Blad og Bøker um
Psykiatri og Antipsykiatri:

Last updated May 18, 2001

Tilbake til Norsk Antipsykiatri/Norwegian Antipsychiatry

Tilbake til webmaster

Nasjonalbiblioteket:
http://www.nb.no/

Ressursside for litteratur- og informasjonssøk:
http://www.oocities.com/greenliberal/links.html

OBS! psykolog Joar Tranøy OBS!

Psykiatri i aviser & tidsskrift:
Psykiatri i bøker:
Antipsykiatri
Diverse
Propsykiatri
Skjønnlitteratur:
Internasjonalt

Psykiatri i aviser & tidsskrift:

Sjå Norsk internettliste for internettadressene til nokre av desse avisene og tidsskrifta.Psykiatrikritiske aviser og tidsskrift:

http://home.online.no/~ol-enge/ - alt-samfunn@elverum.online.no
Det antipsykiatriske bladet Alternativt Samfunn, PB 156, 2402 Elverum. Systerbladet til avisa Samfunnsliv.

http://www.med.uio.no/dnr/Inst/TumBiol/Eivind/Mater/Materialisten.html
tidsskriftet Materialisten – akademisk tidsskrift med artiklar um psykiatri

http://home.online.no/~dagoj/innhold.htm - dagoj@onnline.no
the Fantastic World of  Fabula – forfattaren og redaktøren av den antipsykiatriske avisa Samfunnsliv Dag Ove Johansen.
Samfunnsliv, c/o Dag Ove Johansen, Venset, 8200 Fauske eller c/o Anders Ryste, 6150 Ørsta.
http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTMhttp://members.xoom.com/_XOOM/kaalium/samstarten.htm
Johansen har også ein presentasjon av det antipsykiatriske tidsskriftet Alternativt Samfunn, PB 156, 2402 Elverum: http://home.online.no/~dagoj/Alt.html

http://ww.uio.no/~cbeck/SAX.htm
SAX - Et tidsskrift for barndom i frihet

http://www.websenter.com/wso/
tidsskriftet Søkelyset – Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) – det einaste spesialtidsskriftet for radikal antipsykiatri i Noreg - Søkelyset, PB 4481 Torshov, 0403 Oslo - tlf./fax  22 20 18 86
Propsykiatriske aviser og tidsskrift:

http://www.dagensmedisin.no/ Dagens Medisin

http://www.helsenytt.no/ + http://www.helsenytt.no/linker/sinnet.htm
Helsenytt - for alle, Nasjonalforeningen for Folkehelsen

http://www.iks.no/
tidsskriftet Kvinnekraft – Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS).
IKS Oslo, PB 8877 Youngstorget, 0028 Oslo – kontoradresse Dronningens gate 25 –
Telefon 22 42 22 22 – Fax 22 42 07 95
avisa Balanse fra nr. 2 2001 (ex-Psykisk Helse) – det propsykiatriske Rådet for Psykisk Helse – det mest lesne psykiatritidsskriftet i Noreg Rådet for Psykisk Helse, Storgata 10 a, 0155 Oslo – Telefon 23 10 38 80 –  Fax 23 10 38 81
E-post psykiskhelse@psykisk.org

http://www.psykopp.no/
tidsskriftet Psyk Opp Nytt – den propsykiatriske Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, Breigata 21, 4006 Stavanger
Telefon: Ordretelefon 51 89 03 50 – Dagleg leiar 51 89 58 46 – Kontor: 51 89 03 70
Butikken: 51 89 03 70 – Fax 51 89 10 53 – E-post psykopp@online.no

http.//www.mentalhelse.no/
tidsskriftet Sinn & Samfunn (SOS) – Mental Helse Noreg
Mental Helse Noreg, PB 298, 3701 Skien – Telefon 35 53 43 70 – Fax 35 53 09 30
Døgnopen hjelpetelefon 81 03 00 30 – E-post sos@mentalhelse.no

http://www.vfb.no/
tidsskriftet Sinnets Helse – Organisasjonen Voksne for Barn / Mental Barnehjelp (VFB) –  moderorganisasjonen til Landsforeningen for Barnevernsbarn.
VFB, Arbinsgate 1, 0253 Oslo – Telefon 22 12 83 30 – Fax 22 44 05 69
Bekymringstelefon for foreldre: 22 12 83 30

tidsskriftet Vardøger 7/1975: Psykologi, Bergen 1975, red.: psykolog Arnulf Kolstad


Psykiatri i bøker:
 

Antipsykiatri:

Olav Rune Ekeland Bastrup og Aage Georg Sivertsen:
En landevei mot undergangen. Utryddelsen av taterkulturen i Norge, Universitetsforlaget 1996

Kriminolog Wenche Blomberg har skrivi desse to bøkene um psykiatri:

Karoline og vitenskapen. Et psykiatrihistorisk eksempel, Gyldendal 1993 – psykiatri i historisk og kvinnehistorisk perspektiv um fattigjenta frå Elverum som vart tvangsinnlagt på psykiatrisk sjukehus i Oslo.

