PHR All Time Favorite Collections 1-10
» The Substitute Bride 1
TEASER:

Brent Guttierez was out of her league. Rich and gorgeous. And he was his boss. Higit sa lahat, nakatakda itong pakasal sa isang childhood sweetheart, si Candra. Sa loob ng mahigit isang taong pagtatrabaho ni Wilda rito ay lihim niyang itinatangi ang lalaki. Held and kissed him only in her dreams.

Isang linggong mahigit bago ang kasal nito'y umalis si Candra. Leaving a note to postpone the wedding for at least a week. Walang balak i-postpone ni Brent ang kasal nito. And he needed a substitute bride upang pasakitan si Candra.
At available si Wilda. Tatanggihan ba niya ang katuparan ng kanyang panaginip.

Published by: Precious Pages Corporation, 2000
*Cover submitted by Tere..
» The Substitute Bride 2
TEASER:

Inalok ni Brent ng kasal si Wilda. At para sa dalaga, it was an offer of a lifetime. She was in love with his rich and gorgeous boss. Subalit lahat ng binanggit na dahilan ni Brent kung bakit sila pakakasal ay pawang hindi pundasyon sa pagsisimula ng pag-aasawa maliban sa iisang bagay---their sexual attraction for each other.

Pero sapat ba ang sex upang maging matagumpay ang kanilang pagsasama? At paano kung sa araw-araw ng buhay nila'y naroroon si Candra na handang bawiin ang dating kanya? Makakatagal ba ang mabuway nilang relasyon?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submitted by Tere; Teaser by Tere and Julie.
» Sexy and Dangerous
TEASER:

Sa unang pagkikita pa lamang ni Redentor kay Samantha ay kinainisan na niya ito. Marahas, walang finesse, at tila lalaki. Pero wala siyang magawa, pinagbabantaan ang buhay niya at ito ang napili ng pinsan niyang maging bodyguard niya at sinasabing si Samantha ang pinakamahusay.

Sa unang pagkakita pa lamang ni Samantha kay Redentor ay gusto nang lumukso ang puso niya. Magdadaan muna sa ibabaw ng seksing katawan niya ang sinumang nagnanais na saktan ito. Then she realized Red had a girlfriend-- babaeng ang mga katangian ay ang kabaliktaran niya: Mestiza, petite, and voluptuos, at malaanghel ang kagandahan. While Samantha was tall, dark, rough, and tomboyish. Mauunsiyami ba ang damdaming noon lang niya naramdaman sa buong buhay niya?

Published by: Precious Pages Corporation, 2003
*Cover submitted by Ruth-Ann; teaser by Brenda.
» When Fools Rush In
TEASER:

Bianca was living a wonderful life. May sarili siyang negosyo, may mga kaibigan, and a loving mother. Wala na siyang mahihiling pa. Kahit pa ipinagpipilitan ng mommy niya na malapit na siyang maging old maid at dapat nang mag-asawa ay hindi siya nababahala.

Until Gregorio. Nagising siyang katabi ito sa kamang hindi sa kanya. At pareho silang walang maalala kung paano sila nakarating doon. At kung paanong sa loob ng isang gabi ay mag-asawa na sila. Hindi siya ang uri ng babae na magpapakasal sa isang estranghero. Ngunit dahil sa tila makatwirang argumento ni Greg, napapayag siyang bigyan ng tsana ang di-inaasahang kasal. Magtagumpay kaya ang pagsasamang walang matibay na pundasyon?

Published by: Precious Pages Corporation, 2003
*Cover and Teaser are taken from National Bookstore website.
» Mananatili Kang Akin
TEASER:

"Pinakasalan kita dahil iyon lang ang paraan upang mapasaakin ang aking anak. Pero hindi nangangahulugan iyon na pahihintulutan kitang makipagtagpo sa ibang lalaki. Mananatili kang akin, Janis ..."

Janis swallowed the vile things she wanted to hurl at him. Dalawang buwan pagkatapos nilang ikasal ay umalis na si Rolf at nangibang-bansa. Lihim siyang natuwa dahil naingatan ng paglayo nito ang lihim niya. But after three and a half years, he was back. At nakapagtatakang sa kabila ng pagkasuklam niya rito ay hindi niya kayang tanggapin na may ibang babaeng pinag-uukulan ito ng pansin.

Published by: Precious Pages Corporation, 2004

*Cover and Teaser are taken from National Bookstore website.

