Uralic nations

[Uralic or Finno-Ugric languages]

Nazio eta hizkuntza Uraliko edo Fino-Ugriarrak


Uralic nations

This great language group has some State Languages in Europe: Hungarian, Finnish and Estonian. But most Uralic languages are minoritary and many of them are endangered. In Russia there are several Uralic minorities. We have here a list of languages with number of speakers; then, each language linked in that table has its own placename list available at GeoNative.
 
Outside Russia the following Finno-Ugric languages are spoken: Estonian (also Võro variety), Finnish (minority lg in Sweden and Norway ), Livonian (in Latvia), Sami (in Sweden, Norway and Finland) and Hungarian (minority lg in several countries).
 
See also other tables from the former Soviet Union,.

Herri Uralikoak

Hizkuntza talde honek badauzka Europan zenbait estatu mailako mintzaira: Hungariera, Estoniera eta Suomiera edo Finlandiera. Baina hizkuntza fino-ugriar edo uraliko gehienak gutxituak daude, asko desagertzeko arriskuan. Errusian badaude zenbait gutxiengo uraliko. Hemen, hizkuntzen eta hiztunen zerrenda aurkituko duzu, eta hor lotura markarekin azaltzen diren hizkuntzek toponimo taula propioak dituzte.
 
Errusiatik kanpo honako hizkuntza Fino-Ugriarrak mintzatzen dira: Estoniera (eta Võro mintzaira), Finlandiera (gutxiengoa Suedian eta Norvegian), Livoniera (Letonian), Sami (Suedia, Norvegia eta Finlandian) eta Hungariera (gutxiengoak zenbait herrialdetan).

Sobiet Batasuneko beste herri batzuk hemen.



Hizkuntza uralikoak Errusian

Uralic languages in Russia

* Hizkuntza / Language

* Beste izen batzuk, dialektoak / Other names, dialects

* hiztunak / speakers

Enets

Yenisei Samoyed

50

Erzya

Mordvin [one of the Mordvin languages]

360.000 ?

Finnish

Suomi

40.000?

Izhor

Izhorian, Ingrian*

300

Karelian

40.000

Khanty

Ostyak

13.000

Komi

Zyrian

250.000

Lude

5.000

Mansi

Vogul

3.100

Mari

Cheremis, Kurku-Mari, Oli-Mari

540.000

Moksha

Mordvin [one of the Mordvin languages]

360.000 ?

Nenets

Yurak

27.000

Nganasan

Tavgi Samoyed

600

Olonets

Liivi, Olonets Karelian

10.000

Permyak

Komi-Permyak

100.000

Sami

Varieties spoken in Russia: Skolt, Akkala, Kildin, Ter

1.100

Selkup

Ostyak Samoyed

1.500

Udmurt

Votyak

500.000

Vepse

Bepsan

6.000

Vote

Votic, Vadjalaizõt

50

* Ingrian (Ingriar) izena ematen zaio Ingriako beste talde finlandiar bati ere.

* The Ingrian name is also given to a Finn group living in Ingria.


Hizkuntza uralikoen sailkapena

Classification of Uralic languages

Uralic Languages
 
Finno-Ugrian Languages
 
Finnic languages
Finnish
Estonian
Karelian
Livonian
Ingrian (Izhor)
Veps
Votic
Sami (Lapp) languages
South Sami
Pite Sami
Lule Sami
North Sami
Inari Sami
Kolt Sami
Kildin Sami
Ter Sami
Mordvin Languages
Erza
Moksha
Mari Languages
Meadow Mari (Olyk-Mari)
Hill Mari (Kuryk-Mari)
Permic Languages
Komi (Zirian, Permyak)
Udmurt
 
Ugric Languages
 
Hungarian
 
Ob-Ugric
Mansi
Khanty
 
Samoyed Languages
 
Northern Samoyed
Nenets
Enets
Nganasan
Southern Samoyed
Selkup
Kamass
Mator


Mapak / Maps

Mapak beste leiho batean irekiko zaizkizu.
Maps will open in a new window.

Errusiako herri uraliko nagusiak
Main Uralic nations in Russia

Europako aldeko gutxiengo uralikoak (errepublika nagusiak ez dira ageri)
Uralic minorities of the European side of Russia (some Republics nor marked)

Siberiako herri uralikoak
Uralic peoples of Siberia


Main page

Table index

Looking for info

Links / Loturak

Your comments

Sarrera orrira

Taulen aurkibidea

New! / Zer berri?

Alphabet Street

Bisitarien iritzia

Zure iritziak, zuzenketak, gehikuntzak
Your comments, corrections, additions

->

geonative@oocities.com


GeoCities© GeoNative [http://www.oocities.org/geonative]
Maintained by
Luistxo Fernandez and hosted by GeoCities
Get your own
Free Home Page