Psykolog  Joar Tranøy
    Vinner av forfatterforeningens ytringsfrihetspris 1996

    offisiell Joar Tranøy heimeside:
http://www.oocities.com/jordotradini/

Sjå også:

Mads Berge

http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/03/231138.html
Intervju med psykolog Ellen Finnøy i Dagbladet søndag 3. desember 2000,
forf. av Dødelig Terapi. Innsikt til Utsikt, Universitetsforlaget november 2000

http://home.no.net/gladmann/ Atferdsvitar (behaviorist) og psykolog Arild Karlsen med eiga Arnold Juklerødside: http://home.no.net/gladmann/jukler.htm

http://www.uio.no/~cbeck/ Fyrsteamanuensis i pedagogikk Christian W. Beck

Tranøy har i tillegg til flere artikler i aviser og tidsskrift,
bl.a. tidskriftet Materialisten, skrivi flere populærvitenskaplige bøker:

"Til pasientens beste": Behandling, makt og pasientprotest i norsk psykiatri, Forlaget Forum (Forum Aschehoug) 1999
Psykiatriens kjemiske makt, Spartacus 1995
I sinnssykehusets vold: Innlagtes motstand mot legemlig behandling ved Gaustad sykehus, PAX 1993

Tranøy har også skrevet flere forskingsrapporter og faglige verk:

Metodiske standardkrav til fagrapporter og faglige utredninger. Arbeidsrapport nr. 10/2000, Høgskolen i Østfold (Avdeling helsefag, Fredrikstad), 2000
Modeller og perspektiver i forståelsen av avvikende atferd og opplevelse. Arbeidsrapport nr. 3/1999, Høgskolen i Østfold
(Avdeling helsefag, Fredrikstad), 1999

Kritisk perspektiv på bruk av Ritalin hos skolebarn, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi – København februar 1999

Psykiatriens bruk av LSD i behandling og forskning, 1992

Lobotomiens historie i Norge. En vurdering av et forskningsprosjekt, Lobotomiutvalget (utvalgsleder Dag S.Thelle, Flemming Balvig, Ole Berg, Jorunn Bjørgum, Jan HelgeSolbakk, Universitetet i Oslo, 1992 (17. januar 1992) - lobotomiutvalget har på oppdrag fra Universitet i Oslo uurdert Joar tranøys lobotomiforsking

Lobotomi i skandinavisk psykiatri, Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo – KS-serien nr. 1 1992

Lobotomi og elektrosjokk i skandinavisk psykiatri, Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi – Stochholm 1991

Forfalskningen av lobotomiens historie på Gaustad sykehus, Institutt for kriminologi og strafferett ved Universitetet i Oslo – Stensilserien nr. 64, 1990

Gaustads "behandling", makt og moral: Rapport om Gaustad Sykehus 1941-1990, Oslo 1990

Noen av tidsskriftartiklene til Joar Tranøy:Kritisk perspektiv på ADHD-diagnostisering. Fra MBD til ADHD. Impuls nr.1 1999 s.51-56
Ritalin, ADHD og ”hyperaktivitet” hos norske skolebarn, Materialisten nr. 3 1999 s.55-79
Medikalisering av skolebarn. Kritisk perspektiv på ADHD-diagnosen. SAX nr.4 1999 s.12-17


Psykodynamiske attribusjonsfeil. Impuls nr. 4 1997 s.67-71

Lobotomioffer Mads Nikolai Berge:
Innenfor og utenfor. En sann fortelling om psykiatrisk behandling i Norge, Mads Berge - Bergen 1996 (sjølvbiografien til eit overlevande lobotomioffer) - Forord: Psykolog Joar Tranøy.
Det skal frem i lyset. En sann beretning fra et lobotomioffer, Hans Berge - Oslo 1993

Mer kritisk litteratur om psykiatri: http://www.oocities.com/greenliberal/psychmagsbooks.html
 
                                                        Norsk Antipsykiatri:
                                        http://www.oocities.com/greenliberal/wso/
                 Norsk og internasjonal litteratur- og internettoversikt og kritiske artikler om psykiatri.
 
Please take me to the top 1