Implantaten en/of entiteiten verwijderen en gelofes neutraliseren

Implantaten/entiteiten

Het is voor je spirituele groei en voor je Ascensie proces erg belangrijk dat je je fysieke en al je etherische lichamen zuivert van ongewenste entiteiten alsook van buitenaardse implantaten.

Een buitenaards implantaat kan al verschillende levens aanwezig zijn in je (etherische) lichaam en deze implantaten veroorzaken energieblokkades, hinderen zuivere communicatie met verheven wezens en beperken je groei. Het is een apparaat dat ge´mplanteerd en gebruikt wordt door de duistere buitenaardsen om de ge´mplanteerde te kunnen controleren, en dit resulteert in een onvermogen om verder te evolueren en groeien. Het weerhoudt je  ervan te worden wie je werkelijk bent. Als je een vreemd lichaam in je hebt, kan je niet puur zijn of de volledige authoriteit hebben over je eigen Ziel. Het verwijderen van de implantaten zorgt ervoor dat je weer je vrijheid om te evolueren en te groeien herwint.

! Onthoud dat omgang met deze duistere buitenaardsen (zoals de Greys, Reptielen...) en het toestaan van het plaatsen van deze implantaten in je fysieke en etherische lichamen, erg gevaarlijk is en jou geen enkel voordeel oplevert.

Het Ashtar Commando en deelgenoten gebruiken op geen enkele manier enige vorm van implantaat. Want implantaten druisen in tegen de Vrije Wil.

Het is niet nodig dat je de entiteiten en/of implantaten door iemand anders laat verwijderen. Je kan het zelf doen, zonder schade aan je lichamen. Gebruik hiervoor volgende meditatie:

Meditatie om entiteiten en implantaten te verwijderen

1)             Ontspan

2)             Visualiseer jezelf op een prachtige plaats, misschien ergens waar er water stroomt, via een beekje of langs een waterval. Een plaats die je blij maakt en waar je je vredig en op je gemak voelt.

3)             Wanneer je je volledig rustig en gecenterd voelt, roep dan Heer Kumeka aan, Heer van het Licht.

4)             Roep Vywamus aan, Dwjhal Kuhl en Aartsengel MichaŰl

5)             Wanneer je ze kan zien of hun aanwezigheid voelt, vraag dan in naam van God/De Bron/De Allerhoogste en Al Dat Licht Is, om elke buitenaardse implantaat en elke entiteit, zowel uit het verleden, het heden en de toekomst, te verwijderen uit je fysieke lichaam, je emotionele lichaam, je mentale lichaam en je spirituele lichaam.

6)             Blijf stil zitten tot je voelt dat het werk gedaan is

7)             Bedankt alle aanwezige wezens en weet dat je hun zegen ontvangen hebt

8)             Sluit de oefening af door een gouden mantel van Licht te visualiseren en plaats die mantel over je schouders en bedek heel je lichaam, van hoofd tot tenen en sluit de mantel rond je.

9)             Wandel weg van de heilige plaats en weet dat je hier altijd terug kan komen .

Geloftes

Het afleggen van een gelofte heeft een diepgaand effect op ons bewustzijn. Dat is een goede reden om geloftes nooit lichtvaardig af te leggen. Zelfs een gespeelde huwelijksbelofte die je deed toen je 16 was, kan ervoor zorgen dat je de rest van je leven problemen zal ondervinden in relaties en vooral op het gebied van je te binden. Want in het onderbewuste zit die gelofte nog altijd. Zo kunnen geloften van armoede uit vorige levens er in dit leven voor zorgen dat je voortdurend financiŰle problemen hebt. Hetzelfde probleem met geloftes van kuisheid of gehoorzaamheid. Daarom raad ik volgende meditatie aan:

Meditatie voor het ongedaan maken van geloftes van armoede, kuisheid, gehoorzaamheidů

1)             Ontspan je diep. Ontspan je lichaam via je uitademing tot je je gecentreerd en kalm voelt.

2)             Spreek je intentie uit tot het herroepen van verouderde geloftes

3)             Ga trappen op naar een prachtige kathedraal of gewijde plaats in de natuur, laat je geest maar zelf beslissen waar je het beste naartoe gaat.

4)             Visualiseer een altaar met een aantal door jou gekozen gewijde objecten erop.

5)             Doe een kaars aan op het altaar.

6)             Vraag de priester of de persoon die de originele ceremonie heeft geleid voor je te verschijnen. Het geeft niet als je je deze persoon niet kunt herinneren of hem niet herkent.

7)             Nodig iedereen die getuige was bij de originele ceremonie uit om de heilige ruimte te betreden en getuige te zijn van het herroepen van de geloften.

8)             Ervaar een verbrekingsceremonie. Visualiseer wat goed en belangrijk voelt voor jou?

9)             Geef ringen, kuisheidsgordels of andere symbolen, die bij de oorspronkelijke gelofte hoorden, terug.

10)         Bevestig in het bijzijn van de verzamelde mensen je vrijheid.

11)         Loop als een vrij mens weg bij de ceremonie.

---------------------------------------------------------------------------------

Wat is het Ashtar Commando? / Ashtar en Grote Witte Broederschap / Federatie versus Confederatie / Planeet X Ned / Planet X Engels / Onzuivere channelings / Controleren op Waarheid / New Age / Veranderingen / Sleutels tot ascensie / Entiteiten-implantaten-geloftes / 2012 / 12 symptomen / Galactic Readings / Links / Forum / Home.

1