė Šventąjį Dangų ir atsidūrė Maha Nirvanoje, Didžiojo Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulyje.

Norų buvimas lemia atgimimą

Tai reiškia, kad pereiti nuo žmonių lygio prie Asurų lygio galima tik nuolat dedant atkaklias pastangas formuoti mūsų Penkias Prisirišimų sankaupas, o padedami Įžadų Laikymosi mes galime pereiti nuo Asurų lygio prie Žaismingųjų Norų Dangaus lygio, o susitikimas su Buda, - Pabudusiuoju Tiesai – atves jus į Šventąjį Dangų. Koks tada skirtumas tarp Šventojo Dangaus ir Norų Pasaulio ? Viskas priklauso nuo norų buvimo arba nebuvimo, ar atsižadėjote godumo, ar ne. Jeigu jūs tenkinsitės tuo, kas būtiniausia, gilinsitės į save ir teiksite žymią naudą daugeliui žmonių, jūs atgimsite Šventajame Danguje ir tapsite Brahmanu arba galėsite atgimti Akaništoje, aukščiausiame Formų Pasaulio Danguje.
Kai jūs atsižadėjote norų ir pašalinote bet kokį prisirišimą prie gyvenimo ar buvimo, jūs tampate laisvi nuo dualaus pasaulio, priešingybių pasaulio.
Tada jūs patirsite keturis tuštumos būvius : Begalinę Erdvę, Begalinį Skyrimą, Savasties Nebuvimą ir Pažinimo bei Nepažinimo Nebuvimą. Čia Formų Pasaulis susijęs su Puikiųjų Formų Pasauliu, Jantros Pasauliu.
Kai jūs praėjote pro tuštumos būvį, jūs įžengsite į Maha Nirvaną, Didžiojo Visiško Žemiškųjų Norų Sugriovimo Pasaulį. Dabar jūs praktikuojate tris Aukojimo rūšis : Turto Aukojimą, Ramybės Aukojimą ir Mokymo Aukojimą. Kai kas laikosi įžadų, kai kas ne. Per meditaciją ir Dammos praktiką jūs turite greitai atsižadėti norų, sunaikinti prisirišimą prie gyvenimo ir pasiekti tuštumos būvį.
Dievų gyvenimo Pasaulyje Be Formų trukmė laikoma nesuskaičiuojama. Kentėjimas, kurį jūs dabar patiriate, - tai Trijų Nelaimingųjų Pasaulių karma, kurią jums tektų iškentėti jūsų kituose gyvenimuose. Todėl jūs turite daug kentėti, daug praktikuoti, kad įveiktumėte kančias ir pasiektumėte tikųjų Laisvės, Laimės ir Džiaugsmo. Aš noriu, kad jūs atgimtumėte Asurų Pasaulyje, Žaismingųjų Norų Pasaulyje arba bent jau Žmonių Pasaulyje. Žvelkite į praktiką rimtai.

1991 m. sausio 10 pagrindiniame centre Fudzi.

TIESOS DVASIA, ŠVENČIAUSIASIS PALAIMINTASIS MOKYTOJAS SHOKO ASAHARA

Leiskite jums pristatyti Tiesos Dvasią, Švenčiausiąjį Palaimintąjį Mokytoją Shoko Asaharą, AUM Shinrikyo įkūrėją. 1986 metais Himalajuose po aštuonių dvasinės budizmo ir jogos praktikos metų jis pasiekė Galutinį Išsivadavimą. Jis tęsė užsiėmimus rūsčia Mahajanos praktika, kuri dabar atvedė jau daugiau kaip tris šimtus penkiasdešimt jo mokinių į Nušvitimą. Vienas iš Tibeto budizmo Pasiekusiųjų aukštai įvertino Palaimintojo Mokytojo dvasinį lygį ir pavadino jį “Eše” (pakopa, kurioje pasiekiama galutinė išmintis, tobula absoliuti dievų išmintis). Be to, tradiciškai budistinių valstybių, tokių kaip Indija, Šri Lanka, šventieji irgi aukštai įvertino Palaimintojo Mokytojo dvasinį lygį.
Nušvitusiojo išminties ir antgamtinių galių, įgytų dvasine praktika, dėka Palaimintasis Mokytojas Shoko Asahara turi sugebėjimus, viršijančius profesionalų lygį ne tik religijos srityje, bet ir moksle, medicinoje, muzikoje, literatūroje, vertimo veikloje ir kitose sferose. Į jį, kaip į naują religinės asmenybės tipą, šiuo krizės laiku nukreiptas Japonijos ir kitų šalių žmonių dėmesys.
Bendraudamas su visų šalių šventaisiais, Palaimintasis Mokytojas daug jėgų atiduoda budizmo skleidimui ir taikos visame pasaulyje gynimui.


EVANGELION TES BASILEIAS

“EVANGELION” verčiama į lietuvių kalbą kaip “mokymas”, bet tiksli žodžio reikšmė – tai “Absoliuti Tiesa” arba “Absoliučios Tiesos skleidimas”. Žodis TES nurodo priklausomybę, o BASILEIAS reiškia “karalystę”. “Karalystė” čia reiškia pasaulį, kuriame gyvena Kūrėjas arba, jei vartojamas budizmo terminas, Šventasis Dangus. EVANGELION TES BASILEIAS gali būti suprantamas kaip “Šventojo Dangaus mokymo skleidimas” arba kaip “Šventojo Dangaus Absoliučios Tiesos skleidimas”.
Visiems mums būtina atkreipti dėmesį į gilią šio pavadinimo prasmę.
Buvo išpranašauta, kad po “Šventojo Dangaus Absoliučios Tiesos” “karalystės mokymo” skleidimo seks “pasaulio pabaiga”. Tai, kaip mes priimsime šią pranašystę, priklauso nuo mūsų dvasinio lygio.Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1