Engelsk Tilvalg
VUC Roskilde
2002-03

v. Jeanette Vindbjerg Nissen
Før juleferien
Dagbog

EFTER JULEFERIEN:
8/1:
Talte os varme om juleferien, lavede plakater om USA's medvirken i Første og Anden Verdenskrig samt Koreakrigen, talte om eksamen og gennemgik planer frem til denne, læste om Vietnamkrigen samt talte om essayopgaven til i dag. Lektier i henhold til plan.
15/1:
Påbegyndte arbejdet med vokallyde med udtalen af bogstaverne a, e og i, lavede sammenlignende analyse af dagens tekster samt øvede staveord ved Denni (se liste). Lektier i henhold til plan.
22/1:
Fik invitation til biograftur, lavede eksamensforberedende oversættelsesøvelse (frivillig for de fraværende), diskuterede dagens tekst kort samt arbejdede med udtalen af bogstaverne o og u for præsentation næste gang. Lektier i henhold til plan.
29/1:
Fik essay-kursus af Merete Kiær, øvede staveord ved Betina (se liste), talte om Irakkrisen med udgangspunkt i nyhedsklip fra Sky News samt gennemgik læsepensum med henblik på udarbejdelsen af et eksamenspensum. Lektier: Læs kapitlerne 10-25 i High Fidelity (se tidligere plan).Til efter vinterferien: Skriv 'A Good Night's Sleep'-essayet.
5/2
: Fik forslag til pensumindberetning, øvede staveord ved Carina A. (se liste), hørte kapitelpræsentation ved Denni (Claus), gennemgik udtalekapitlet om bogstavet o, lavede plakater om Rob, Laura, Barry og Dick, gennemgik udtalekapitlet om bogstavet u samt hørte kapitelpræsentation ved Janina (Erik). Lektier: Læs kapitlerne 26-29 i High Fidelity (se tidligere plan).
12/2
: Fik kapitelpræsentation ved Lars, gik på temajagt i romanen, øvede staveord ved Lars (se liste) samt arbejdede med udtalen af bogstavkombinationen ea. Lektier: Læs romanen færdig (se tidligere plan), skriv essay jf. 29/1 samt øv staveord.
GOD VINTERFERIE!

EFTER VINTERFERIEN:
26/2
: Øvede staveord ved Sara (se liste), fik kapitelpræsentation ved Mai (Bettina), præsenterede og diskuterede holdninger til romanen i grupper og tog stilling til 3 forskellige anmeldelser, planlagde repetitionsperiode og fik retningslinier herfor, læste og talte om uddrag fra Undervisningsministeriets vejledning om den mundtlige eksamen samt vendte High Fidelity i lyset heraf. Lektier i henhold til repetitionsplan.
5/3:
Mundtlig prøveeksamen (17.00: Mai, 17.30: Uffe, 18.00: Betina, 18.30: Bettina, 19.00: Erik, 19.30: Denni, 20.00: Lars, 20.30: Claus).
12/3:
Mundtlig prøveeksamen (17.00: Sara, 18.00: Janina, 18.30: Rikke, 19.30: Carina) ligesom vi desuden mødtes kort for udlevering af pensumindberetning for holdet, ny staveordsliste samt en briefing vedrørende næste uges terminsprøve, herunder en vejledning i brug af teksbehandling ved eksamen, og oplysning om dato for skriftlig eksamen: 9/5.
19/3:
Skriftlig terminsprøve i lokale 101, se mail.
26/3:
Hørte præsentationer af 'The Chosen Vessel' (Erik/Uffe) og 'Heart is Where the Home is' (Betina/Bettina), øvede staveord ved Uffe (se liste) samt beskæftigede os med filmen Rabbit Proof Fence. Lektier i henhold til plan.
2/4:
Fik oplysning om lokale til den skriftlige eksamen (101) og resten af Bettina og Betinas præsentation samt hørte præsentationer af 'Flour for Your Grave' (Sara/Carina), 'Memo To J.C.' (Carina), 'Crabs' (Janina/Mai), 'Australia 1970' (Erik), øvede staveord ved Jeanette (se liste), der ligeledes introducerede til en quiz-hjemmeside om kongruens. Lektier i henhold til plan.
9/4:
Øvede staveord ved Betina (se liste), hørte præsentationer af 'The Story of Kid...' (Denni) og 'Katie and Leah' (Bettina), arbejdede med udtalen af bogstavkombinationen ear samt hørte præsentationer af 'Squaring the Circle' (Mai) og 'Miss Cynthie's Arrival' (Betina). Lektier i henhold til plan, dog med ændringer jævnfør nedenfor.
GOD PÅSKEFERIE!

EFTER PÅSKEFERIEN:
23/4:
Varmede op med feriessnak, talte om eksamen og deadlines for skriftlige afleveringer, arbejdede med udtalen af bogstavkombinationen ie, hørte præsentation af 'Welcome to the Moon' (Sara), øvede staveord ved Janina (se liste), hørte præsentationer af 'The Siege of the Warwick Hotel' (Denni) og 'New York' (Janina) samt arbejdede med ordøvelser til '9/11 Lesson Plan' og 'What really changed'. Lektier i henhold til plan, dog med ændringer jævnfør følgende:
30/4: Fik eksamensplan, hørte præsentationer af '9/11 Lesson Plan' (Jeanette), 'What really changed' (Jeanette) og 'Ben' (Uffe), øvede staveord ved Denni (se liste), hørte præsentationer af 'Viet Journal' (Mai) og 'The Martyr' (Rikke) samt talte om eksamen.(NB: Da jeg rendte ind programeringsproblemer her til sidst, findes de seneste filer via siden 'dokumenter'.)
GOD EKSAMEN!
Skolens hjemmeside
Bekendtgørelse
Fagbeskrivelse
Grammatik
Ordbøger
Opslagsværker
Dokumenter
Læsepensum
Nyhedsmedier
Større skr. opgave
Opgaver
Proverbs