ברוכים הבאים לדוב נט

      

כתובות של דוב נ'ט

http://shay1.kef.il

http://www.dovnet.up.co.il

http://www.moo.too.co.il

  הפכו את דוב נ'ט !!! לדף הבית
שם משתמש:

סיסמא:


<% Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dir = Request.ServerVariables("SCRIPT_NAME") Dir = StrReverse(Dir) Dir = Mid(Dir, InStr(1, Dir, "/")) Dir = StrReverse(Dir) HitsFile = Server.MapPath(Dir) & "\hits.txt" On Error Resume Next Set InStream= FileObject.OpenTextFile (HitsFile, 1, false ) OldHits = Trim(InStream.ReadLine) NewHits = OldHits + 1 Set OutStream= FileObject.CreateTextFile (HitsFile, True) OutStream.WriteLine(NewHits) %> Graphic Counter <% L=Len(NewHits) i = 1 For i = i to L num = Mid(NewHits,i,1) Display = Display & "" Next Response.Write Display %>ספורט

[חדשות]

הארץ ידיעות אחרונות מעריב
עניין מרכזי ערוץ 1 ערוץ 2

[צ'טים]

אינטרנט זהב בננה בום דפי זהב
וואלה זולו ידיעות אחרונות מישקי מעריב נטוויז'ן נטקינג נענע סנונית
פנאי פלוס ראש-1 תפוז Iol Msn

חדשות

 
 • צילצולים לנוקיה 3210

  :שם
  :דואר אלקטרוני
  :ICQ 'מס
  :מס' טלפון
  :הודעה

  אם יש לכם הערה או שאלה זה המקום
  dao123@walla.co.il

  dovsh2001's Home Page
  I haven't started building my site yet. Please check back soon!


  Are you dovsh2001?

  This is your placeholder page, if you are having trouble finding your web pages click here.

  New to Yahoo! GeoCities? Take a Tour.

  Start building your site now!
  Yahoo! PageWizards
  Easy step-by-step page making.
  Yahoo! PageBuilder
  Try our powerful drag & drop editor.
  File Manager
  Create subdirectories, upload and edit.
  My URL: http://www.oocities.com/dovsh2001/
  Didn't find what you're looking for?
  Want to start your own site?
   Join Yahoo! GeoCities


  Copyright © 2001 Yahoo! Inc. All rights reserved.

 • 1