For døve ører: Vold- og maktofrene, psykiatrien og den store taushetsplikta, Gyldendal 1990 – psykiatri i samtids- og kvinneperspektiv.

Elin Brodin og Adele Johansen: Papirdukker. Om barnevern og barnevold, Aschehoug 1991
Ei bok um korleis barnevernet og psykiatrien saman sett Adele Johansens son upp mot henne og tek frå henne den nyfødde dotter hennes. Skrivi av ungdomsforfattaren Elin Brodin og med forord av psykiatar Reidar Larssen.

Eirik Finne - arkitekten som fekk svi for sine meiningar:
Atle Knutsen: Eirik Finne og flammen som sluknet..., Samfunnstrykk, Elverum 1999

psykolog Ellen Finnøy: Dødelig Terapi. Utsikt til Utsikt, Universitetsforlaget november 2000
Et generaloppgjør med "lykkepiller" - lettpsykiatriens "lykkepiller" er akkurat som tungpsykiatriens nevroleptika "dødelig terapi" - anbefalt av Aftenposten 15. juni 2000 som en av høsten viktigste fagbøker.
http://www.dagbladet.no/nyheter/2000/12/03/231138.html
Intervju med Finnøy i Dagbladet søndag 3. desember 2000

Ein utanlandsk klassikar:
Galskapens historie i opplysningens tidsalder, Gyldendal 1999 / Bokklubben Dagens Bok 2000, 3. utgave (Gyldendal 1991 2. utgåve, Gyldendal 1973 1. utgåve), av den franske historikaren Michel Foucault, som også har skrivi:
Overvåkning og straff: Det moderne fengsels historie, Gyldendal 1994 2. utgåve (1977 1. utgåve)

Nils Chr. GeelmuydenArnold Juklerød (1925-96)

Nils Chr. Geelmuyden og Arvid Møller har skrivi bøker som vedrører Jukerødsaka:

Nils Chr. Geelmuyden – høgreliberal skribent og samfunnsrefsar – har skrivi to bøker der han umtalar Juklerødsaka:

Kjempers ødeland, Huitfeldt 1993 – s.75-111 Tilfellet Juklerød

Sataniske portretter, Huitfeldt 1990 – s.118-122 Psykiatrist skjebne

Arvid Møller: Åge Hovengen. Urokråke – eller den lille manns advokat? Landbruksforlaget 1991 – s.57-60 Kameraderilojalitet og s.87-92 Skammelig nedprioritering.

Arvid Møller er Upplands svar på Dagfinn Grønoset og har her biografert Arbeidarpartiets ex-stortingsmann i Vestre Slidre, Valdres. Hovengen er saman med Ola Ødegaard drivkrafta bak Landsforeningen Rettferd for Taperne og var leiar i Juklerøds vennar – støtteforeininga for den psykiatriske samvettsfangen Arnold Juklerød (1925-96).


Psykiatar Reidar Larssen: Hadelandsaken: En anklage om justismord, PAX 1984 - Etterord: journalist Per Bangsund. Um rettspsykiatri og justismordet mot Espen Lund

Arvid Møller

Ein sveitsisk organisasjon av overlevande frå psykiatrien - Les Sans-Voix: http://www.chez.com/sansvoix/ - har gjevi ut ei engelskspråkleg bokk av den svenske legen Lars Mårtensson m.fl.:
Deprived of Our Humanity. The Case Against Nevroleptic Drugs, The Voiceless Movement/Mouvement Les Sans–Voix, P.O.Box 235, 1211 Geneva 17, Switzerland, 1998

Før har Mårtensson millom anna skrivi Neuroleptika dödar Barnet i människan, Särtryck ur s.175-190 i För barnen, med barnen och bland barnen, Red. Gunnilla Härnsten, Carlssons, Stockholm 1993

Åge Seljelid (1929 – ?) har skrivi ein trilogi um livet sitt som psykiatrisk pasient med den skotske psykiataren Ronald D. Laing som ei av inspirasjonskjeldene:

