Untitled Document
Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır, veya bir milleti esarete ve sefalete terk eder... ATATÜRK'
Okulumuzun Stratejik Planı
Okul Gelişim Planı
Okul İdaresi
Atatürk Köşesi
Eğitim Kadrosu
Sosyal Etkinlikler
Sınıfiçi Etkinlikler
Eğitsel Faaliyetler
Okulun Tarihçesi
Okulun Başarıları
Ana Sınıfı
1-A / 2-A / 3-A / 4-A / 5-A
etilerilkogretim@yahoo.com
Milli Eğitim Bakanlığı