Counter
Jabatan Pembangunan Koperasi Wilayah Persekutuan
            Penerangan Umum:
Jabatan Pembangunan Koperasi Wilayah Persekutuan bertanggungjawab mendaftar, menyelia dan membantu koperasi-koperasi yang didaftarkan di wilayah Persekutuan.
Koperasi telah menjalankan berbagai aktiviti seperti memberi pinjaman , perumahan, kedai runcit, kontrak dan industri kecil. Aktiviti tersebut dijalankan untuk memenuhi kehendak anggota-anggotanya.
Syarat utama untuk menubuhkan koperasi ialah mempunyai kehendak bersama (common needs) dikalangan anggota dan jumlah yang bersetuju sekurang-kurangnya 100 orang. Akta yang mengawal koperasi ialah Akta Koperasi 1993.
Untuk penerangan lanjut jika berminat untuk menubuhkan koperasi, sila hubungi saya atau Jabatan ini.


J
abatan Pembangunan Koperasi WP
Tingkat 9, Pertama Kompleks
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur.

Tel : 03-26972599
Fax : 03-26972498

 

Link ke Koperasi-koperasi:
Jab Pembangunan Koperasi Malaysia
       Maklumat Untuk Koperasi WP (Nasional C)
       Rencana Koperasi WP (Nasional C)
Untuk Dihubungi:
Name: Zazali Haron
       Jawatan :       Penolong Pengarah Nasional C
Email: zazali@jpk.gov.my
1