MICHAEL FÜSTUMUM

Inici

Sobre mi

Inlaces d'interés

Galleri·a d'imagens

 

Vídeos

Jocums

Dossiérs

Plus páginas

Galleri·a d'Imagens

Imagens que sólent symboliçar de mi:

LOGOTYP DE MICHAEL PETER FÜSTUMUM

Logotyp official de Michael Peter Füstumum. Les colórs, blu, morat et roxh, sédent les colórs de Füstemund. Sed proteget pör derécts d'auctor (Copyright ©). Se sol utiliçar quand se representa a Michael Peter Füstumum quomo propietari.

VEXILL DE FÜSTUMUM, DE FÜSTEMUND, OT FÜSTEMUNDIA

Los colórs de fond blu et roxho sédent du·o cosas inimicas et le morat l'unión, sed dicer, l'intención sed la paç. La figura, le árbor-balança representa la unión (árbor) et la justicia (balança) de tots, sed de color jaun que representa le aur, la importancia que sed aquéss significad.

VEXILL DE FÜSTUMUM SIN FIGURA

Sed la normal, mais sin le árbor-balança (figura), sed una variant de la öfficial non se recommendari·a representar pörque sed le vexill vulgárment et sederi·a inrecognoscíbil, se pot utiliçar para imagens simplificatas, mais l'öfficial sed cont scud.

VEXILL DE FÜSTUMUM INDEPENDENTISTA (STELLADA)

In viç de la figura se pon una strella blanca que representa la werra, la independencia, la defensa nostra. Se sol utiliçar in cas de lucta et defensa de nostra identitat.

VEXILL DE FÜSTUMUM ANTIQUA (2004-2007)

Sedé la flag öfficial durant les anys 2004 (du·o mill quatr) usque 2007 (du·o mill sept). Sedeba un punct de forma circular de color blu clar súper fond blank. Significa que tots sedem de un mism origin in un mism univérs.

BLASÓN DE FÜSTUMUM

Le blasón de Füatemund sed similant ad le vexill, cortat in tre camps; le camp superior d'azur, le medi de púrpura, et l'inferior de guls, cum un árbor-balança de aur.

LOGOTYP DE LA TELEVISIÓN DE FÜSTUMUM

Sed la littra F, que sed l'inicial de Füstumum, du·o trianguls que signala a la F, et le títul. Actualment, tots les eleménts sédent de color morat pörque sed le color principal de Füstumum.