Dr. Ali PINARBASI

The Johns Hopkins University
Mechanical Engineering Department
E-mail: gamze90@yahoo.com
WELCOME TO MY WEB SITE.
I HOPE YOU ENJOY YOUR STAY.....

Türkçe

English
click on
Termodinamik paket programları istemek için
       Lütfen mail adresinizi gönderiniz..........
                gamze90@yahoo.com
Santrifüj Pompa Deney Sonuçlarının
Animasyonunu görmek  için Tıklayınız