Jordi Domènech Curriculum Vitae

    fotografia

  Jordi Domènech

 
  a/e: jordi_domenech@hotmail.com
Links interns
Historial acadèmic  
Experiència  en el camp de la Recerca
Divulgació, Docència i Comunicació
Competències experimentals
Idiomes
Traducció i altres competències
Publicacions  nacionals de divulgació
Links externs d'interès
TESI DOCTORAL
Metallothionein Research
TFC Humanitats
Revista EUREKA
Publicacions internacionals
Comunicacions a congressos       


Historial acadèmic

2007- Doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona, per la tesi: “Estudi de la relació estructura-funció en Metal·lotioneïnes d’Invertebrat, Planta i Protozou”. Especialitat: Biotecnologia. Menció especial de Doctor Europeu. Tesi disponible a: http://www.oocities.org/es/metallothioneinresearch/tesi.htm

2007- Llicenciatura en Humanitats per la Universitat Oberta de Catalunya, pendent de presentació del Treball de Final de Carrera, que duu per títol: “ADN, llegint el llibre de la vida”.

2001- Diploma d’Estudis Avançats en Genètica, especialitat Biotecnologia, per la presentació del treball de recerca: “Estudi de la relació estructura-funció en la metal.lotioneïna MTO de Drosophila melanogaster”.

1999- Màster en Biologia Experimental, especialitat Genètica, per la Universitat de Barcelona, per el treball de recerca “Search for longevity genes in Drosophila melanogaster”.

1998- Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona, especialitat Biologia Sanitària.Experiència  en el camp de la Recerca

2007- Istituto per la Síntesi Organica e la Fotoreattivita' (ISOF-CNR) de Bologna, Itàlia. Estada POST-DOCTORAL als laboratoris del grup “BioFreeRad”. Temàtica de recerca: Estudi del paper i els mecanismes d’acció en proteïnes de les espècies reactives de sofre (RSS) en els efectes de l’estrès oxidatiu i reductiu sobre lípids. Supervisors: Dr. Chryss Chatgilialoglu i Dra. Carla Ferreri.

1999-2006- Departament de Genètica de la Universitat de Barcelona Doctorand en el grup de recerca en Metal.lotioneïnes. Temàtica de recerca: Estudi de la relació estructura / funció en metal·lotioneïnes d’invertebrats, protozous i planta. Supervisores: Dra. Sílvia Atrian i Dra.Mercè Capdevila.

2005- Istituto Giovanni Moruzzi, de l’Universitá di Bologna, Itàlia. Estada pre-doctoral de 4 mesos. Temàtica de recerca: Caracterització de metal·loproteïnes per espectroscòpia Raman i IR. Treball inscrit a la recerca associada al doctorat. Supervisores: Dra. Armida Torreggiani i Dra. Anna Tinti.

2001- Servei de Cromatografia del Parc Científic de la Universitat de Barcelona. Becari de col.laboració durant 4 mesos. Activitat desenvolupada: anàlisi elemental i espectrometria de masses. Supervisor: Dr. Isidre Casals.

2000- PROVITAL, S.A.-Universitat de Barcelona. Participació en el projecte: “Obtención de proteínas recombinantes (Metalotioneínas) para su aplicación cosmética y farmacéutica” (Contracte Bosch i Gimpera r3303).

1998-1999- Institute Jacques Monod, de la Université Paris VII, París, França. Estada  de Recerca de 6 mesos associada al Màster en Biologia Experimental. Temàtica de recerca: Cerca de gens relacionats amb l’envelliment i l’estrés oxidatiu en D. melanogaster.  Supervisor: Dr. Hervé Tricoire.Activitats i Formació en el camp de la Divulgació, la Docència i la Comunicació

2006-2007- Coordinador i redactor de la secció de Biologia de la Revista de Divulgació Cultural  EUREKA!

2006- Redactor científic per a l’Enciclopèdia Infantil Planeta, autor del capítol “La herencia humana”, actualment en edició.