» Ang Lalaking ni Hindi ko Pinangarap
TEASER:

Naghihintay na lang si Helen na gawing pormal ni Adrian ang relasyon nilang dalawa. Na sa malaon at madali'y ihahayag nito na magnobyo sila. Subalit mula sa kung saan ay biglang sumulpot pagkatapos ng labintatlong taon ang nakatutuwang kahapon sa katauhan ni Gene. Tall, handsome, and gorgeous. Happy-go-lucky. Walang nakababagot na sandali tuwing kasama nito ni Helen.

Hindi si Gene ang lalaki sa pangarap niya kundi si Adrian. Pero bakit hindi niya nararamdaman kay Adrian ang masarap na kilabot tuwing magkakalapit sila ni Gene? Dapat ba niyang bigyan ng timbang ang sexual awareness sa pagpili ng talagang mamahalin?

Published by: Precious Pages Corporation, 2004

*Cover and Teaser are taken from National Bookstore website.

» Love Trap
TEASER:

Naniniwala siyang higit ang pagtinging iniuukol niya kay Lola Emilia kaysa sa sarili nitong apo, si Robb, whose true to life experience was made into a movie and became a big hit. Kaya walang dahilan upang tumanggi si Serena sa suhestiyon nito na magkunwari silang magkasintahan upang mapaligaya ang mga huling araw pang buhay ng matanda.

Mula sa inosenteng pagkukunwaring iyon ay natagpuan niya ang sariling taglay na ang pangalan ni Robb nang magpakasal sila-kasal na tiniyak ni Robb na ipaa-annul nito sa sandaling matapos na ang silbi niyon. Subalit habang lumilipas ang mga araw ay natagpuan ni Serena ang sariling umiibig dito. Subalit paano ang nalalapit nilang annulment? At ano ang gagawin niya gayong dinala ni Robb sa bahay nila ang isang magandang babae sa katauhan ni Yvette?
Published by: Precious Pages Corporation, 2004

*Cover and Teaser are taken from National Bookstore website.

» i'm Crazy for you
TEASER:

Kinasusuklaman ni Maxine ang mga lalaking tulad ni Leandro Villarica, mga lalaking nagsasamantala at naglalaro sa mga mahihinang babae. Oh, yes, he was rich and gorgeous, mga katangiang sapat upang sambahin ito ng mga babae. Pero hindi siya. Magyeyelo na muna sa impiyerno bago siya maging biktima nito.

Having Maxine in his house was pure hell! Kung alam lang nito ang kababalaghang nagaganap sa katawan niya sa tuwing tititigan siya nito, pero kinasusuklaman siya nito, which made him want her all the more. Pero paano ito mapapasakanya nang hindi kailangang mabanggit ang salitang “kasal”?

Published by: Precious Pages Corporation, 2004
*Cover and teaser are taken from tatak.com
» Almost a Fairy Tale
TEASER:

Naniniwala si Ella sa '...they live happily ever after...' Subalit natuklasan niyang iba ang reyalidad kaysa sa mga kuwentong kathang-isip. She went back to her old hometown to heal her broken heart. Doon ay nakatagpo niya si Duke, a forgotten boy from her youth. Hindi na ito bata ngayon kundi ang pinakamagandang lalaking nakilala niya, kasama na roon ang pagiging antipatiko at arogante.

And she was falling for him so hard that she realized with pain in her heart that she hadn't come home to heal her broken heart but to have it shattered into pieces. Duke was about to be married in a few days' time.

May katuturan pa ba ang ...and they lived happily ever after?

Published by: Precious Pages Corporation, 2005
*Cover and teaser are taken from tatak.com
» EL Paraiso
TEASER:

Nang mamatay ang mga magulang ni Michelle ay natuklasan niyang hindi niya ama ang lalaking nagbigay sa kanya ng pangalan. natuklasan din niya mula sa taguan ng kanyang ina ang mga lumang sulat na nagtuturo sa kanya sa isang lugar na hindi man lang niya narinig sa buong buhay niya.

While travelling to El Paraiso, she was bewildered by strangers who mistook her for somebody else. Most especially from an arrogant, handsome stranger that unnerved her. Natuklasan niyang ang El Paraiso ay akmang pangalan para sa bayang iyon. The small town was picture-perfect. Muli silang nagtagpo ng aroganteng lalaki na siyang nagmamay-ari ng hotel na tinututuluyan niya. Adrian Olivar was always there in every turn.

Subalit paraiso nga ba ang lugar na pinuntahan niya? Paanong unti-unti niyang natuklasang maraming lihim na tinatatago ang munting bayang iyon?

Published by: Precious Pages Corporation, 2005
MC's Note: El Paraiso is a fictitious place near Donsol, Sorsogon, which is famous for its whale shark. It's a 384 page book. *Cover and teaser were from MC herself..