STRÁNKY PRO FILM A FILMOVOU HUDBU - TEORIE, STUDIE A KOMENTÁŘE

(PAGES FOR FILM AND FILM MUSIC THEORY, STUDIES AND COMMENTS)

Toto je pouze začátek. Více v budoucnu.
This is starting version page. More articles coming soon.
FILMOVÁ HUDBA (FILM MUSIC)
Úvod do filmové hudby
(Currently available in the Czech language only.)
FILMMUS
(archivace někdejšího serveru)
Archiv nejstarší a patrně stále nejobsáhlejší české stránky o filmové hudbě - především recenze, dále i několik portrétů skladatelů a rozhovorů. 
(The oldest Czech film music page, with many soundtrack reviews, Currently in the Czech language only.)
FILM
O Kubrickově filmu Shining
Konstrukce z reflexe filmu/filozofie/psychologie
  
e
e

2001

STRÁNKY PRO FILM A FILMOVOU HUDBU - TEORIE, STUDIE A KOMENTÁŘE
PAGES FOR FILM AND FILM MUSIC THEORY, STUDIES AND COMMENTS

E-MAIL

LAST UPDATE - 21.5.2001

1