ค้นหาคำว่า :
Google Yahoo ทั้งคู่พร้อมกัน
 
 
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม
รพ.ค่ายธนะรัชต์ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2552
เจ้ากรมแพทย์ทหารบกทำพิธีเปิดคลินิคฝังเข็มในโครงการ
หมออ่วมฝังเข็มโดยมีผู้บัญชาการศูย์การทหารราบ และรองฯ
ร่วมพิธี
ท่านเจ้ากรมแพทย์ตรวจรักษาโดยวิธีการฝังเข็มให้กับ
รองผู้บัญชาการทหารราบ
โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐาน
งานคุณภาพ HA ผ่านบันไดขั้นที่ 2
แผนกพยาธิวิทยาได้ผ่านการตรวจมาตรฐานคุณภาพรับรองผล
จากสภาเทคนิคการแพทย์ และผ่าน
มาตรฐานคุณภาพ LA แล้ว
โทรศัพท์ : 032 621341 Fax : 032 622155
update เมษายน 2552
 
LINK ราชการ
LINK ข้อมูลข่าวสาร
โทรทัศน
3 l 5 l 7 l 9 l 11 l itv l UBC l Nation
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
สำนักข่าว
หน่วยงานภายใน
 
 
 
 
   
สุขใจผู้ให้ ประทับใจผู้รับ
คุณเข้ามาลำดับที่ HyperCounter