P S P 電 子 書                   遊戲區電子書 
(因FTP伺服器經常給人攻擊,所以電子書區暫停開放。)

歡迎光臨PSP電子書區,以下這些都是我心愛的小說,歡迎各位下載。
下面的小說已經整理好,只需把下載的資料夾放到PSP便可立即欣賞。
如還不明白如何使用可到這裡
如各位也有小說、漫畫等都製作成PSP電子書來欣賞,歡迎你寄到
beginner_psp2005@yahoo.com.hk及請註明出處,以免出現版權問題。

*續傳軟件可能會使下載失敗,可按滑鼠右鍵->另儲新檔。


                                             
        科幻小說                                  奇幻小說                                        武俠小說                                  趣味小品                                兒童故事