KELIAS Į ABSOLIUČIĄ LAIMĘ

II DALIS.
TIEMS, KAS TROKŠTA LAIMĖS BŪSIMUOSE GYVENIMUOSE

4 PASKAITA
Teisingas karmos pakeitimas

Slaptoji Aukojimo ir Įžadų reikšmė

Šiame pasaulyje nėra laimės ?!

Kodėl tada tai vyksta ? Tai galima paaiškinti taip : jeigu jūs sukeliate skausmą kitiems arba jūs klaidinate kitus, tai jų dvasios būsena atsispaus jūsų informaciniame lauke. Tai lygiai tas pats, lyg, tarkime, aš smogiau AUM tikinčiajam. Jo skausmas atšoks man, taip sakant, lyg kamuolys, ir aš pagausiu šį skausmo kamuolį savo Kauzaliniame Pasaulyje.
Tarkime, jūs nužudėte mažą gyvūną. Savo širdyje jūs pagausite skausmo, sukelto šiam gyvūnui, kamuolį. Tai Karmos Dėsnis. Štai kodėl Buda Šakjamunis pavadino šį pasaulį Kančių Pasauliu. Kaip atkakliai mes beieškotume džiaugsmo, čia mes nerasime tikrosios laimės. Tuo jis norėjo pasakyti, kad kai mes pasiekiame tobulą Karmos Dėsnio suvokimą, mes įsisamoniname, kad kiekvienas atskirai paimtas poelgis šiame gyvenime gali tapti kentėjimo priežastimi.
Tada ką mes turime daryti, norėdami tapti laimingi ? Laimės pasiekimo paslaptis yra ta, kad reikia padaryti laimingais kitus, reikia atnešti džiaugsmą kitiems, reikia atnešti džiaugsmą visoms gyvoms būtybėms.
Kadangi dauguma iš jūsų išskiria žmones tarp kitų gyvų būtybių, jūs galite pradėti nuo tų, kas jums malonesnis, nuo meilės ir gerumo žmonėms, arba jūs galite išreikšti švelnumą ir meilumą savo mylimam gyvūnui. Tokio Švelnumo Aukojimo dėka jūs gausite tokį patį malonumą, kokį patyrė šie žmonės ar gyvūnai. Sukaupus jiems didelį kiekį tokio malonumo, jūs pateksite į Dangų.

Kaupkite džiaugsmo informaciją

Išnagrinėkime dvi pagrindines budizmo praktikas : Aukojimą ir Įžadus. Materialinis aukojimas daro jus ar kitus taip pat laimingus materialiai. Tarkime, jūs paaukojote kam nors šitaip. Gavęs auką bus laimingas. Informacijos kamuolys, tai yra jo arba jos laimė, bus įvestas į jūsų Kauzalinį Pasaulį, kaip duomenų blokas.
O kaip dėl Ramybės Aukojimo ? Ramybės Aukojimas atneša kitiems nusiraminimą. Poveikis analogiškas, kai jūs raminate ką nors, šis žmogus tampa laimingas, o informacijos kamuolys, tai yra jo arba jos laimė, patenka į jūsų Kauzalinį Pasaulį.
O kaip dėl Dammos (Teisingo Mokymo) Aukojimo ? Jūs perteikiate Tiesos Mokymą paklydusiems dėl neišmanymo. Šios būtybės pabus Tiesai ir patirs džiaugsmą. Informacijos kamuolys, tai yra jų pabudimas ir laimė, įvedamas po to į jūsų Kauzalinį Pasaulį. O kaip dėl pagrindinės Penkių Įžadų, kurių jūs turite laikytis, praktikos ? Viskas taip pat. Jeigu jūs nežudote, o stengiatės mylėti gyvas būtybes ir būti geri joms, tai savaime suprantama, kad jos bus laimingos, ir laimė bus įvesta jūsų Kauzaliniame Pasaulyje.
Lygiai taip yra su įžadais “nevok”, “nepaleistuvauk” arba “nemeluok”. Kai jūs laikotės šių įžadų, įvyksta teisingas karmos pakeitimas, o tai praturtina jūsų dvasią.
Ir kai jūsų kūnas prisipildęs džiaugsmo, nuolat yra ekstazės būsenos, ir tuo metu jūs matote raudoną šviesą, tai reiškia, kad jūs atgimsite Nagų, drakonų, Pasaulyje. Arba, jeigu jūs matote žydrą šviesą, jūs atgimsite Gandarvų (dangiškųjų muzikantų) Pasaulyje. Arba, jeigu jūs matote gryną baltą šviesą, jūs atgimsite 33-jų Dievų Danguje. Arba, jeigu jūs matote purviną raudonai-violetinę šviesą, jūs atgimsite Įniršio Danguje.

Nugyvenkite likusį laiką naudingai

Jeigu jūs gyvenate, mažindami žemų norų kiekį ir plėtodami gerojo Mokymo praktiką, jūs gausite neabejotinos naudos. Dešimt kartų aš buvau Indijoje ir galvoju, kad japonai, be abejo, pasiekė materialią gerovę. Mums nereikia ieškoti didesnės gerovės. Japonija - tai Uttara-Kura žemė, žemė, atsiradusi dėl nuopelnų. Aš nenoriu, kad jūs iššvaistytumėte savo Nuopelnus šioje šalyje ir nusileistumėte į tris žemuosius pasaulius, kaip būtybės, kurios krenta iš Dangaus. Kad tai nenutiktų, jūs turite kiekvieną dieną studijuoti Tiesos Mokymą ir galvoti pagal Mokymą, kurį jūs išstudijavote. Jeigu jūs turite klausimų, jūs turite gauti atsakymus į juos, klausdami žmonių, dvasiškai labiau pažengusių, negu jūs. Taip jūs galite tobulėti kasdien. Aš norėčiau, kad jūs praktikuotumėte būtent taip.
Žmogaus gyvenimas atrodo ilgas, bet iš tiesų jis trumpas. Aš mąsčiau apie mirtį nuo šešerių metų. Aš visą laiką galvojau : “Aš nenoriu mirti, aš nenoriu mirti. Koks trumpas žmogaus gyvenimas !“ Taip įvyko todėl, kad savo praeituose gyvenimuose aš patyriau gerokai ilgesnį gyvenimą.
Aš praktikuoju neįsivaizduojamai ilgą laiką : keletą šimtų, keletą tūkstančių ar keletą dešimčių tūkstančių kalpų. Šiandieną aš pasidalinau su jumis Tiesos, kurią pažinau, dalimi. Aš tikiuosi, kad jūs rimtai studijuosite Mokymą, medituosite ir praktikuosite.

1991m. birželio 16 Tokijuje.Kitas puslapis
Ankstesnis puslapis
Į pagrindinį puslapį
1