Hjernesnekkerne i den moderne psykiatri
Del I: Den moderne psykiatris villfarelser - og hvordan jeg har opplevd dem, Bodø 1991
Del II: Kritikk av den moderne psykiatri, Bodø 1992
Del III: Den psykiatriske pasienten og samfunnet, Oslo 1998, 2. upplag (Bodø 1992, 1. upplag)

Aage Georg Sivertsen

Edel R. Sæther:
1999: Oppstandelsen, Eget Forlag. Sør-Odal (overgrep i psykiatrien)
1998: Gjør som jeg sier, ellers!, Kulturforlaget Brak, Kongsvinger (overgrep mot psykisk utviklingshemma)

Jurist Synnøve Fjellbakk Taftø: Skjoldmøysagaen, Samfunnstrykk, Elverum 1997. Denne boka heng saman med boka til Marie Lovise Widnes.Psykolog  Joar Tranøy
- i tillegg til artiklar i aviser og tidsskrift, m.a. tidskriftet Materialisten, har han skrivi fleire populærvitskaplege bøker

Sjå også Mads Berge


ex-Stortingsrepresentant for SV frå Møre og Romsdal Marie Lovise Widnes: Fragler – fins dei?, Pandora Media - Fosnavåg/Herøy 1993 –  um Torvholm-(Herøy-)saka, uppkalla etter fiskaren Kåre Torvholm (Herøy i Møre og Romsdal) (sjå Søkelyset nr. 15 april 1999 og FAMPO). Denne boka heng saman med boka til Synnøve Fjellbakk Taftø og internettsida til Oddmar Remøy: http://home.sol.no/~oremoy/fragler/ (defunct) - internettsida til Remøy har namn etter boka til Widnes.

Diverse:

Psykiatar Pål Abrahamsen

Liv Marie Austrem:
Møte med psykiatrien: Erfaringar frå pasientar, pårørande og fagfolk, Det Norske Samlaget / Rådet for Psykisk Helse 1999
Vi står han ikkje alltid av, Mental Helse - Leknes 1994

Kjersti Ericsson har skrivi ei sosialhistorisk bok um psykiatri:
Den tvetydige omsorgen. Sinnssykevesenets utvikling – et sosialpolitisk eksempel,  Universitetsforlaget 1990, 4. upplag (1974, 1. upplag)

Professor i sosialmedisin Per Fugelli: Rød resept, Tano Aschehoug 1999 - mot patologisering/sjukeleggjering

Psykiatar Svein Haugsgjerd, moderat psykiatritilhengar, har millom anna skrivi:
Grunnlaget for en ny psykiatri, PAX 1986 / 1990
Nytt perspektiv på psykiatrien, PAX 1972 3. utgåve (PAX 1971 2. utgåve, PAX 1970 1. utgåve)

Psykolog Per Johan Isdahl: Grepet om hjernen. Fra lobotomiens historie, Aschehoug Argument 1993

Lillemor Johnsen: Det frigjørende åndedrett. Integrert respirasjonsteori/terapi.Med et tillegg om Autonomi og Samfunn,PAX 1995 2. utgåve (Universitetsforlaget 1975 1. utgåve). Svein Haugsgjerd: Forord til første og andre utgave.

Nils Johan Lavik, professor i psykiatri:
Rasismens intellektuelle røtter, TANO Aschehoug 1998 – millom anna um psykiatriens bidrag til rasehygiene (eugenikk)

Kate Melvik: Møte med galskap: Om pårørende og psykiatri, TANO Aschehoug 1998

Psykiatar Finn Skårderud, moderat psykiatritilhengar, har millom anna skrivi:
Uro: En reise i det moderne selvet, Aschehoug 2000 2. utgåve (1998 1. utgåve)
Farvel til institusjonen: Om reformbevegelsen demokratisk psykiatri og forsøkene på å skape en psykiatri uten det psykiatriske sykehuset, Gyldendal 1984.

Saman med den moderate psykiatritilhengaren Pål Abrahamsen har Skårderud redigert ein antologi:
Galskap på rett vei: 17 innlegg om moderne psykiatri, Universitetsforlaget 1985
Dei fleste innlegga er frå moderate psykiatritilhengarar, nokre innlegg er frå antipsykiatarar. Nokre av høgdepunkta i antologien er Kritikk av antipsyotiske medikamenter (s.151-160) av den svenske legen Lars Mårtensson (forkorta og amputert utgåve av Kritik av nevroleptika - Ny syn på schizofreni (Sverige 1981) ved Pål Abrahamsen), Mitt møte med det psykiatriske sykehuset (s.173-177) av den anonyme overlevande Rebecca og Galebevegelsen (s.177-184) av Lone Karpatschof i den danske Galebevægelsen.

