THANH NHUNGPlease see English version
And some poems in translation

 • Thuộc dòng dõi vua Minh Mạng và ông hoàng thi sĩ Tuy Lý Vương, Thanh Nhung sinh ra ở Nha Trang, là con đầu lòng của nhà văn nhà thơ quá cố B. D. Ái Mỹ và nữ sĩ Tâm Tấn (bà cũng có hai bút hiệu khác là Trinh Nữ và Trinh Tiên). Cover of Pho Thong
 • Thanh Nhung bắt đầu làm thơ một vài năm trước khi xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí Phổ Thông năm 1958, và tiếp tục đăng thơ trên báo nầy cho đến năm 1965. Trong khi du học tại Nhật vào những năm đầu thập niên 60, Thanh Nhung giữ liên hệ với Tao Ðàn Bạch Nga do thi sĩ Nguyên~ Vỹ chủ xướng. Ngoài ra, Thanh Nhung có mặt trong hai tuyển tập: Tiếng Thơ Miền Trung với Cao Hoành Nhân và các bạn, Hoa Mười Phương với Ðịnh Giang và các bạn, cùng xuất bản năm 1959.
 • Trong các thập niên kế tiếp, Thanh Nhung đăng thơ trong vài tạp chí hải ngoại.

 • Please visit Thanh Nhung's poetry pages:
  Thanh Nhung's Poetry 1958-1970
  Thanh Nhung's Poetry 1971-2000
  Go back to:
  Home page