Sweetheart 11-15
» Sweetheart 11: My Own True Love
TEASER:

Dash was way beyond her league. Nag-iisang anak ito ng direktor ng SIC. And he was handsome and rich and everything women wanted in a man.
Subalit siya ang minahal ni Dash at nakatakdang pakasalan nito. But two months before the wedding, he betrayed her and she found another woman inside his bedroom, Aliana. Her wedding with Dash never took place.

Sa halip ay pinakasalan nito si Aliana. At ngayo'y muli siyang nagbalik sa San Ignacio. Her feelings for Dash were intense as ever. But falling for a married man wasn't her cup of tea.

Published by: Precious Pages Corporation
» Sweetheart 12: Charles' Angel
TEASER:

Cats and dogs. Iyon ang tulad nina Charles at Angeli. Kailanman ay hindi na yata sila magkakasundo pa. Not until Angeli got dumped by her star basketball player boyfriend. And Charles by her smart and beautiful girlfriend. Now that they both have something in common, kakailanganin nila ang tulong ng isa’t isa.

Pinlano ni Angeli ang isang palabas na tiyak niyang ipagseselos ng kani-kanilang ex-boyfriend-girlfriend. And Charles was her leading man. Everything seemed to be working according to her plan. Ngunit unti-unti ay nakikita ni Angeli ang sarili na nadadala sa palabas nila. Hindi kasama sa plano niya ang main-love kay Charles.

Pero paano ngayon? Dahil sa kanilang palabas ay nagkabalikan sina Charles and Cathy?

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover and teaser came from Che.
» Sweetheart 13: Someday My Prince
TEASER:

He would be hers... someday

Walong taong gulang si Delaney Williams nang iuwi ng kanyang ama ang isang labimpitong taong gulang na lalaki - an orphan. She knew he hated her. But the moment she laid eyes on the handsome young boy, she promised herself that she would be his wife someday.

She was forbidden...

Utang ni Prince Delgado kay Major Zachary Williams and buhay niya, and pagkalalaki niya, and dignidad niya. He had every intention of paying him back. Sublait hindi niya inaasahang ang pagbabayad ay ito mismo ang magtatakda. Kung paano at kung kailan. When Zachary died, he left him a legacy - spoiled brat Delaney Williams.

Published by: Precious Pages Corporation
*Cover submittted by Ruth-Ann. Teaser by Leigh.
» Sweetheart 14: Sensual
TEASER:

Tamara Alba was a pretty fifteen year old girl from the other side of town. Her family was an outcast, itinuturing na yagit at basura sa bayang iyon. Gayun man, hindi hadlang iyon upang pangarapin niya si Sean DeSalvo, ang anak ng pinakamayamang tao sa Trinidad. He was the center of her universe. And yet it would remain her bestkept secret.
 
Pagtatawanan at lalaitin siya ng lahat kapag may nakaalam sa damdamin niya para dito. Sean hated her family - pagkasuklam na humantong sa pagpapalayas nito sa pamilya niya mula sa lupang pag aari ng pamilya nito. Hindi pa man sila nakakalayo ay inutusan na nito ang mga kaibigan nitong sunugin ang bahay nila.
 
Foolishly blinded by love, hindi nagkapuwang ang poot sa dibdib niya. Young Tamara left town - keeping Sean DeSalvo in her heart.

Published by: Precious Pages Corporation, 2004
*This cover was taken from Eve's official site of MC. Teaser submitted by Tere.
» Sweetheart 15: A Kiss Remebered
TEASER:

Isang mapait-matamis na bahagi ng kabataan ni Emilie si Liam, her teenage crush, her first kiss. Paminsan-minsan ay sumasagi ito sa isip niya. Pero hanggang doon na lang at hindi niya inasam na muli niya itong makikita makalipas ang sampung taon.

Pero muli ay nagkita sila makalipas ang sampung taon. And men like Liam, hunk, gorgeous, and rich, didn't stay single. And yet, to her delight, he was actually unattached. Then he offered to marry her. Marriage that has nothing to do with love but everything to do with convenience. His convenience and advantage.

At kapag tapos na ang itinakda nitong panahon ay maiiwan siyang sugatan ang puso... uli. Kaya ba niyang masaktang muli?

Published by: Precious Pages Corporation, 2005
*Cover sent by JM. Teaser from tatak.com
» Sweetheart 16: My Wayward Wife
TEASER:

Makalipas ang pitong taon ay bumalik sa Trinidad si Gael para lang matuklasang nakatakdang ilitin ng bangko ang lupain nila na isinanla ng tatang niya bago ito namatay. At iyon ang hindi niya mapapayagang mangyari. Ang problema ay wala siyang maisip na paraan para mabayaran kahit man lang ang interes ng pagkakasanla.

Then Vince Saavedra, the bank CEO, made an offer Gael could hardly refuse. Ibabalik nito sa kanya ang titulo ng lupain niya at ang deed of sale ng iba pa niyang ari-arian pakasalan lamang niya ang anak nito - the stubborn, spoiled, but beautiful Cielo Saavedra.

Gael would marry the she-devil herself if it was the only way to get his property back.

Published by: Precious Pages Corporation, 2006
*Cover and teaser came from Toni.
» Sweetheart 17: A Kiss Remebered
TEASER:

Madeline was foolish to have accepted a job from a stange old man. Ang trabaho ay nasa bayang nilisan niya may limang taon na ang nakalipas at ipinangakong hindi na babalikan. As if being pulled by some invisible string, Madeline travelled south. As sa pagkamangha niya, ang bahay na inialok sa kanyang tirahan ay ang bahay kastila na noon pa man ay itinuring nang haunted house.

She and Keith hadn't believed that. Because it was in that old villa where they had first made love. Sa bahay ding iyon sila bumuo ng mga pangarap. Sa bahay na iyon siya naging maligaya hanggang sa gabing ipinasya kiyang lisanin ang San Ignacio.

Now, would the same house bring her back the magic it had brought her five years ago?

Published by: Precious Pages Corporation, 2006
*Cover and teaser were first posted by Fhemzhi.