โดย

Home

ยา

ผู้หญิง

เด็ก

เครื่องสำอาง

ปฐมพยาบาล

โรคทั่วไป

อื่นๆน่าสนใจ

สอบถามปัญหา

This Page
Related Topic
Interesting Web


เฃิญ ติชม เสนอแนะ สอบถามครับ

ชื่อ
email
ติชม เรื่องที่อยากสอบถาม

 

 

Montelukast

Last update : 21/11/42

Montelukast

ชื่อการค้า        

Singulair ®

กลไกการออกฤทธิ์        

ออกฤทธิ์โดยจับกับรีเซปเตอร์ของ Leukotriene แบบเฉพาะเจาะจง ( Selective Leukotriene Receptor Antogonist ) จึงช่วยลดการอักเสบของหลอดลม ลดอาการหดเกร็งตัวของหลอดลม

แต่ตัวยาไม่มีฤทธิ์ในการขยายหลอดลมโดยตรง จึงไม่ใช้เป็นยาบรรเทาอาการเมื่อเกิดอาการหอบ แต่จะเน้นใช้ในการป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการหอบ.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่...Leukotriene Inhibitor...

ข้อบ่งใช้ & ขนาดการใช้        
ใช้ป้องกันการหอบ ในผู้ใหญ่ , เด็ก >6 ปี เด็ก 6-14 ปี : 5 mg วันละ 1 ครั้ง มื้อเย็น

อายุ > 15 ปีขึ้นไป : 10 mg วันละ 1 ครั้ง มื้อเย็น

ผู้ที่ควรระวังในการใช้ยานี้        
  • ผู้ที่แพ้ยานี้ หรือยาใกล้เคียงอื่นๆ( คำเตือนมาตรฐาน )
  • ไม่ควรใช้ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี เพราะยังไม่มีการศึกษาความปลอดภัยที่ดีพอ เนื่องจากเป็นยาใหม่
  • ห้ามใช้ตัวยานี้ตัวเดียวกับผู้ที่เป็นโรคหอบหืดจากการออกกำลังกาย หรือการทำงานหนัก แต่ต้องใช้ยาอื่นๆร่วมด้วย
ผลข้างเคียง        
บ่อย ปวดหัว
ไม่บ่อย มึนหัว , เพลีย , ไข้ , ผื่นคัน , อาหารไม่ย่อย , ปวดฟัน , ถ่ายเหลว , คลื่นไส้ , ปวดท้อง , ไม่มีแรง , ไอ , คัดจมูก ,
นานๆที
สิ่งที่ผู้ใช้ยาควรทราบในระหว่างใช้ยา        
  • ผู้ป่วยจะต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องกัน จึงจะได้ผลในการรักษา เนื่องจากยานี้ไม่มีผลการขยายหลอดลมโดยตรง
  • แจ้งแพทย์ ถ้าไม่สามารถควบคุมอาการได้ หรืออาการหอบที่เป็นอยู่ไม่น้อยลง
  • ผู้ป่วยควรมียาพ่นขยายหลอดลมติดตัวอยู่ด้วย เผื่อกรณีฉุกเฉิน

 

Post a Message in My Message Board!

ถ้าท่านชอบ web  นี้ 
ท่านที่ต้องการสอบถาม เสนอแนะ เชิญครับ mailto:vichiena@yahoo.com
ขอขอบคุณ Geocities.com ที่ให้พื้นที่ฟรีสำหรับการจัดทำ Web Site นี้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่สำคัญ discoveryhealth | mediconsult | mayohealth | medscape.com | healthylives | สมาคมแพทย์โรคผิวหนัง USA | fda.gov | my.yahoo.com

1