東東網~welcome~東東網~welcome~東東網~welcome~東東網~welcome~東東網welcome~東東網

 

Home


Daniel資料

 

Daniel靚相

 

Daniel經典

 

Daniel歷程

 

yahoo

 

caritas明愛

一齊黎加入呢個學習既好地方啦!讀左包你前途無限呀!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel資料

中文名:                                          陳曉東

真名:                                              陳桌揚 

英文名:                                          Daniel Chan 

藉貫:                                             上海

生日:                                             197593

生肖:                                             兔                                                       

星座:                                             處女座                                               

身高:                                             180cm)511吋                                  

腰圍:                                             28-29英吋                                          

體重:                                             144

血型:                                             B

興趣:                                             做運動,,唱歌,聽音樂,食野

學歷:                                             Form 6

唱片公司:                                    環球唱片有限公司

最喜歡食的食物:                        中國菜,日本菜,海鮮

最喜歡食的水果:                        ,葡萄

最喜歡食的零食:                        薯片

最喜歡的顏色:                            藍色,白色,紫色

最喜歡的節日:                            生日,聖誕節,中秋節

最喜歡的季節:                            秋天

最喜歡的演員:                            周潤發

最喜歡的歌手:                            George Micheal , Whitney Housten

最喜歡的組合:                            Air Supply

最喜歡的電影:                            Forrest Gump

最喜歡的科目:                            方便.自然,舒服

最喜歡穿的衣服:                        睡衣

最喜歡的動物:                            河馬

最討厭的天氣:                            悶熱和太熱的天氣

最討厭的科目:                            地理