TESINA: Historia dels videojocs.

 

Introduccio

Els videojocs, tot i poder-se executar en tres plataformes diferents: ordinador, maquina recreativa i video consola, tenen una finalitat comuna, que es la diversio i l'entreniment basat en un software i executat en una maquina per a visualitzar  i interactuar amb el joc. Es per aixo, que considerarem videojocs tant els jocs d'arcade, com els d'ordinador o com els de consola. Per tant, aquest resum  tractara els de manera conjunta les tres plataformes, ja que totes elles son protagonistes de la curta pero excitant historia dels videojocs.

De manera previsional, he dividit la historia dels videojocs en 6 parts, pero tothom sap que poques vegades la historia es pot dividir facilment, i s'ha de veure l'evolucio d'aquesta industria com un tot i no com un conjunt d'epoques o etapes. 

 

 Historia1 (1958-1970) L’etapa pre-historica. Els primers experiments.  
 Historia2 (1971-1980) Els pimers pasos de  la industria dels videojocs.
 Historia3 (1981-1990) Star Wars: la batalla per entrar a les llars.
 Historia4 (1990-1995) El domini de les consoles japoneses La industria dels videojocs es dispara
 Historia5 (1995-2000) Internet i el resurgiment dels jocs d'ordinador.
 Historia6 (2001-Act. ) Les consoles Online, el jocs globals. Els anys daurats dels videojocs.

 TESINA: Historia dels videojocs. Bibliografia
http://www.emuunlim.com/doteaters/play1sta2.htm 
http://sapiens.ya.com/fredworried/html/Microhistoria-ep2.htm??