2006- Redactor científic per a la Gran Enciclopèdia Catalana, autor dels suplements d’actualització de les àrees de Zoologia i Ecologia, ISBN: 84-412-1401-8 i 84-412-1406-9

2005-2007.- Coordinador del fòrum de debat sobre Genètica, Bioètica C’est la vie, de la Universitat Oberta de Catalunya.

2005.-Certificat d'Assistència al seminari COMCIENCIA2005, Curs de Comunicació per a Científics sobre divulgació de la Ciència realitzat a l’ICMAB, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

2004.- Professor en les classes pràctiques de la llicenciatura de Biologia en les assignatures Genètica molecular i Genètica Molecular Humana a la Universitat de Barcelona.

2004.-Consecució del Certificat d’Aptidud Pedagògica (CAP) obtingut a la Universitat Politècnica de Catalunya. Pràctiques realitzades a l’Escola del Treball, a Barcelona.

2002-2004.- Professor en les classes pràctiques de la llicenciatura de Biologia en les assignatures Genètica General, Genètica Molecular Humana i Genètica Molecular a la Universitat de Barcelona .

2000-2003.-Docència de Crèdits de Síntesi en escoles de Natura (La Rosa dels Vents, dLleure, Cala Montjoi). 

1997-2004.- Conferenciant convidat en xerrades sobre biologia, genètica i biotecnologia, destinades a estudiants de batxillerat / 3-4 ESO. (Escola La Salle Girona, Centre Cívic Boca Nord de Barcelona,...).

1998.- Consecució del títol de Monitor d’activitats de lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya, carnet nº 29024/10

1994-2000.-Activitats com a educador en el camp del Lleure (Ajuntament de Girona, La Rosa dels Vents, dLleure, Parròquia Sant Josep).Competències experimentals

Cromatografies (FPLC, HPLC, GC).

Espectrometria de masses (ESI-TOF, MALDI-TOF)

Espectroscòpia Raman, IR, UV i Dicroisme Circular.

Tècniques analítiques quantitatives: ICP-AES, GC-FPD, Anàlisi Elemental.

Manipulació de l’ADN: Seqüenciació, mutagènesi dirigida, PCR, clonatge, expressió i purificació  de proteïnes recombinants.

Tècniques associades a lipidòmica i estudis amb radicals oxidants i reductors.

Treball i manipulació de l’organisme model Drosophila melanogaster.

 Idiomes

Català (nivell C acreditat)

Castellà.

Francès, nivell molt alt, DELF 6 acreditat.

Italià: nivell molt alt.

Anglès: nivell alt.Traducció i altres competències

Coneixements en edició i publicació Web.

Experiència en divulgació científica com a redactor i coordinador en diverses publicacions (Editorial Planeta, Enciclopèdia Catalana, Revista Eureka! ).

Experiència com a intèrpret i subtitulador de pel·lícules Francès-Català-Castellà per a la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya, Savinen Traductors.

Experiència com a Intèrpret Francès-Català-Castellà (Fusic-Diputació de Barcelona, Fundació Pere Tarrés).

Experiència en redacció de projectes i articles i presentacions en congressos i seminaris.


Publicacions  nacionals de divulgació

Capítol "La Herencia Humana", per a l’Enciclopèdia Infantil Planeta (2006). J.Domènech.

Suplement d'actualització de Zoologia de la Gran Enciclopèdia Catalana (2006). ISBN: 84-412-1401-8. J.Domènech.

Suplement d'actualització d'Ecologia de la Gran Enciclopèdia Catalana (2006). ISBN:  84-412-1406-9. J.Domènech.

Què és el sexe?. Revista Eureka (2006). J.Domènech, C.Gasset, A.Pérez, H.Ruiz  

La Sang, font de vida. Revista Eureka (2006). J.Domènech,  C. Gasset i A. Pérez

Crear vida en el Laboratori. Revista Eureka (2006). J.Domènech,  C. Gasset i X. Escuté

Cercant els nostres orígens. Revista Eureka (2006). J.Domènech,  C. Gasset i X.Escuté

Per a publicacions internacionals, consultar: http://www.oocities.org/es/jordidomenechMTpublications/index.html