Psykolog Lise Valla har skrivi fleire bøker, millom anna debutboka Vandring i mitt landskap, Cappelen 1986

Petter Aaslestad: Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler. Gaustad 1890-1990, TANO Aschehoug
1997

Propsykiatri:

ICD-10 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, Statens helsetilsyn/Universitetsforlaget 1999
Den internasjonale psykiatribibelen som diagnostiserer og patologiserer (sjukeleggjer) alt vi gjer og tenkjer

Jakob Margido "I Love Electroschock" Esp (jamfør Reiulf "I Love Electroschock" Steen) – den folkekjære Flettfrid Andrésen – har skrivi bok um sitt positive møte med psykiatrien: Hvis du kommer langt nok ut, Tiden 1995

To av dei fremste lærebøkene i psykiatri av nokre av dei fremste psykiatarane i Noreg:

Einar Kringlen: Psykiatri, Universitetsforlaget 1997, 6. utgåve (1972, 1. utgåve)

Nils A. (Adolf) Retterstøl saman med Alv A. (Andreas) Dahl (ex-leder i Norsk Psykiatrisk Forening), Leo Eitinger og Ulrik  (Fredrik) Malt:
Lærebok i psykiatri, Gyldendal Akademisk 2001, 2.  utgåve (Universitetsforlaget 1994, 1. utgåve - avdøde Leo Eitinger var medforfattar av 1. utgåve)

Alv A. Dahl: Personlighetsforstyrrelser, PsykOpp - Stavanger 1999

Ulrik Malt m.fl. (red.): Biologisk Psykiatri, Universitetsforlaget 1999

Nils A. Retterstøl har skrivi mange populærbøker um psykiatri, no sist Menneskesinnets Irrganger. Psykiske lidelser i et moderne samfunn, N.W.Damm & Søn – Millenium 1998.

Elles har han millom anna skrivi Sinnets Labyrinter, Universitetsforlaget 1990, 2. utgåve (1975, 1. utgåve), og saman med Leo Eitinger Psykoser og organisk betingede sinnslidelser, Universitetslaget 1986, 4. utgåve (1973, 1. utgåve).

Skjønnlitteratur:

Berre for å gje dykk ein liten smak på noko av den skjønnlitteraturen som fins, skal vi her nemne:

Ingar Ambjørnsen:
http://www.filmweb.no/ + http://www.elling.nu/ Filmenm Elling (2000), premiere 16. mars 2001Brødre i blodet
Axel Hellstenius: Ingvar Ambjørnsens Elling og Kjell Bjarne. Etter hans roman "Brødre i blodet", Oslo Nye teater 1999
Ambjørnsens fire romaner om Elling, alle romanane er utgjevne på Cappelen:
Utsikt til paradiset Brødre i blodet, Fugledansen 1995, Brødre i blodet 1996, Elsk meg i morgen, Cappelen 1999
Andre bøker skrvne eller redigerte av Ingvar Ambjørnsen:
(red.) Møte i natten, Kirkens SOS / Forlaget Geelmuyden Kise, 1998
23-salen, Forfatterlaget - Hølen 1981 / Cappelen 1990 (debutroman)

Fossum, Karin: De gales hus (roman), Cappelen 1999/lydbok Fono Forlag 1999
Haff, Bergljot Haff: Skammen (roman), Gyldendal 1999 3.utgåve (1996 1.utgåve)
Høst, Cecilia: Der hjertet hvisker (dikt), Amalie Norsk Forlag 1993
Lykkenborg, Liv R.: Bur til en skadet fugl (roman), Ex Libris 1995 2.utgåve (Cappelen 1982 1.utgåve)

Internasjonalt:

Coelho, Paulo (Brazil): Veronika vil dø, Ex Libris 1999
Kaysen, Susanna: Girl, Interrupted (roman) Virago Press, London 1995, -96, -99 (paperback) (1993) - norsk tittel på filmen (2000): Stjålne år (hovudrolle: Wynona Rydar frå Alien 4 (Oppstandelsen))
Diane Klein, USA: See International web list
Plath, Sylvia: Glassklokken (roman), Gyldendal 1995 (1974) (engelsk originaltittel: The Bell Jar)
Wesey, Ken: Gjøkereiret, PAX 1976, ny umsetting: Gjøkeredet, PAX 1989/1986 og Den Norske Bokklubben 1983 (One Flew over the Cuckoo's Nest) (Hovudrolle i filmen (1975): Jack Nicholson)

Please take me to the top 1